Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Sestava SVETA STARŠEV OŠ LOKA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023::

razred

22/23

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA NADOMESTNI ČLAN
1. a Mateja Stariha Jerneja Simčič
1. b Ana Šavor Silvija Cerar
1. c Brigita Starešinič Ivana Leskovar
2. a  Urška Jakobčič  Robert Škot
2. b Sanela Majstorović Martina Grahek
3. a  Martina Horvat Katja Stepan Cimerman
3. b  Aleš Mušič Aleksandra Šavor Špec
3. c Uroš Likar Marko Travnik
4. a Bojana Klobučar Iva Plut
4. b   Katja Stepan Križman Zoran Špec
4. c Katja Pezdirc Davor Zupančič
5. a Ines Banovec Marjetka Špehar
5. b  Hlebec Marko Stepan Janez
5. c Maja Brula Vesna Jerman
6. a  Darinka Absec Tadeja Sopčič
6. b  Klavdia Starešinič Brus Mojca
6. c   Mateja Kobetič Stipanič Bojana Hutar
7. a   Urška Hutar  Gregor Hutar
7. b   DARJA Papič Maja Grguraš Weiss
7. c   Maja Hutar Petra Kapele
8. a   Katja Jonke Marko Milkovič
8. b Mateja Klepec Irena Miketič
8. c Tomaž Pezdirc Tomaž Šimec,
9. a  Dolores Šober Jožica Veselič
9. b   Mateja Perak  Aleksandra Šavor
9. c  Jasna Banovec Željka Jaketič
1., 2., 3. r., Griblje  Nataša Štrucelj  Dario Piškurič
4., 5. G Bojana Brodarič Maja Brinc
1.  in  2.r., Adlešiči  Urša Šavli Tanja Peteh
3. in 4. r., Adlešiči  Sonja Žagar Tanja Vraničar
5. r., Adlešiči  Ivana Milič Bojan Hanov

Zapisniki sej za šolsko leto 2021/2022:

Zapisnik 1. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj  z dne 6. 10. 2021

Zapisnik 1. izredne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 14. 10. 2021

Zapisnik 2. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 17. 2. 2022

Zapisnik 3. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 5. 5. 2022

Zapisnik 4. redne seje SSOŠ Loka Črnomelj z dne 30. 08. 2022

Zapisniki sej za šolsko leto 2020/2021:

Zapisnik 1. dopisne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 08.06.2021

Zapisnik 1. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 13. 05. 2021

Zapisnik 2. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 29. 6. 2021

Zapisnik 3. redne seje SS OŠ Loka Črnomelj z dne 30. 8. 2021

Zapisniki sej za šolsko leto 2019/2020: