Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[V torek, 6. 2. 2018 je v Kulturnem domu Črnomelj potekala osrednja prireditev Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev Župančičevih diplom in plakete za leto 2017. V prisrčenm kulturnem programu so nastopali tudi naši učenci in učitelji. Z velikim ponosom objavljamo, da je dobitnica Župančičeve diplome za leto 2017 tudi naša učiteljica Branka Weiss. Veseli smo, da lokalna skupnost prepoznava naše delo, ki ni samo naš poklic temveč naš način življenja.  Ponosni smo na Branko in ji iz srca čestitamo.   Več o njenem delu pa si preberite v obrazložitvi, ki sta jo podali KS Griblje in OŠ Loka Črnomelj:

Branka Weiss je v dvaintridesetih letih poučevanja sodelovala na številnih šolskih in krajevnih prireditvah. V letu 1991 je po ustanovitvi OŠ Loka postavila temelje otroške folklorne skupine na šoli. Najmlajše učence je popeljala v čas pastirčkov, spoznavali so stare običaje in tako ohranjali naše ljudske pesmi, plese, igre. Vsako leto se je skupina predstavila na občinski reviji otroških folklornih skupin.

Skupine učencev je pripravljala na  nastope z izvirnimi koreografijami z elementi gimnastike in plesa.

Na podružnični šoli Griblje poučuje neprekinjeno od leta 2003. Z učenci vsako leto pripravijo kulturni program ob novoletnem obdarovanju otrok v KS Griblje, ob materinskem dnevu, sodelujejo z društvi v KS Griblje. Povezovanje staršev  s šolo je zelo uspešno, saj so s skupnim sodelovanjem opravili veliko delovnih akcij  v okolici šole (urejanje okolice šole, postavitev igral, izdelovanje koša za obred Zelenega Jureta, izdelovanje piščali, ureditev »stare učilnice« na podstrešju šole, kjer so razstavljene stare šolske klopi in učni pripomočki).

V zadnjih letih je bil obstoj šole večkrat vprašljiv. Želja krajanov je bila, da šola obstane. Temu je znala prisluhniti tudi Branka Weiss, saj je v letih 2003-2005, ko se je število otrok močno zmanjšalo, ostala sama na PŠ. Zlasti se je ta želja po ohranitvi šole v vasi izkazala, ko je bila nujna obnova šolske stavbe v letu 2008, ko je šola praznovala 120-letnico šolske stavbe. Takrat so starši opravili veliko prostovoljnih ur pri obnovi stavbe.

Naj naštejemo nekaj najbolj odmevnih dejavnosti Branke Weiss na Podružnični šoli Griblje: vsakoletne prireditve ob sprejemu prvošolcev na prvi šolski dan, vsakoletne novoletne prireditve ob prihodu Božička ali dedka Mraza, kjer je pomembno, da v predstavah nastopajo vsi učenci podružnične šole. Pripravili so že predstave Rdeča kapica, Čarovnica Mica in Severna zvezda, Dedek Mraz v snežnem zametu, Pesmi o zimi,Muca Copatarica, Zimski dan, Zimska pravljica, Babica Zima in nekatere druge zimske pravljice. Pripravlja tudi vsakoletne prireditve ob materinskem dnevu, ljudski običaj pustovanje, z učenci aktivno ohranja ljudsko izročilo z »Zelenim Jurijem« in petjem jurjevske kolednice skozi vas. S folklorno skupino PŠ Griblje sodeluje z DKŽ Griblje na prireditvah Žbularija, prav tako so vsi učenci sodelovali tudi na prireditvi Rokovnjaška poroka v Lukovici. Z  DKŽ Griblje so uredili šolski eko vrt in izvedli projekt »Od semena do žbula«.

Ime Branke Weiss ima trajno vrednost za podružnico in za Krajevno skupnost Griblje. S svojim predanim pedagoškim delom presega meje šole s povezovanjem učencev, krajanov in staršev v kraju. Z dodatnim spodbujanjem učence pripravlja, da so dejavni tudi izven šolskih prostorov. Branka Weiss je zgled odličnega sodelovanja s krajevno skupnostjo Griblje in ostalimi društvi v kraju. Z vso predanostjo, strokovnostjo, srčnostjo in z veliko dobre volje se loteva prireditev, dejavnosti, delovnih akcij, dela podružnične šole Griblje in ohranjanja kulturne dediščine.

Še nekaj foto-utrinkov fotografa Tomislava Urha:

]]>

Dostopnost