Govorilne ure

Govorilne ure za starše učencev potekajo vsak prvi torek v mesecu, in sicer

  • od 1. do 5. razreda ob 15.30
  • od 6. do 9. razreda ob 16.00

 

Dopoldanske govorilne ure

PRIIMEK IN IME UČITELJICE/
UČITELJA
RAZREDNIK/UČI DOPOLDANSKA GOVORILNA URA
Nataša Šuštarič Bradač 1. a Torek, 11.55 – 12.40
Darja Matkovič 1. a, drugi učitelj, OPB, 1. r., 2. sk. Torek 8.20-9.05
Barbara Hlebec 1. b TOREK, 11.55-12.40
Anica Butala 1. b, drugi učitelj,
OPB, 1. r., 1. sk.
ČETRTEK, 8.20-9.05
Zdenka Konda 2. a TOREK,  9.10-9.55
Marija Plavec 2. b PETEK, 8.15 – 9.00
Darinka Radovič 2. c TOREK 11.05 – 11.50
Ana Gorše 3. a ČETRTEK 11.05.-11.50
Nataša Tina Prijanovič 3. b TOREK, 11.05-11.50
Irena Stopar Kovaljev 3. c ČETRTEK, 8.20-9.05
Franci Mravinec 4. a Ponedeljek,7.30-8.15
Stanka Mržljak 4. b Ponedeljek, 7.30-8.15
Dragica Jankovič 4. c Prvi torek v mesecu, 12.45 – 13.30
Helena Šikonja 5. a SREDA, 8.20- 9.05
Marjetka Žunič 5. b razrednik Torek, 11.55 – 12.40
Alenka Mravinec 6. a, GOS, VEZ, OPB 5.r. Torek, 11.05-11.50
Tihana Malič 6. b, TJA SREDA 11.05-11.50
Irena Mihelčič 6. c, OPB, 4. r., GOS, SPH TOREK 11.55-12.40
Katja Peganc 7. a, SLO, OPB, 2. r PONEDELJEK 10.15-11.00
Helena Kambič 7. b, TJA TOREK 9.10 – 9.55
Alojz Hudelja 7. c, NAR, BIO TOREK, 9.10 – 9.55
Jeni Kure 8. a, TJA SREDA 11.05-11.50
Maja Kunič 8. b, SLO PONEDELJEK, 11.05-11.50
Tomaž Grdešič 8. c, ZGO, DKE ČETRTEK 11.55-12.40
Helena Željko 9. a, GEO, DKE SREDA, 8.20-9.05
David Štefanič 9. b, TJA PETEK, 10.15-11.00
Darinka Krušič 9. c, SLO PONEDELJEK 11.05-11.50
Ana Kump TJA, zgodnje poučevanje v 1. r. in 2. a, b in c, OPB v 2. r., 1. sk TOREK 11.05 – 11.50
Ana Gregorac Griblje   GUM
Adlešiči OPB
TOREK, predura (7.30-8.15)
Darko Kočevar OPB 3. r
Katarina  Pavlakovič MAT, računalnikarka, NIP-RAČ, MME, FVZ Po dogovoru
Anja Golobič MAT, NIP-TEH TOREK, 10.15-11.00
Petra Poplašen NE1, NE2,  NE3, NIP NEM, OPB TOREK,  11.05-11.50
Rok Weiss ŠPO, NOG, ŠZS SREDA 9.10- 9.55
Miha Movrin ŠPO, ŠZS
Marko Šikonja ŠPO, ODB, ŠZZ SREDA 9.10- 9.55
Sonja Jerman SLO PONEDELJEK, 9.10-9.55
Zdravko Kunič psiholog Po dogovoru
Jolanda Gerbec Kure MAT TOREK 11.05-11.50
Katica Starc socialna delavka Po dogovoru
Marija Špringer knjižničarka Po dogovoru
Urša Prus knjižničarka Po dogovoru
Majda Veselič GUM, OPZ in MPZ, GLD prvi TOREK 10.15-11.00
Sonja Malnarič pomočnica ravnateljice, ROM, UBE, NIP-RAČ, računalničar SREDA, predura (7.30-8.15)
Vida Muc BIO, KEM SREDA 10.15-11.00
Veronika Vrbanac MAT, OPB Griblje PONEDELJEK, 8.20 – 9.05
Jure Hribar FIZ SREDA 9.10 – 9.55
Peter Mravinec TIT, OGL, NIP-TEH
Špela Vraničar LUM, LS1, LS2, NIP-UME PONEDELJEK, 10.15-11.00
Branka Weiss 1., 2., 3. r., vodja podružnice
Ana Kočevar drugi učitelj
Jana Štajdohar 4., 5. r.
Katarina Simčič 1., 3. r. TOREK ,10.15-11.00
Renata Grguraš drugi učitelj 1. r, OPB ČETRTEK 9. 10 – 9. 55
Tadeja Kuzma 2. r., vodja podružnice  ČETRTEK, 11.05-11.50
Tea Zorn 4., 5. r. TOREK, 11.05-11.50
Radha Bačurina OPB, SLJ PONEDELJEK, 9.10 – 9.55