Skoči na glavno vsebino

Projekti v knjižnici

Rastem s knjigo

“Rastem s knjigo” je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009.

Cilji:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

Na OŠ Loka Črnomelj se z učenci 7. razredov podamo na obisk v splošno knjižnico, skupaj z učiteljicami slovenščine, kjer nas čaka predstavitev aktualnega avtorja ali avtorice, skupaj s vsebino knjige. Šola se je projektu pridružila leta 2006/2007.

Noč knjige

Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani vsenarodni in mednarodni projekt, ki se odvija tudi po Sloveniji, v zamejstvu in širom sveta. Z Nočjo knjige obeležujemo 23. april, Svetovni dan knjige. Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt je nekomercialne in odprtokodne narave, poteka kot družbena akcija in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine.

Na OŠ Loka Črnomelj smo se izvedbi projekta prvič pridružili šolsko leto 2018/2019, ko smo v popoldanskih urah organizirali aktivnosti s knjigo za učence OPB. Leta 2022 pa smo z učenkami knjižničarskega krožka tudi prespali v knjižnici.

Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice je mednarodni slovensko-hrvaški projekt. Namen projekta je spodbujanje branja in razvoja pismenosti ter v sodelovanju s partnerskimi šolami spoznavanje kulture in običajev sosednje države. Naši osnovnošolci tako prebirajo dela hrvaških avtorjev v slovenskem prevodu, njihovi hrvaški vrstniki pa dela slovenskih književnih ustvarjalcev. Ob koncu šolskega leta ena od partnerskih šol organizira zaključno srečanje, na katerem učenci predstavijo prebrano delo in avtorja, svojo šolo ter kraj, iz katerega prihajajo.

Na OŠ Loka Črnomelj smo s šolskim letom 2021/2022 prvič vstopili v projekt Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v šolskem letu 2020/21, z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Učenci OŠ Loka Črnomelj se reševanja Megakviza udeležujejo od šolskega leta 2007/2008.

Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk

Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije organizira v mesecu šolskih knjižnic (oktober) nacionalno izmenjavo knjižnih kazalk. Projekt je namenjen povezovanju šol, šolskih knjižnic in učencev ter spodbujanju branja.

Učenci 5. razredov se izmenjavi pridružujejo od šolskega leta 2018/2019.

Bookmark Exchange Project

Bookmark Exchange Project, ki ga v mesecu šolskih knjižnic organizira IASL Mednarodna zveza šolskih knjižnic, vključuje šole z vsega sveta. Učenci ročno izdelajo knjižne kazalke poljubnih oblik, ki si jih z dodeljeno državo izmenjamo po klasični pošti v jesenskem ali zimskem času.

OŠ Loka Črnomelj se je projekta z učenci 6. razredov pričela udeleževati v šolskem letu 2021/2022.

Nacionalni mesec skupnega branja

Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo vsako leto 8. septembra, je hkrati tudi uradni začetek Nacionalnega meseca skupnega branja. Traja do 13. oktobra (do zaključka Tedna otroka). Pobudniki in organizatorji Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, ki so se povezali v nacionalno mrežo za bralno kulturo in bralno pismenost, so si za cilj zadali dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. S projektom pa želijo opozoriti tudi na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, na vpliv domačih knjižnic na raven bralne pismenosti ter na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže.

Med učitelji, knjižničarji in drugimi strokovnimi delavci je vedno več tistih, ki bralno pismenost in bralno kulturo postavljamo visoko na lestvici vrednot in spretnosti tako otrok kot odraslih in se čutimo močno povezani v skrbi zanju. Zato na OŠ Loka Črnomelj od šolskega leta 2018/2019 poskrbimo, da si učenci aktivno 1 teden izposojajo knjige, 1 teden pa vsak dan v začetku pouka berejo 5 minut ali več.

Interni šolski projekti

Moja najljubša knjiga

Moja najljubša knjiga je interni šolski projekt matične šole, ki vzpodbuja učence vseh razredov, da na mesečni ravni preberejo čim več knjig, ter tudi oddajo glas za prebrano knjigo. Konec meseca zmagovalec prejšnjega meseca izžreba novega nagrajenca, ki prejme knjižno nagrado ter sladko nagrado za oddan glas knjigi.

Učenci glasujejo za knjige, ki so primerne za njihovo starost in tudi napiše avtorja, naslov knjige in poda nekaj stavkov o mnenju knjige. Projekt deluje od šolskega leta 2011/2013.

Tematski tedni v knjižnici

Tematski tedni v knjižnici učencem različnih starosti približajo določeno tematiko s stenčasi, dejavnosti in bralnimi aktivnostmi ali gibalnimi aktivnostmi, natečaji pisanja in nastopi avtorjev. Na OŠ Loka Črnomelj smo tako od šolskega leta 2018/2019 izvedli Teden Hansa Christiana Andersena, Teden čebelic v knjižnici in Teden poezije.

Hitri kontakt

OŠ Loka Črnomelj
Kidričeva 18
8340 Črnomelj
T: (07) 35 69 230
E: info@os-loka-crnomelj.si

Poslovna hiša Stratus
1. triada
T: 040 763 860

Dosežki učencev
Šolski kažipot
Zeleni Jurij
Svetovalna služba

Skupaj za prijaznejši internet

Dostopnost