Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Predsednica sveta staršev je Renata Lozar, namestnica predsednice pa je Jasna Banovec.
RAZRED IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA IME IN PRIIMEK NADOMESTNEGA ČLANA
1.a Irena Miketič Davor Zupančič
1. b Sanela Zukanović Slađana Adamov
2. a Dejan Čurk Petra Vrščaj
2. b Ines Štraus Marjetka Špehar
2. c Mateja Jaklič Janez Stepan
3. a Darinka Absec Tadeja Sopčič
3. b Lucija Papež Martina Butala
3. c Katja Pezdirc Sanela Majstorović
4 .a Janez Avgustinčič Maja ImširoviĆ
4. b Martina Butala Andreja Janež
4. c Vesna Dragoš Petra Kapele
5. a Jonke Katja Perak Mateja
5. b Marko Milkovič
6. a Jožica Veselič Dijana Drinić
6. b Mateja Perak Maja Grguraš Weiss
6. c Jasna Banovec Mojca Brus
7. a Marica Domitrovič Majda Ivanušič
7. b Hedvika Špišič Darja Papič
7. c Mojca Gimpelj Mateja Benec
8. a Suvada Balić Maja Vukčevič
8. b Peter Jugovič Mojca Pavlovič Jakofčič
8. c Monika Fajfar Erika Popit
9. a Mateja Gašperič Rom Natalija Jakša
9. b Jasna Brus Rožman Suzana Čuturić
9.c Darja Šneler Marko Stopar
1., 2., 3. r., Griblje Bojana Brodarič Marko Štrucelj
4., 5. r. Marina Štrucelj Tomaž Šimec
1.  in  3.r., Adlešiči Šutej Veselič Anja Požek Grašak Katja
2.r., Adlešiči Mateja Kapele Ida Cvitkovič
4., 5. r., Adlešiči Tomo Veselič Martina Kozan

 

Zapisniki sej za šolsko leto 2019/2020