Na podružnični šoli Adlešiči smo se v torek, 5. 3. 2019, odpravili po Adlešičih in razveseljevali domačine.
                                            Učenci in učiteljice PŠ Adlešiči