Učenci 4. c so imeli v petek, 29. 2. 2021, naravoslovni dan – Bela krajina. Dan dejavnosti smo izvedli na daljavo v sodelovanju z učitelji CŠOD Lipa.

Ob IKT-gradivu so spoznali kulturne in naravne (kraške pojave, steljnike) znamenitosti Bele krajine. Določili so lego pokrajine, spoznali večje kraje in izvedeli, kako je dobila ime. Spoznali so endemita, črno človeško ribico – črnega močerila. V času samostojnega dela so reševali križanko o Beli krajini, izdelali knjižno kazalo z vzorcem belokranjskih vezenin, belokranjsko pisanico, preprosto gudalo in brezovo metlico. Najbolj so bili navdušeni nad peko belokranjske pogače. Dan je bil zelo poučen in ustvarjalen.

Razredničarka Marjetka Žunič