V četrtek, 14. novembra 2019, je naša šola gostila matematično delavnico za belokrajske učitelje in profesorje matematike osnovnih in srednjih šol v okviru Vertikale znanja (študijsko oziroma izobraževalno srečanje učiteljev OŠ in SŠ). V dobrih treh urah delavnice smo si učitelji izmenjali primere dobre prakse, jih elvalvirali in efektivno razpravljali o težavah, s katerimi se vsak dan srečujemo v razredu. Delavnico je obiskal tudi bivši učenec Vid Kavčič, ki je predstavil svojo zbirko nalog Matematična kuhinja Darinke Rogina posvečeno njegovi najljubši učiteljici. Delavnica je bila zelo uspešna in dogovorili smo se, da bomo s takšnim sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje. Učiteljice aktiva matematikov se ponovnega snidenja že veselimo.

Učiteljice aktiva matematike