Datum: 12. 12. 2019 ob 7. 30.

Dnevni red:

  1. Dejavnosti v decembru
  2. Tema šolskega parlamenta
  3. Problem prostorske stiske in gradnja nove šole
  4. Razno

Sestanka so se udeležili predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda. Odsotni so bili predstavniki  4. a, 4. b (obvestilo so dobili prepozno), 5. a, 7. a in 9. a.

Ad1.

V mesecu decembru so učenci 9. razreda organizirali zbiralno akcijo starega papirja. Uspešno je bila izvedena prireditev  Pokaži, kaj znaš, kjer so se predstavili učenci  s svojimi talenti.  S prostovoljnimi prispevki je bilo zbranega nekaj denarja  za šolski sklad in valeto.

  1. decembra bodo devetošolci organizirali šolski ples. Ples bo potekal od 9. 30 do 11. 30. Oddelčne skupnosti naj napišejo nekaj glasbenih želja, ki jih bodo predvajali na plesu. V zameno za priporočen prostovoljni prispevek bodo učenci lahko dobili pijačo ali kaj sladkega. Izkupiček bo namenjen pokritju stroškov valete ob zaključku šolskega leta.

V mesecu novembru smo začeli izvajati pomoč devetošolcev pri PB v 1. razredu. Po poročanju sodeč, so učenci zadovoljni in se strinjajo, da z dejavnostjo nadaljujemo. Okviren seznam po posameznih dnevih, ki je izdelan, bomo dopolnili.

Ad2.

  1. decembra bo Društvo Za boljši svet izvedlo predstavo na temo poklicev za vse učence. Pri razrednih urah se naj učenci pogovorijo o vsebini predstave. Učenci so predlagali, da bi lahko na šolo ali na razredne ure povabili predstavnike različnih poklicev, ki predstavili posamezne poklice.

V mesecu januarju bomo na šoli imeli šolski parlament, kjer bomo izvolili predstavnike za občinski parlament.

Ad3.

Začetek gradnje nove šole, ki je planirana že nekaj časa, se odmika in učenci so v tem času prikrajšani za marsikaj. Učenci 2 oddelkov 4. razreda se vozijo v Adlešiče, 5. razred ima pouk na Srednji šoli, stari del šole je lahko v uporabi le še to šolsko leto. Zdravstvena inšpekcija je prepovedala bivanje v starem delu šole po 31.8. 2020. To za učence in učitelje pomeni še dodaten problem. Radi bi, da se stvari začnejo premikati in da se gradnja šole prične v dogovorjenem času. Vsi si zaslužimo kvalitetne pogoje za delo. Učenci smo se strinjali in podprli predlog na svetu staršev, da naj bi v pismu Varuhu človekovih pravic predstavili problem, za reševanje katerega je bilo do zdaj malo posluha.

Ad4.

Pogovorili smo se o malici in čiščenju okolice šole.

Obvestila po šolskem radiu je slabo slišati. Vodstvo šole je bilo obveščeno.

Predsednik ŠS: Maj Bukovec

Mentorica ŠS: Helena Kambič