Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[5. sestanek predstavnikov oddelčnih skupnosti šolskega parlamenta, je bil 25. 5. 2017, od 7.30 do 8.15 v predavalnici OŠ Loka.

Dnevni red:

  1. pregled celoletnih sklepov sestankov šolskega parlamenta
  2. razno

 

Prisotnih je bilo 11 učencev (po eden ali dva iz oddelčnih skupnosti), odsotni so bili predstavniki 4. b, 4. c, 5. b, 6. b, 7. a, 7. c, 8. b, 9. b. Lista prisotnih je priložena.

K1) Pregledali smo sklepe 4. sestanka. Nekateri učenci iz 4. in 5. razredov se zjutraj, ko pridejo z avtobusi v šolo, še vedno zadržujejo v garderobnih prostorih, morali pa bi biti pri jutranjem varstvu v določeni učilnici.

Nekateri učenci si v višjih razredih želijo večjo količino  hrane pri malici (npr. koščke salame, sira… ).

Nekaj pripomb je bilo tudi »na račun« zaključevanja ocen ob koncu šolskega leta, predvsem pri devetošolcih, ki bodo prej zapustili OŠ.

K2) Pri tej točki ni bilo idej, pripomb. Ob koncu sestanka sem se prisotnim učencem zahvalila za sodelovanje med šolskim letom.

 

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, mentorica OP

]]>

Dostopnost