Skoči na glavno vsebino

Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2023/2024 razpisala natečaj »Naravne in

druge nesreče – na temo POŽAR V NARAVI«. Natečaj je Izpostava URSZR Novo mesto, z

dopisom št. 603-33/2023-11 dne 21.8.2023, posredovala vsem VVE, OŠ in OŠ s posebnimi

potrebami na območju Dolenjske in Bele krajine. Natečaj poteka dvostopenjsko in sicer na

regijski in državni ravni.

V regijsko komisijo za izbor najboljših literarnih del so bili imenovani:

  • Predsednica: Marinka Cerinšek, dipl. bibliotekarka, profesorica slovenskega jezika
  • Članica: Lili Bogataj, Izpostava URSZR Novo mesto
  • Član: Luka Hrovat, Izpostava URSZR Novo mesto

V regijsko komisijo za izbor najboljših likovnih del so bili imenovani:

  • Predsednica: Mateja Korenič, profesorica likovne umetnosti
  • Članica: Lili Bogataj, Izpostava URSZR Novo mesto
  • Članica: Lidija Brozovič, Izpostava URSZR Novo mesto

V regijsko komisijo za izbor najboljših filmov so bili imenovani:

  • Predsednica: Mateja Korenič, profesorica likovne umetnosti
  • Članica: Lili Bogataj, Izpostava URSZR Novo mesto
  • Članica: Lidija Brozovič, Izpostava URSZR Novo mesto

Člani komisije so upoštevali ustreznost izdelkov glede na razpisano temo, izvirnost pri delu ter primernost izdelka glede na starost avtorja. Na natečaj so se odzvali 3 vrtci s 3 podružnicami ter 12 šol s 4 podružnicami. Skupno število prispelih likovnih del na natečaj je bilo 355, skupno število literarnih del 34 in skupno 2 filma. Na natečaju je sodelovalo 410 otrok in 86 mentorjev.

Za naj aktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, za naj aktivnejšo šolo pa

OŠ Loka Črnomelj.

Iz OŠ Loka Črnomelj so se na državni nivo uvrstili:

UčenecNaslovZvrstmentor
Jakob MajerleDedek Jože in odvržen cigaretni ogorek  III. Kategorija – literarna delaSonja Malnarič
Nija JereleIzkušnja z ognjemMaja Kunič
Aneja DvojmočNeprevidnostIV. Kategorija – literarna delaMaja Kunič
Rebeka KozanPožar na KrasuIII. Kategorija – likovna delaŠpela Vraničar
Evita PavšičPožar v gozdu
Eva PlutGozd v plamenihIV. Kategorija – likovna delaŠpela Vraničar
Lina Kobetič Stipanič in Živa AčkoNajstniki in ogenjIV. Kategorija – film  Katarina Pavlakovič
Katarina Absec – snemalka in monterka filma
 Igralci: Lina Zajc, Jakob Majerle, Lea Cajnar, Rok Skukan, Hana Štefanič, Ema Hajder, Lana Plut in Ana Pezdirc  
Požar v naraviAna Gregorac, Katarina Pavlakovič

Hvala mentorjem in učencem za sodelovanje in čestitke za uvrstitev na državni nivo!

Dostopnost