Svet šole

SVET ŠOLE  OŠ LOKA SESTAVLJAJO:
trije predstavniki ustanovitelja (Dolores Šober, Boris Grabrijan, Maja Kocjan), pet predstavnikov šole (Anja Golobič, Helena Kambič, Sašo Ljubenko, David Štefanič, Branka Weiss) in trije predstavniki staršev (Denis Imširović, Irena Štrucelj, Božidar Tessari). Mandat članov se je pričel avgusta 2017 in traja do avgusta 2021. Člani sveta šole so imenovani oz. izvoljeni lahko največ dvakrat zaporedoma. Predsednica sveta šole je Maja Kocjan, podpredsednik je David Štefanič.

Volitve v svet zavoda 2021: