Vozni red avtobusov

PREVOZI PH STRATUS

PRIHODI

  • 7.20 iz smeri Zorenci 
  • Iz vseh smeri prevoza po voznem redu 2. dovoza (do 8.20) 
  • 8.15 – izpred OŠ Loka Črnomelj za učence, ki živijo v okolici šole. Učence spremlja dežurni učitelj. 

ODHODI

  • 12.40 – izpred PH Stratus do OŠ Loka Črnomelj. Učenci prestopijo na redne šolske prevoze glede na kraj bivanja. Učence spremlja dežurni učitelj. 
  • 13.30 – izpred PH Stratus do OŠ Loka Črnomelj. Učenci prestopijo na redne šolske prevoze glede na kraj bivanja. Učence spremlja dežurni učitelj. 

PRIHODI AVTOBUSOV V OŠ LOKA ČRNOMELJ

ODH. POSTAJA: ODH. POSTAJA: ODH. POSTAJA: ODH. POSTAJA: ODH. POSTAJA: ŠOLA
7:10 RUČETNA VAS 7:18 LOKVE 7:25
7:50 RUČETNA VAS 8:00 LOKVE 8:10
7:40 GRIČ 7:45 DOBLIČE 7:47 BLATNIK 7:50 KANIŽARICA 8:00

6.40

6:50

GRIČ

HAJKA

6:55 STRAŽNJI VRH 7:00 RODINE 7:05 ROŽIČ VRH 7:10 JELŠEVNIK 7:20
7:40 STRAŽNJI VRH 7:45 HAJKA 7:50 GRIČ 8:00
7.10 SELA PRI OTOVCU  7:12  MALE RODINE 7.25
7:30 SELA PRI OTOVCU 7:35 M. RODINE 7:38 ROŽIČ VRH 7:40 JELŠEVNIK 7:45 SVIBNIK 7:50
6:40 GRIBLJE 6:45 CERKVIŠČE 7:00
7:45 GRIBLJE 7:50 CERKVIŠČE 8:05
6:17 PAUNOVIČI 6:22 MARINDOL 6:25 ADLEŠIČI 6.30 DOLENCI 6.35 TRIBUČE 6:40
7:15 PAUNOVIČI 7:20 MARINDOL 7:25 ADLEŠIČI 7:40 FUČKOVCI 7:50 TRIBUČE 8:00
6:30 JERNEJA VAS 6:32 DOBLIČE 6:34 BLATNIK 6:40
7:10 JERNEJA VAS 7:12 DOBLIČE 7:14 BLATNIK 7:16 KANIŽARICA 7:20
7:00 ZORENCI 7:05 LAHINJA 7:08 BUTORAJ 7:10 DRAGE 7:15
7:45 VELIKA LAHINJA 7:48 BUTORAJ 7:52 ZORENCI 7:58 BUTORAJSKA C.  8:05

ODHODI AVTOBUSOV IZ OSNOVNE ŠOLE LOKA ČRNOMELJ

URA   SMER
12:55   OTOVEC – RUČETNA VAS – SEMIČ
12:55   KANIŽARICA – BLATNIK – DOBLIČE
12:55   TRIS-JERNEJA VAS- GRIČ – HAJKA-MAVRLEN-STRAŽNJI VRH
12:55   ČUDNO SELO – GRIBLJE
12:55   ADLEŠIČI – PAUNOVIČI
13:50   LAHINJA
13:55  ADLEŠIČI, DRAGOŠI
13:50   LOKVE – RUČETNA VAS
13:50   KANIŽARICA – BLATNIK – DOBLIČE – GRIČ – STRAŽNJI VRH
14:05   NAKLO – SELA PRI OTOVCU
14:10   KANIŽARICA – TRIS – VINICA
14:30   KANIŽARICA-BLATNIK-DOBLIČE-JERNEJA VAS-VINICA
14:50   ADLEŠIČI
14:50   LAHINJA
14:50   KANIŽARICA – BLATNIK – DOBLIČE – JERNEJA VAS – GRIČ – HAJKA
14:50  LOKVE – RUČETNA VAS – SEMIČ
14:50   GRIBLJE
15:00   NAKLO-OTOVEC-LOKVE
VOZNI REDI ADLEŠIČI

ODHOD IZ ČRNOMLJA V SMERI ADLEŠIČI

7:00 ČRNOMELJ

7:16 FUČKOVCI

7:25 ADLEŠIČI

ODHOD IZ PAUNOVIČI V SMERI ADLEŠIČI

7:15 PAUNOVIČI

7:20 MARINDOL

7:25 ADLEŠIČI

ODHOD IZ ADLEŠIČEV V SMERI ČRNOMELJ

12:45 ADLEŠIČI 12:55 TRIBUČE 13:05 ČRNOMELJ
13:55 ADLEŠIČI 14:07 FUČKOVCI 14:18 ČRNOMELJ
15:00 ADLEŠIČI 15:10 TRIBUČE 15:15 ČRNOMELJ

ODHOD IZ ADLEŠIČEV V SMERI PAUNOVIČI

13:25 ADLEŠIČI 13:35 PAUNOVIČI
14:30 ADLEŠIČI 14:40 PAUNOVIČI

PREVOZ UČENCEV 4. RAZREDOV V ADLEŠIČE IN NAZAJ

Dan

Ura odhoda izpred OŠ Loka

Ura odhoda iz Adlešičev

Ura prihoda pred šolo Loka

Ponedeljek 8.20 12.20 12.40
Torek 8.20 13.10 13.30
Sreda 8.20 12.20 12.40
Četrtek 8.20 14.00 14.20
Petek 8.20 13.10 13.30

OPOMBA: ZARADI USKLAJEVANJA VOZNIH REDOV DOPUŠČAMO MOŽNOST MANJŠIH SPREMEMB – V KOLIKOR PRIDE DO SPREMEMB BOSTE PRAVOČASNO OBVEŠČENI.