<![CDATA[Na OŠ LOKA Črnomelj smo zelo zadovoljni z uradnimi rezultati NPZ-jev za 9. razred. Naši učenci so pisali NPZ iz matematike, slovenščine ter tehnike in tehnologije. Pri vseh treh so dosegli boljše rezultate kot pa je slovensko povprečje in sicer pri slovenščini za 3,25%, pri tehniki in tehnologiji za 3, 56 % pri matematiki pa kar za 7,92 %.

Predmet

Republiško povprečje v %

Povprečje na OŠ LOKA Črnomelj v  %

Odstopanja v %

Slovenščina

50,79

54,04

+3,25

Matematika

52,91

60,83

+ 7,92

Tehnika in tehnologija

48,80

52,36

+ 3,56

Učenci, ki so dosegli najvišje rezultate pri posameznih predmetih so:

SLO: Maja Suhorepec, Luka Matkovič, Vid Kavčič in Urška Bahor

MAT: Nika Vidmar, Vid Kavčič in Maja Suhorepec

TIT: Vid Kavčič, Maja Suhorepec, Tit Šober

Spoštovani starši, do elektronsko ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov svojega otroka lahko dostopate s pomočjo otrokove šifre in številke EMŠO na spletni strani http://ric.si. Od 6. 6. 2018 dalje vidite tudi primerjavo rezultata svojega otroka v primerjavi s povprečji šole in države, primerjavo šole z državo. Podana je tudi interpretacija številčnih podatkov.]]>