Skoči na glavno vsebino

Učitelji in strokovni delavci

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Razrednik/uči NazivE-NASLOV 
Tjaša Ogulin 1. a   prof.  razrednega pouka    tjasa.ogulin@os-loka-crnomelj.si 
Helena Šikonja 1. a, drugi učitelj  učiteljica razrednega pouka   helena.sikonja@os-loka-crnomelj.si 
Metka Čadonič 1. b    prof.  razrednega pouka     
metka.cadonic@os-loka-crnomelj.si  
Renata Grguraš 1. b, drugi učitelj, OPB    vzgojiteljica predšolskih otrok    
renata.grguras@os-loka-crnomelj.si  
Irena Stopar Kovaljev 1. c   prof.  razrednega pouka  irena.stopar@os-loka-crnomelj.si 
Anica Butala 1. c, drugi učitelj   dipl. vzgojiteljica   anica.butala@os-loka-crnomelj.si 
Nataša Šuštarič Bradač 2. a prof.  razrednega pouka      natasa.bradac@os-loka-crnomelj.si 
Zdenka Konda 2. b učiteljica razrednega pouka     zdenka.konda@os-loka-crnomelj.si 
Marija Plavec 2. c učiteljica razrednega pouka   marija.plavec@os-loka-crnomelj.si 
Ana Gorše 3. a, vodja enote Stratus prof.  razrednega pouka     ana.gorse@os-loka-crnomelj.si 
Nataša Tina Prijanovič 3. b prof.  razrednega pouka      
tina.prijanovic@os-loka-crnomelj.si  
Stanka Mržljak 4. a prof.  razrednega pouka   stanka.mrzljak@os-loka-crnomelj.si 
Dragica Jankovič 4. b učiteljica razrednega pouka   dragica.jankovic@os-loka-crnomelj.si 
Tea Zorn  4. c prof.  razrednega pouka   tea.zorn@os-loka-crnomelj.si 
Marjetka Žunič 5. a učiteljica razrednega pouka   marjetka.zunic@os-loka-crnomelj.si 
Franci Mravinec 5. b učitelj razrednega pouka   franci.mravinec@os-loka-crnomelj.si 
Darja Matkovič 5. c profesorica razrednega pouka   darja.matkovic@os-loka-crnomelj.si 
Marko Šikonja 6. a, ŠPO prof. športne vzgoje  marko.sikonja@os-loka-crnomelj.si 
Katarina Pavlakovič 6. b, MAT prof.  matematike in računalništva   katarina.pavlakovic@os-loka-crnomelj.si 
Darinka Krušič 6. c, SLO prof. slovenščine  darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si 
Maja Kunič 7. a, SLO prof. slovenščine  maja.kunic@os-loka-crnomelj.si 
Irena Mihelčič  7. b, BIO, NAR, SPH, OPB 4. r  prof.  biologije in gospodinjstva  irena.mihelcic@os-loka-crnomelj.si 
Veronika Vrbanac 7. c, MAT  magistrica prof.  matematike   veronika.vrbanac@os-loka-crnomelj.si 
Helena Kambič 8. a, TJA, DKE   prof.  angleščine in sociologije   helena.kambic@os-loka-crnomelj.si 
Katja Peganc 8. b, SLJ  mag. prof. slovenistike  katja.peganc@os-loka-crnomelj.si 
Kristina Starešinič 8. c, NAR, KEM, POK  mag. prof.  kemije in gospodinjstva  kristina.staresinic@os-loka-crnomelj.si 
Tomaž Grdešič  9. a, ZGO, DKE   univ. dipl. zgodovinar   tomaz.grdesic@os-loka-crnomelj.si 
David Štefanič 9. b, TJA  univ. dipl.  anglist    david.stefanic@os-loka-crnomelj.si 
Jeni Kure  9. c, TJA   prof. angleščine   jeni.kure@os-loka-crnomelj.si 

NERAZREDNIKI so dosegljivi na službene elektronske naslove. Z njimi se lahko osebno dogovorite za pogovor v živo ali na daljavo. 

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Učitelj uči NazivE-naslov
Peter Mravinec  TIT, OGL, NIP   prof.  fizike in tehnike   peter.mravinec@os-loka-crnomelj.si 
Alenka Mravinec GOS, vezenje, OPB    predmetna učiteljica gospodinjstva in biologije  alenka.mravinec@os-loka-crnomelj.si 
Helena Željko GEO   predmetna učiteljica geografije in zgodovine   helena.zeljko@os-loka-crnomelj.si 
Tihana Malič TJA, DKE  profesorica angleškega jezika s književnostjo in filozofije  tihana.malic@os-loka-crnomelj.si 
Petra Poplašen NE1, 2, 3, NIP-NEM    prof.  nemščine   petra.poplasen@os-loka-crnomelj.si 
Rok Weiss ŠPO   prof.  športne vzgoje   rok.weiss@os-loka-crnomelj.si 
Brane Adlešič SŠ Črnomelj ŠPO    prof.  športne vzgoje      brane.adlesic@ss-crnomelj.si 
Damjana Vraničar OPB 2. r prof. razrednega pouka damjana.vranicar@os-loka-crnomelj.si 
Anita Hudorovac OPB 1. r dipl. vzgojiteljica  anita.hudorovac@os-loka-crnomelj.si 
Brigita Kapš Romska pomočnica, laborantka, OPB 5. r gimnazijski maturant  
brigita.kaps@os-loka-crnomelj.si  
Sonja Jerman OPB predm. učit. slovenščine in nemščine  sonja.jerman@os-loka-crnomelj.si 
Jolanda Gerbec Kure Učna pomoč predmetna učiteljica matematike in tehnike   jolanda.gerbeckure@os-loka-crnomelj.si 
Nastja Luič psihologinja univ. dipl. psihologinja   nastja.luic@os-loka-crnomelj.si 
Urša Prus knjižničarka   mag.  bibliotekarstva   ursa.prus@os-loka-crnomelj.si 
Sonja Malnarič pomočnica ravnatelja, NIP-RAČ, VPNDN   univ. dipl. org. dela  – informatik     sonjamal@os-loka-crnomelj.si 
Alojz Hudelja KEM, OPB 3. r  prof. kemije, biologije in naravoslovja  alojz.hudelja@os-loka-crnomelj.si 
mag. Sonja Štefanič socialna pedagoginja mag. socialne pedagogike   sonja.stefanic@os-loka-crnomelj.si 
Sandra Jakobčič TJA, pedagoginja  sandra.jakobcic@os-loka-crnomelj.si 
Jure Hribar FIZ , MAT  prof.  fizike   jure.hribar@os-loka-crnomelj.si 
Špela Vraničar LUM, LS, NIP-LUM   prof.  likovne umetnosti   spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si 
Anton Jakša OPB, knjižničar profesor grščine in latinščine anton.jaksa@os-loka-crnomelj.si 
Barbara Hlebec Pomočnica ravnatelja, GUM prof. razrednega pouka barbara.hlebec@os-loka-crnomelj.si 
Mateja Stariha ŠPO Prof. športne vzgoje mateja.stariha@os-loka-crnomelj.si 
Katja Stariha GUM, MPZ Študentka glasbene pedagogike katja.stariha@os-loka-crnomelj.si 
Nuša Cindrič MAT Mag. prof. poučevanja matematike in računalništva nusa.cindric@os-loka-crnomelj.si 
Anita Matkovič JUV  
uni.dipl.etnologinja in kulturna antropologinja  
anita.matkovic@os-loka-crnomelj.si 
Radha Bačurina  SLJ, OPB    mag. rusistike in   
mag. slovenistike   
Radha.bacurina@os-loka-crnomelj.si 

PODRUŽNICA GRIBLJE 

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Razrednik/učitelj uči NazivE-naslov
Branka Weiss  1., 2. r učiteljica razrednega pouka   branka.weiss@os-loka-crnomelj.si 
Jana Štajdohar 3., 4., 5. r., vodja podružnice prof. razrednega pouka   jana.stajdohar@os-loka-crnomelj.si 
Ana Kočevar 2. učitelj v 1.r prof. razrednega pouka    
ana.kocevar2@os-loka-crnomelj.si  
 OPB   

PODRUŽNICA ADLEŠIČI 

Ime in priimek učiteljice/ učitelja Razrednik/učitelj uči NazivE-naslov
Tadeja Kuzma 1. r, vodja podružnice prof. razrednega pouka   tadeja.kuzma@os-loka-crnomelj.si 
Eva Pezdirec 1. r, drugi učitelj, OPB prof. razrednega pouka   Eva.pezdirec@os-loka-crnomelj.si 
Katarina Simčič 2., 3. r  prof. razrednega pouka   katarina.gorse©os-loka-crnomelj.si 
Ana Kump 4., 5.r prof. razrednega pouka   ana.kump@os-loka-crnomelj.si 
Dostopnost