V sredo, 3. 6. 2020 se v  šolo  vračajo tudi šesto, sedmo in osmošolci.  Ob ponovnem povratku  učenca v šolo, morate starši podpisati tudi izjavo. Če imate možnost, si jo lahko natisnete in jo otrok že izpolnjeno prinese v šolo, sicer pa jo bo v pisni obliki dobil v sredo in jo bo vrnil v četrtek, izpolnjeno in podpisano.  V primeru, da učenec po ponovnem vstopu manjka v šoli, morate starši ob ponovnem vstopu učenca ponovno izpolniti izjavo.

Učenci 6. 7. in 8. razredov vstopajo  v šolo na vhodu v novem delu šole. Se ne preobuvajo.  Gibajo se posamično, ohranjati morajo tudi najmanj 1,5 metrsko medsebojno razdaljo. Garderobe ne uporabljajo.
Učenci bodo imeli pouk  od 3. 6. v matičnih učilnicah  in sicer:

 • 4. a, 4. b – PŠ Adlešiči
 • 4. c – matična učilnica
 • 5. a in 5. b – Srednja šola Črnomelj
 • 6. a – učilnica 9
 • 6. b – učilnica 1
 • 6. c – učilnica 12
 • 7. a – učilnica 4
 • 7. b – učilnica 7
 • 7. c – učilnica 8
 • 8. a – učilnica 31
 • 8. b – učilnica 2
 • 8. c – učilnica 10
 • 9. a – učilnica 11
 • 9. b – učilnica 5
 • 9. c – učilnica 3

Za vse učence bo organizirana malica in kosilo glede na prijave, ki so bile pred pandemijo. Starši morate sami odjaviti kosilo, če želite spremembo.

Od srede naprej se v šoli izvaja celoten program, kot pred pandemijo. Ker imajo učenci tudi predure, 6. in 7. ure velja  obstoječi vozni red šolskih avtobusov.
Starši ste dolžni zagotoviti zaščitno masko za otroka, ki se vozi z avtobusom. Opozorite ga tudi na strogo upoštevanje navodil, ki jih daje šolski prevoznik.

Govorilnih ur v klasični obliki v tem šolskem letu ne bo. Učitelji jih bodo izvajali preko elektronskih medijev. Poleg razrednikov so staršem na voljo tudi ostali učitelji, pišete jim lahko na e-naslove.

Starši, ki imate otroke v oddelkih podaljšanega bivanja, še vedno velja, da lahko prevzamete otroka samo ob določenih urah (12.15, 13.15, 14.15, 15.15) in ne smete sami vstopati v šolo.  Od srede naprej bodo lahko učenci prinesli domov tudi šolsko torbo.

Na šoli se ponovno prečne izvajati tudi dodatna strokovna pomoč.

Pred nami so še dobri trije tedni pouka. Verjamemo, da bomo skupaj uspešno zaključili šolsko leto.

Vodstvo šole