Svet šole

SVET ŠOLE  OŠ LOKA SESTAVLJAJO:

trije predstavniki ustanovitelja (Vesna Fabjan, Mateja Perak, Maja Kocjan), pet predstavnikov šole (David Štefanič, Barbara Hlebec, Darko Kočevar, Jana Štajdohar in Adrijana Grgšič in trije predstavniki staršev (Maja Brinc, Mateja Jaklič in Renata Lozar). Mandat članov se je pričel septembra 2021 in traja do septembra 2025.

Člani sveta šole so lahko imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Predsednica sveta šole je Maja Kocjan, podpredsednica je Jana Štajdohar.

POSLOVNIK SVETA ŠOLE OŠ LOKA ČRNOMELJ

ZAPISNIKI – ŠOLSKO LETO 2021/2022

Svet zavoda OŠ Loka razpisuje delovno mesto ravnatelja OŠ Loka Črnomelj.