Dosežki učencev

2018-2019

Športna  tekmovanja

DISCIPLINA MENTOR SKUPINA DOSEŽKI
MALI NOGOMET Rok Weiss

mlajši učenci

 

starejši učenci

 

Občinsko: 1. mesto

Področno: 2. mesto

Občinsko: 2. mesto

ROKOMET Rok Weiss

mlajši učenci

 

starejši učenci

Občinsko:  1. mesto

Področno: 3. mesto

Občinsko: 1. mesto

Področno:  5. mesto

ODBOJKA

Branka Weiss

 

Marko Šikonja

mlajše učenke

 

mlajši učenci

starejši učenci

 

starejše učenke

Občinsko: 1. mesto

Področno: 4.–5. mesto

 

Občinsko: 2. mesto

Občinsko: 1. mesto

Področno: 6. mesto

Občinsko: 1. mesto

Področno: 6. mesto

 

KOŠARKA

 

David Štefanič

Mlajši učenci

 

 

 

 

 

mlajše učenke

 

 

starejši učenci

starejše učenke

Občinsko: 1. mesto

Področno: 2. mesto

¼ finale DP skupina 5: 2. mesto

 

Občinsko: 1. mesto

Področno: 4. mesto

 

Občinsko: 2. mesto

Občinsko: 2. mesto

ATLETIKA

Rok Weiss

Marko Šikonja

Tek na 60 m

 

mlajše učenke

mlajši učenci

starejše učenke

starejši učenci

 

Tek na 300 m

mlajši učenci

mlajše učenke

starejši učenci

 

starejše učenke

 

Tek na 600 m

Mlajše učenke

Mlajši učenci

 

Tek na 1000 m

Starejše učenke

 

Skok v daljino

mlajši učenci

 

starejši učenci

 

starejše učenke

 

Vortex

mlajši učenci

mlajše učenke

starejše učenke

 

Štafeta 4  100 m

starejši učenci

 

 

 

Tek na 300 m

Met žvižgača

Področno:

 

Laura Grabrijan (13.)

Žan Plut (6.)

Pia Šterk (19,)

Mitja Ilenič (4.)

 

 

Rok Kocjan (1.)

Lana Bukovec (13.)

Gašper Pelko (10.)

Blaž Vrščaj (17.)

Tia Totter (9.)

 

 

Lea Vrtin (16.)

Jan Brodarič (4.)

 

 

Ana Majerle (15.)

 

 

Matic Jelenič (9.)

Ivan Janežič (11.)

Matic Banovec (12.)

Nejc Horvat (16.)

Nuša Jankovič (11.)

 

 

Ažbe Lužar (2.)

Eva Gorše (10.)

Ana Janjič (4.)

 

Fanti (7.)

 

 

Državno:

 

Rok Kocjan (10.)

Ažbe Lužar (10.)

BADMINTON (posamično) Marko Šikonja

starejše učenke

 

 

 

 

 

 

Starejši učenci

 

 

 

 

 

 

Mlajše učenke

 

 

 

 

Mlajši učenci

Občinsko: Ana Janjič (1.)

Področno: Ana Janjič (1.)

Državno: Ana Janjič (1.)

 

Občinsko: Mitja Ilenič (2.)

Področno: Mitja Ilenič (2.)

Državno:  Mitja Ilenič (9.)

 

Področno:

Nuša Vukčevič (4.)

Eva Gorše (20.)

Sara Bahor (25.)

 

Nejc Kapele (7.)

Timotej Vrlinič (8.)

Klemen Klepec (10.)

Jurij Adlešič (30.)

 

BADMINTON (ekipno) Marko Šikonja

starejši učenci

 

 

 

mlajši učenci

Občinsko: 2. mesto

Področno: 2. mesto

Državno: 7. mesto

 

Občinsko: 2. mesto

Področno: 7. mesto

 

KROS Marko Šikonja

Letnik 2008

 

 

 

 

Letnik 2009

 

 

 

Letnik 2010

 

 

 

Letnik 2011

 

 

 

 

Letnik 2012

Rožman Teja (39.)

Šolar Katarina (50.)

Vrtin Jan (35.)

Grobovšek Miha (93.)

 

Majerle Anja (119.)

Benec Ana (120.)

Kapele Nejc (47.)

Vrlinič Timotej (68.)

 

Brodarič Jan (16.)

Vrtin Lea (44.)

Bukovec Lana (108.)

Jelenič Matic (109.)

 

Totter Tia (82.)

Grahek Anja (91.)

Stopar Gal (62.)

Črnič Leon (90.)

 

Majerle Jana (56.)

Jankovič Nuša (98.)

Ilenič Mitja (37.)

Žugelj Miha (93.)

KEGLJANJE Rok Weiss Mlajši dečki Državno: Luka Šimec (3.)

 

Bralne značke

a) slovenska BZ: sodelovalo je 285 učencev od 1. do 9. razreda, ki so dosegli BZ, od tega 16 »zlatih bralcev«.

b) angleška BZ: sodelovalo je 143 učencev od 4. do 9. r., dosegli so 53 zlatih priznanj, 44 srebrnih priznanj in 46 priznanj za sodelovanje.

c) nemška BZ: sodelovalo je 20 učencev od 4. do 9. razreda, dosegli so 19 bronastih priznanj.

 

Tekmovanja s predmetnih področij

a) angleščina: osmi razred – 4 bronasta priznanja in eno srebrno priznanje na državnem nivoju; deveti razred – šest bronastih priznanj in eno srebrno priznanje na državnem nivoju;

b) geografija: 40 tekmovalcev od 6. do 9. r., šolsko tekmovanje, regijskega tekmovanja so se udeležili 4 učenci, 3 so osvojili srebrna priznanja, na državnem nivoju pa je doseženo 1 zlato priznanje;

6. r. – 1 bronasto priznanje;

7. r. – 5 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje, 1 zlato priznanje;

8. r. – 2 bronasta priznanja, 1 srebrno priznanje;

9. r. – 4 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje;

c) fizika: 4 bronasta priznanja – 8. in 9. r., 4 srebrna priznanja – 8. in 9. r.;

č) astronomija: 2 bronasta priznanja – 8. r., 1 srebrno priznanje – devetošolec;

d) slovenščina: Cankarjevo priznanje, sodelovali učenci od 4. do 9. r., 14 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji;

Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki, sodelovali učenci od 1. do 3. r., 43 priznanj za sodelovanje;

e) Prvaki znanja: 10 učencev od 6. do 9. r. na šolskem tekmovanju, 8 tekmovalcev na regijskem tekmovanju v dveh ekipah, kjer je ena ekipa osvojila 1. mesto, udeležili so se tudi državnega tekmovanja in dosegli srebrno priznanje (9. mesto v državi);

f) kemija: 4 bronasta priznanja – učenci 8. in 9. r., 1 srebrno priznanje – učenec 8. r.;.

g) matematika: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 61 bronastih priznanj, 4 srebrna in 2 zlati priznanji v 5. r.;

h) zgodovina: sodelovali učenci 8. in 9 . r., 3 bronasta priznanja;

i) biologija: sodelovali učenci 8. in 9. r., 1 bronasto in 1 srebrno priznanje je dosegla učenka 9. r.;

j) razvedrilna matematika: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 42 bronastih priznanj, 8 srebrnih priznanj in 1 zlato priznanje sedmošolke;

k) logika: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 8 bronastih priznanj;

l) nemščina: sodelovali 3 učenci nemščine 3 (9. razred), 1 bronasto priznanje;

i) »Matematični kenguru«: sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, 61 bronastih priznanj na šolski ravni; 12 učencev od 5. do 9. razreda se je uvrstilo na državni nivo, trije sedmošolci osvojili srebrno priznanje, petošolka je prejela zlato priznanje na državnem nivoju in šestošolec je prejel srebrno priznanje na državnem nivoju.

Ostala tekmovanja

 

a1) Verižni eksperiment: 1. mesto v državi. Mentor: Peter Mravinec. Sodelujoči učenci: Neja Žabčič Grabrijan, Miha Mihelič, Luka Dojčinov, David Judnič in David Rožman.

a) Matemček: sodelovali so učenci od 1. do 9. r., 30 bronastih priznanj, 39 srebrnih priznanj, 11 srebrnih državnih priznanj in 1 zlato priznanje.

b) Logična pošast: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 40 bronastih priznanj, 33 srebrnih priznanj, 8 srebrnih državnih priznanj in 1 zlato priznanje.

c) Vesela šola: 7 bronastih in 1 srebrno priznanje četrtošolke.

d) Bober: tekmovali so učenci od 4. do 7. r., 26 bronastih priznanj.

e) Društvo mladi gasilec: tekmovali mlajši in starejši učenci od 5. do 8. r., na regijskem tekmovanju so mlajši učenci zasedli 6., 7., 17. in 23. mesto. Starejši učenci so dosegli 1. in 3. mesto, prav tako na regijskem pa so mlajši učenci dosegli 2. mesto.

g) Tekmovanje mladih parlamentarcev: v okviru šolskega parlamenta se je devetošolec udeležil regijskega tekmovanja v Novem mestu. V okviru ŠP pa so igralci Društva Za boljši svet odigrali dramsko igro za učence od 4. do 9. r. v decembru 2018.

h) Tekmovanje Mladi čebelar: sodelovali so 4 učenci od 5. do 9. razreda, 2 srebrni priznanji sedmošolca in devetošolca, 1 bronasto priznanje sedmošolke, zunanji mentor.

v) Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih: 6 devetošolk je doseglo 2. mesto v državi, mentorica: Katarina Pavlakovič.

k) Twirling: 14 učenk od 2. do 9. razreda naše šole se je udeležilo državnega prvenstva, dosegle so rezultate od 1. do 10. mesta, zunanja mentorica.

l) Športno plezanje: drugošolka je dobila medaljo na tem področju, zunanji mentor.

m) Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj: 1. mesto v delavnici instalacija učenke 9. razreda.

n) Mednarodni natečaj OŠ Marije Vere “Cvetje”: bronasta plaketa učenke 9. razreda.

o) 8. bienale otroške ilustracije: 2. nagrada za osmošolko.

p) Natečaj “Živela človeška ribica”: posebna nagrada za osmošolca.

r) Karate: devetošolec postal »Športnik leta« na občinskem nivoju s področja karateja, zunanji mentor.

s) Judo: tretješolec, 1. mesto in zlata medalja, zunanji mentor.

š) Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: sodelovalo je 15 učencev od 7. do 9. razreda, 4 devetošolke so dosegle bronasta priznanja, ena devetošolka pa se je uvrstila na državni nivo.

t) Tekmovanje iz naravoslovja »Kresnička«: sodelovali so učenci od 1. do 5. razreda, 16 učencev je dobilo bronasta priznanja.

u) Tekmovanje Mladina in gore, regijska raven, 2 skupini, zunanji mentor.

v) »Logična pošast«: sodelovalo 75 učencev od 1. do 9. razreda, 42 bronastih in 34 srebrnih priznanj na šolski ravni, 8 srebrnih na državni ravni in drugošolec 1 zlato priznanje na državni ravni.

z) »Mehurčki«: sodelovalo 6 učencev 2. in 3. r. ter 5 učencev 1. r. PŠ Adlešiči.

 

Bralni projekti

a) Slovenska BZ: 285 učencev od 1. do 9. r., 16 »zlatih bralcev«;

b) angleška BZ: sodelovalo je 143 učencev od 4. do 9. r., dosegli so 53 zlatih priznanj, 44 srebrnih priznanj in 46 priznanj za sodelovanje;

c) nemška BZ: sodelovalo je 20 učencev od 4. do 9. razreda, dosegli so 19 bronastih priznanj;

d) »Rastem s knjigo« za sedmošolce: sodelovalo je 60 učencev, dobili so knjižno nagrado v Knjižnici Črnomelj;

e) »Moja najljubša knjiga«: sodelovali so učenci od 2. do 9. r., 4 učenci iz 6. r. so dobili knjižne in druge simbolične nagrade;

f) »Pravljični potujoči kovček«: sodelovali so vsi učenci 1. r., tudi iz podružničnih šol;

g) Mega kviz: sodelovali so učenci od 6. do 9. r., 31 učencev si je za nagrado ogledalo film v Kinu Črnomelj;

h) sodelovanje na Župančičevi frulici: sodelovali so učenci 2. in 3. triade, učenka 7. r se je uvrstila med prve štiri najboljše in učenka 8. r. se je uvrstila kot najboljša mladinska pesnica v Sloveniji;

j) sodelovanje na srečanju gledaliških mladinskih skupin v Črnomlju: sedmošolci so se udeležili srečanja s priredbo svoje igre;

k) bralne urice z otroki VVO Črnomelj, enote Loka: bralno srečanje je izvedla knjižničarka, in sicer v februarju 2019;

l) Noč knjige: sodelovali učenci OPB 1.–3. razred;

m) Teden pravljic: sodelovali vsi učenci matične šole;

n) sodelovanje na srečanju gledaliških skupin podružničnih šol v PŠ Vrh Svetih Treh Kraljev, predstavili so lutkovno igrico Grad, gradič (PŠ Griblje – 14 učencev);

o) sodelovanje v bralnem projektu Pikina bralna značka v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj (PŠ Griblje – 14 učencev);

p) ob svetovnem dnevu otroka, 20. novembra, sta dve sedmošolki med odmorom »delali na mestu knjižničark«;

r) recital ob kulturnem prazniku v Knjižnici Črnomelj, sodelovali učenci 1. razreda PŠ Adlešiči in 3 učitelji naše šole;

s) april 2019, ob svetovnem dnevu knjige je bila izvedena pravljična ura »Mi smo knjižni junaki« za učence 1. triade;

š) bralni projekt »Let`s Read English«: sodelovalo je 120 učencev od 4. do 9. razreda;

t) predizbor za deklamatoje za »Župančičevo frulico«: sodelovali 2 deklamatorki iz 4. razreda;

u) »Teden čebelic v knjižnici«: sedmošolci so brali pravljice o čebelicah, ob svetovnem dnevu čebel, 20. maja, namenjeno je bilo vsem učencem, zlasti učencem 1. triade;

v) izdelava plakata ob »svetovnem dnevu jezikov«, četrtošolke;

z) v okviru novinarskega krožka izdelava šolskega glasila Zeleni Jurij;

ž) radijska ura ob slovenskem kulturnem prazniku, recitatorji.

Razstave v knjižnici

 

a) Razstava v knjižnici na temo »Jesenske pravljice«;

b) ob svetovnem dnevu učiteljev, razstava v knjižnici, posvečena tej temi;

c) razstava ob kulturnem prazniku pred knjižnico;

d) razstava na panoju pred knjižnico v januarju 2019 na temo »Teden pisanja z roko«, kjer so učenci in učitelji napisali lepo misel z roko in listič razstavili;

e) razstava ob 8. marcu in materinskem dnevu pred knjižnico, z lepimi mislimi;

f) razstava ob Dnevu čebel;

g) razstava o Svetlani Makarovič, na panoju pred knjižnico;

h) razstava o Ivanu Cankarju, na panoju pred knjižnico;

i) razstava o Otonu Župančiču v knjižnici.

Ostali natečaji in projekti

a) Župančičeva frulica: osmošolka je dosegla 1. mesto in postala najboljša osnovnošolska pesnica v državi;

b) natečaj Naravne in druge nesreče – Neurje: osmošolka je bila nagrajena na regijskem natečaju;

c) natečaj »Safe.si«, Varna raba interneta, sodelovalo je 6 učenk 8. in 9. razreda, dosegle so 1. mesto v državi;

č) projekt Vijolašola, sodelovali učenci od 1. do 3. razreda;

d) sodelovanje lutkovnega krožka na 13. otroškem bazarju v Ljubljani;

e) fotografska delavnica Unesco, sodelovale 3 devetošolke;

f) projekt Slovenska mreža zdravih šol, 4. c je predstavil dejavnost Zeliščni vrt;

g) mednarodni projekt Rise, sodelovanje skozi celo šolsko leto, udeležba nekaterih učiteljev naše šole, v nadaljevanju se je učitelj naše šole udeležil mednarodnega srečanja partnerjev tega projekta na Portugalskem, naslov projekta: S transakcijsko analizo do uspešne inkluzije Romov v VIZ;

g) projekt »Green Week«, sodelovalo je 14 učencev 1. c;

h) svetovni dan kamišibajskega gledališča – 7. december, sodelovalo 9 učencev od 4. do 6. razreda;

i) natečaj »Teden pisanja z roko«, od 21. 1. do 25. 1. 2019, sodelovali učenci: 1., 2., 3., 4., 5., 6. razredov, učenci obeh PŠ, knjižničarki;

j) 6. likovna delavnica Bajke in povesti o Gorjancih, sodelovale 3 učenke 6. in 7. razreda;

k) projekt »Spodbujamo prijateljstvo«: sodelovali učenci 4. c, 1. mesto, nacionalni – oblikovalni projekt;

l) mednarodni likovni natečaj OŠ Marije Vere, bronasto priznanje devetošolki za njen izdelek;

m) mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj, v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj, potekalo na naši šoli in ZIK-u, 1. mesto v delavnici instalacije devetošolki;

n) mednarodna kolonija Ernestinovo, 23., 24., 25. 4. 2019, sodelovali 2 devetošolki;

o) sodelovanje na festivalu »Igraj se z mano«, sodelovali učenci iz Društva mladi gasilec, kamišibajkarji, likovna delavnica, otroška folklorna skupina PŠ Adlešiči, deklamatorki, ekovrt;

p) 5. festival kamišibaj gledališč v Beli krajini, 3. 2019, Knjižnica Črnomelj, sodelovalo 8 učencev od 4. do 6. razreda;

r) regijski natečaj »Naravne in druge nesreče – Neurje« v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Novo mesto, sodelovali učenci 1. r. PŠ Adlešiči, 1. a, 1. b, drugošolec je prejel priznanje za likovni in osmošolka za literarni prispevek;

s) likovni natečaj »Živela črna človeška ribica«, v organizaciji Društva Proteus, osmošolec je v III. kategoriji prejel nagrado za strip z naslovom »Pomagajte!«;

š) likovni natečaj v 3. triadi na natečaju 8. bienale otroške ilustracije: sodelovala osmošolka, 2. mesto v državi;

t) mednarodni likovni natečaj »Cvetje«: sodelovali učenci 1., 2. in 3. razreda PŠ Adlešiči;

u) likovni natečaj »Krki«: sodelovali učenci1., 2. in 3. razreda PŠ Adlešiči;

v) projekti »Spodbujajmo prijateljstvo«, »Živimo zdravo«, »Energetsko znanje za odgovorno ravnanje«, »Semena sprememb« v okviru društva Sobivanje, sodelovali učenci 3. a, 3. b, 3. c, 1., 2. in 3. razreda PŠ Adlešiči;

z) ) državno gledališko srečanje podružničnih šol Slovenije, sodelovali učenci od 1. do 5. razreda PŠ Griblje;

ž) literarni natečaj »Župančičeva frulica«: sodelovanje pri pisanju pesmi na določeno temo, izbrani 2 učenki, sedmošolka in osmošolka; slednja je dobila priznanje za najboljšo osnovnošolsko pesnico v Sloveniji;

aa) tekmovanje za »Čiste zobe«: tekmovali učenci 2. a, 3 učenci so dosegli viden rezultat;

bb) likovni natečaj »Otroci za varnost v prometu«: sodelovalo 10 učencev 2. a, 2. b;

cc) natečaj otroške ilustracije, KUD Artoteka, sodelovali učenki 2. a, 2. b;

čč) likovni natečaj »Cici umetnije«, natečaj otroških likovnih del: sodelovalo 5 učencev 2. a,  2. b;

dd) likovni natečaj »Gasilci, na pomoč!«: sodelovali učenci 1. c, 8 učencev 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 3. c;

ee) projekt Sobivanje – »Varno v šolo in vrtec«, skozi vse leto, 3. a, 3. b, 3. c;

ff) »Bodi umetnik«, likovni natečaj, 5 učencev 3. a, učenci 3. c;

gg) 8. bienale otroške ilustracije Bele krajine, Mehurčki, tretješolec iz 3. a, tretješolki sodelovali;

hh) projekt »Zdrava šola«: sodelovali učenci 1. a, 1. b, 3. a, 3. b in 3. c;

ii) mednarodni likovni projekt »Igraj se z mano!«: sodelovali učenci 1. a, 3. a, 3. b;

jj) »Tradicionalni slovenski zajtrk«: sodelovali vsi učenci od 1. do 9. razreda z obema podružničnima šolama;

kk) Projekt »Pasavček«: sodelovali učenci 1. a, 1. b;

ll) program »Varno s soncem«: sodelovali učenci 1. r. PŠ Adlešiči;

mm) sodelovanje četrtošolke recitatorskega krožka in sedmošolke na slavnostni prireditvi ob 100-letnici Čebelarskega društva Črnomelj;

nn) natečaj »Evropa v šoli«: državna raven, sodelovali učenci 1. r. PŠ Adlešiči, učenci od 3. do 9. razreda, na temo «Snemimo roza-modra očala«;

oo) likovni natečaj OŠ Frana Albrehta Kamnik “DOM”;

pp) likovni natečaj Lidice 2019 “Chemistry”;

rr) sodelovanje 5. izletniške kolonije mladih Dolenjske, Bele krajine v Gradežu: na koloniji je sodelovalo 13 naših učencev;

ss) sodelovanje na 36. extemporu mladih v Semiču: sodelovale devetošolke;

šš) trije učenci so razstavljali v sklopu natečaja Talenti – razstave mladih likovnikov v Knjižnici Črnomelj;

tt) natečaj »Plakat miru«: učenka se je uvrstila na razstavo;

uu) projekt »Naravni parki Slovenije«: sodelovali so učenci 5. in 6. razredov.

Tekmovanja v okviru JSKD (folklora, pevski zbori)

a) Revija OPZ na občinski ravni: udeležili so se ga OPZ matične šole, St. OPZ – učenci od 3. do 5. r., OPZ Čebelice – pevci od 1. do 2. r., pevci PŠ Adlešiči – OPZ Kresničke – pevci od 1. do 5. r. ST. OPZ se je uvrstil na regijsko raven;

b) revija MPZ na občinski ravni: udeležil se ga je MPZ matične šole – pevci od 6. do 9. r;

c) st. OPZ OŠ Loka se je s pevkami 4. in 5. r. PŠ Adlešiči udeležil regijskega tekmovanja in prejel srebrno priznanje;

d) občinska revija OFS: sodelovale OFS matične šole, OFS Kresničke PŠ Adlešiči, OFS Kresničke Adlešiči pa se je udeležila regijskega tekmovanja;

e) deklamacije četrtošolk in šestošolca na Lokvah ob obeleženem prazniku padlega komandanta Staneta;

f) deklamiranje sedmošolk in osmošolke na prireditvi »Župančičeva frulica«;

g) območno srečanje otroških gledaliških skupin, nastop gledališkega krožka učencev od 6. do 9. razreda s predstavo sedmošolke z naslovom Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna.

 

STATISTIKA DOSEŽKOV:

a) športni dosežki:

Občinska raven

 1. mesto: 15-krat
 2. mesto: 14-krat
 3. mesto; 7-krat

Področna raven

 1. mesto: 2-krat
 2. mesto: 5-krat
 3. mesto: 1-krat

Državna raven

 1. mesto: 1-krat
 2. mesto: /
 3. mesto: 1-krat

 

b) projekti in natečaji: skupaj 106,

c) bralne značke: (slovenska: 285 učencev, angleška: 143 učencev, nemška: 20 učencev).

 

STATISTIKA PRIZNANJ:

1. mesto: regijski, občinski, področni nivo: 15-krat / državni nivo: 9-krat,

2. mesto: regijski, občinski, področni nivo: 15-krat / državni nivo: 9-krat,

3. mesto: regijski, občinski, področni nivo: 9-krat / državni nivo: 1-krat,

zlata priznanja na državnem nivoju: 7,

srebrna priznanja na državnem nivoju: 37,

srebrna priznanja na občinskem ali regijskem nivoju: 3,

srebrna priznanja na šolskem nivoju: 85,

bronasto priznanje na državnem nivoju: 10,

bronasta priznanja na šolskem nivoju: 286.

 

SKUPAJ: 428 priznanj (zlatih, srebrnih, bronastih – na vseh nivojih) oziroma 1., 2. in 3. mest (na vseh nivojih): 58

2017-2018

ŠPORTNA TEKMOVANJA
a) mali nogomet: mlajši učenci, občinsko – 2. mesto, področno – 3. mesto
starejši učenci, občinsko – 1. mesto
b) rokomet: mlajši učenci, občinsko – 1. mesto, starejši dečki, občinsko – 2. mesto
c) odbojka: mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
starejši učenci, občinsko – 3. mesto
starejše učenke, občinsko – 1. mesto
č) košarka: mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
starejše učenke, občinsko – 2. mesto
d) atletika: vortex, občinsko, mlajše učenke – 1., 2. in 3. mesto
občinsko, mlajši učenci – 2. mesto
občinsko, starejše učenke – 2. mesto
občinsko, starejši učenci – 3. mesto
tek 60 m, mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
tek 300 m, mlajše učenke, občinsko – 2. mesto
tek 300 m, mlajši učenci, občinsko – 3. mesto
tek 600 m, mlajše učenke, občinsko – 3. mesto
tek 60 m, starejše učenke, občinsko – 2. mesto
tek 300 m, starejše učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
skok v daljino, mlajše učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
skok v daljino, mlajši učenci, občinsko – 1. in 3. mesto
skok v daljino, starejši učenci in učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
suvanje krogle, starejše učenke, občinsko – 2. in 3. mesto
štafeta 4×100 m, starejše učenke – 3. mesto
vortex, področno, starejša učenka – 1. mesto
e) badminton: mlajše učenke, občinsko – 3. mesto
starejše učenke, občinsko, osmošolka – 1. mesto
področno, osmošolka – 3. mesto
državno, osmošolka – 2. mesto
starejši učenke in učenci, občinsko – 2. mesto

BRALNE ZNAČKE

a) slovenska BZ: 303 učenci, od 1. do 9. razreda, so dosegli BZ, od tega 11 »zlatih bralcev«.
b) angleška BZ: sodelovalo je 152 učencev od 4. do 9. r., dosegli so 54 zlatih priznanj, 42 srebrnih priznanj in 56 priznanj za sodelovanje.
c) nemška BZ: 23 učencev od 4. do 9. razreda je tekmovalo, dosegli so 5 zlatih priznanj, ostali pa priznanja za sodelovanje.

TEKMOVANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ

a) angleščina: osmošolec – bronasto priznanje, 11 devetošolcev – bronasto priznanje, 3 devetošolci – srebrno priznanje
b) geografija: 33 tekmovalcev od 6. do 9. r., šolsko tekmovanje, regijskega tekmovanja se je udeležilo 5 učencev, vsi so osvojili srebrna priznanja, na državnem nivoju pa je doseženo 1 srebrno priznanje šestošolke.
6. r. – 4 bronasta priznanja, 2 srebrni priznanji
7. r. – 2 bronasti priznanji, 1 srebrno priznanje
9. r. – 5 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji
c) fizika: 7 bronastih priznanj – 8 in 9. r. 5 srebrnih priznanj – 8. in 9. r. 1 zlato priznanje – devetošolec
č) astronomija: 7 bronastih priznanj – 7., 8. in 9. r. 1 zlato priznanje in 3. mesto v državi – devetošolec
d) slovenščina: Cankarjevo priznanje, sodelovali učenci od 4. do 9. r., 18 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji, 1 zlato priznanje. Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki, sodelovali učenci od 1. do 3. r., 28 priznanj za sodelovanje.
e) Prvaki znanja: 12 učencev od 6. do 9. r. na šolskem tekmovanju, 4 tekmovalci na regijskem tekmovanju, kjer so osvojili 1. mesto, udeležili so se državnega tekmovanja in dosegli srebrno priznanje.
f) kemija: 5 bronastih priznanj – učenci 8. in 9. r. 2 srebrni priznanji – učenca 8. in 9. r. 1 zlato priznanje – devetošolec.
g) matematika: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 65 bronastih priznanj, 5 srebrnih in 1 zlato priznanje v 9. r.
h) zgodovina: sodelovali učenci 8. in 9 . r., 13 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja.
i) biologija: sodelovali učenci 8. in 9. r., 4 bronasta priznanja in 1 srebrno v 8. r.
j) razvedrilna matematika: sodelovali učenci od 6. do 9. r., 14 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja in 1 zlato priznanje šestošolke.
k) logika: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 9 bronastih priznanj.

OSTALA TEKMOVANJA

a) Matemček: sodelovali učenci od 1. do 9. r., 19 bronastih priznanj, 29 srebrnih priznanj in 4 zlata priznanja
b) Logična pošast: sodelovali učenci od 1. do 5. r., 13 bronastih priznanj, 7 srebrnih priznanj in 3 zlata priznanja
c) Vesela šola: 6 bronastih in 1 srebrno priznanje petošolca
d) Bober: tekmovali so učenci od 3. do 9. r., 58 bronastih priznanj
e) Društvo Mladi gasilec: tekmovali mlajši in starejši učenci od 5. do 8. r., na regijskem, tekmovanju so starejši učenci dosegli 1. in 3. mesto, prav tako na regijskem pa mlajši učenci 2. mesto.
f) Srečanje lutkovnih skupin: člani krožka, 9 učenk 4. r. je doseglo srebrno plaketo
g) Tekmovanje mladih parlamentarcev: v okviru Šolskega parlamenta se je osmošolec udeležil regijskega tekmovanja in od 36 učencev dosegel 10. mesto. V okviru ŠP pa so igralci Društva Za boljši svet odigrali dramsko igro za učence od 4. do 9 .r., z naslovom Lepa beseda odpira vsa vrata.
h) Državno tekmovanje v čebelarstvu: sodelovali so učenci čebelarskega krožka: šestošolca v nižji kategoriji sta dosegla 2 srebrni priznanji, osmošolca v srednji kategoriji 2 srebrni priznanji, četrtošolka in petošolec pa priznanji za sodelovanje.
i) Tekmovanje v izobraževalnih posnetkih: 6 osmošolk je doseglo 2. mesto v državi.
j) Mednarodno tekmovanje v programiranju SCRIPT 2018: sodelovali učenci 4., 6. in 7. r.; 3 šestošolke dosegle 1. mesto, 3 sedmošolke so dosegle 2. mesto, 3 četrtošolke so dosegle 3. mesto, 4 šestošolci so dosegli 3. mesto, 3 sedmošolci so dosegli 3. mesto.
k) Tekmovanje v Twirlingu: 1 zlata medalja sedmošolke, 4 srebrna priznanja sedmošolke ter četrtošolk in petošolk in 6 bronastih priznanj za sedmošolko in četrtošolko ter petošolko. Tu je zunanji mentor.
l) Tekmovanje v športnem plezanju: dve 1. mesti za starejšo osmošolko in drugošolko pri skupini mlajših deklic ter dve 2. mesti pri devetošolki in četrtošolki. Tu gre za zunanjega mentorja.

BRALNI PROJEKTI

a) BZ (slovenska): 303 učenci od 1. do 9. r., 11 »zlatih bralcev«
b) angleška BZ: sodelovalo je 152 učencev od 4. do 9. r., dosegli so 54 zlatih priznanj, 42 srebrnih priznanj in 56 priznanj za sodelovanje.
c) nemška BZ: 23 učencev od 4. do 9. razreda je tekmovalo, dosegli so 5 zlatih priznanj, ostali pa priznanja za sodelovanje.
d) »Rastem s knjigo« za sedmošolce: sodelovalo je 60 učencev, dobili so knjižno nagrado v Knjižnici Črnomelj.
e) »Moja najljubša knjiga«: sodelovali so učenci od 2. do 9. r., 4 učenci iz 6. r. so dobili knjižne in druge simbolične nagrade.
f) »Pravljični potujoči kovček«: sodelovali so vsi učenci 1. r., tudi iz podružničnih šol.
g) Mega kviz: sodelovali so učenci od 6. do 9. r., 57 učencev si je ogledalo za nagrado film v Kinu Črnomelj.
h) Sodelovanje na Župančičevi frulici: sodelovali so učenci 2. in 3. triade, 2 učenki 9. r. sta se uvrstili med 5 najboljših pesnic v Sloveniji. Ena od devetošolk pa je dosegla 1. mesto kot najboljša pesnica v Sloveniji.
i) Sodelovanje treh šestošolcev pri interpretaciji knjige Nikodema, pisateljice Veste Vanell v Knjižnici Črnomelj.
j) Sodelovanje na srečanju gledaliških mladinskih skupin v Črnomlju: šestošolke so se udeležile srečanja s priredbo svoje igre.
k) Bralne urice z otroki VVO Črnomelj, enote Loka: knjižničarka je izvedla dve bralni srečanji z otroki VVO Črnomelj, enote Loka, in sicer v decembru 2017 in februarju 2018.

OSTALI NATEČAJI IN PROJEKTI

a) Literarni natečaj Evropa v šoli: devetošolka je dosegla 2. mesto v državi, nagrajena je bila za pisanje pesmi.
b) Župančičeva frulica: 2 devetošolki sta bili med prvimi petimi najboljšimi pesniki v državi. Devetošolka pa je dosegla 1. mesto kot najboljša pesnica v državi. Tri šestošolke so se uvrstile na državni nivo.
c) literarni natečaj Rima raja – festival otroške poezije: devetošolka je bila nagrajena za svoje pesmi.
č) 10. literarni natečaj Moja rodna domovina: devetošolka je bila nagrajena za pesnenje svojih pesmi.
d) osnovnošolski pesniški natečaj Ella Pranger: devetošolka je bila nagrajena za eno od svojih napisanih pesmi. Njena pesem bo objavljen v zborniku.
e) video natečaj Safe.si: šest osmošolk je osvojilo za posnet video z naslovom Življenjska skrivnost 3. mesto v državi.
f) računalniška animacija Microsoft PowePoint Wars: tri osmošolke so z izdelano animacijo Kdo je okradel Karla sodelovale na tem računalniškem natečaju.
g) fotografski natečaj »Bistvo je očem skrito, srcu odkrito«: sodelovali učenci od 6. do 9. r., kot šola so dosegli 3. mesto v državi.
h) fotografski natečaj »Toplina lesa«: devetošolec je dosegel 2. mesto v državi.
i) državno tekmovanje iz digitalne fotografije: devetošolec je dosegel srebrno priznanje, osmošolka pa tudi srebrno priznanje.
j) likovni natečaj »Evropa v šoli«: dva prvošolca, tretješolec, četrtošolki in osmošolka so se uvrstili na državni nivo.
k) likovni natečaj »Likovni svet«: devetošolec je dosegel srebrno priznanje.
l) Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj: devetošolka je dosegla 1. mesto v delavnici Keramika.
m) video natečaj »Evropa v šoli«: dve sedmošolki in devetošolec so osvojili 1. mesto v državi.
n) sodelovanje na likovni razstavi v Knjižnici Črnomelj: sedmošolec, osmošolka in devetošolka.
o) Kamišibajski festival: sodelovali so učenci krožka kamišibaj iz PŠ Adlešiči in krožka na matični šoli v VVO Metlika ter v Knjižnici Črnomelj.
p) sodelovanje osmošolke in devetošolke na Mednarodni likovni koloniji mladih v Ernestinovem
r) literarno-likovni-fotografski natečaj »Peter Klepec«: sodeloval je devetošolec.
s) objava prispevka na NRICH-u, projekta Univerze v Cambridgu in Centra za matematične znanosti: sodeloval je devetošolec.
š) projekt »Naravni parki Slovenije«: sodelovali so učenci 5. in 6. razredov.
t) Mednarodna likovna kolonija mladih v Novem Sadu: sodelovala je devetošolka.
u) Učenci sedmošolka, osmošolec in devetošolka so sodelovali na RTV, na Malih sivih celicah.
v) »Karate klub« mladih: tretješolka in petošolec sta dosegla zlati medalji na državnem tekmovanju v karate mlajših in starejših učencev, s pomočjo zunanjega mentorja.
z) nastop učencev od 1. do 5. r. PŠ Griblje: v Zdravstvenem domu Črnomelj, ob nakupu novega reševalnega vozila so učenci odigrali igrico o zobkih in zajčku.
ž) skupina Destiny Child na Danskem: v skupini hip-hop pari sta šestošolca dosegla 5. mesto, v skupini hip-hop otroci pa šestošolec 14. in 25. mesto, ob pomoči zunanjega mentorja, na mednarodnem nivoju.
w) razstava izdelkov 4. izletniške kolonije mladih Krk: sodelovali so vsi učenci na tej razstavi, ki so slikali na tej koloniji: 16 učencev iz 7. do 9. r.
y) sodelovanje 4. izletniške kolonije mladih Dolenjske, Bele krajine na Krku: 16 naših učencev je sodelovalo na koloniji.
x) sodelovanje na 36. Extemporu mladih v Semiču: sodelovali osmošolka in devetošolki.
q) sodelovanje na likovnem področju pri natečaju podjetja Adria dom, d.o.o.: šestošolec je dobil praktično nagrado za svoj likovni izdelek.
đ) likovni natečaj »50 let ustekleničenja Metliške črnine«: devetošolka je dosegla 3. mesto, še ena devetošolka pa je dosegla 1. mesto za svoj likovni izdelek. Obe sta prejeli praktični darili KZ Metlika.
ć) likovni natečaji »Sprehod pod morjem«: sodelovali učenci 1. r. »Lidice – Water above gold«: sodelovali učenci 1. r.
aa) likovni natečaj »Likovni svet otrok«: sodeloval devetošolec in dosegel bronasto priznanje.
ab) likovni natečaj »Radost Evrope« – Beograd: sodelovali učenci 3. triade.
ac) razstava arhivskih izdelkov MKKM Črnomelj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani: tudi izdelki naših učencev so bili razstavljeni.

TEKMOVANJA V OKVIRU JSKD (FOLKLORA, PEVSKI ZBORI)

a) revija OPZ na občinski ravni: udeležile so se ga OPZ matične šole – učenci od 3. do 5. r., OPZ Čebelice – pevci od 1. do 2. r., OPZ Kresničke – pevci PŠ Adlešiči, od 1. do 5. r.

b) revija MPZ na občinski ravni: udeležil se ga je MPZ matične šole – pevci od 6. do 9. r.

c) občinska revija OFS: sodelovale: OFS matične šole, OFS Kresničke PŠ Adlešiči, obe skupini sta dosegli regijsko raven, OFS Kresničke Adlešiči pa se je udeležila regijskega
tekmovanja. Obe skupini sta sodelovali tudi na Jurjevanju 2018.

STATISTIKA DOSEŽKOV

a) športni dosežki: 6-krat 1- mesto – občinska raven, 16-krat 2. mesto – občinska raven, 11-krat 3. mesto – občinska raven;
1-krat 1. mesto – področna raven, 1-krat 2. mesto – področna raven, 1-krat 3. mesto – področna raven; 1-krat 2. mesto – državna raven.

b) priznanja različnih tekmovanj: 196 bronastih priznanj oziroma 3. mest,84 srebrnih priznanj oziroma 2. mest, 19 zlatih priznanj oziroma 1. mest.

c) projekti: skupaj 28 različnih projektov (bralni: 11, ostali: 17)

d) natečaji: skupaj 33 natečajev (likovni: 17, fotografski: 4, literarni: 9, video: 3

e) bralne značke: skupaj sodelovalo 487 učencev (slovenska: 303 učenci,angleška: 152 učencev, nemška: 23 učencev)

f) nastopi v okviru JSKD: 8 nastopov OPZ, MPZ, OFS, lutkovnega krožka,sodelovala tudi dramska skupina.

PLAVALNI TEČAJI

Tečaja plavanja za učence 3. r. v Dolenjskih Toplicah se je udeležilo 54 učencev, rezultatipa so naslednji:

 • Ocena 5 -bronasti delfin 27 učencev
 • Ocena 4 – delfinček 12 učencevAnaliza letnega delovnega načrta šole 80
 • Ocena 3- zlati morski konjiček 8 učencev
 • Ocena 2 -srebrni morski konjiček 6 učencev
 • Ocena 0 – neprilagojen na vodo 1 učenec

V šoli v naravi na Debelem Rtiču pa so petošolci dosegli naslednje rezultate:

 • zlatega delfinčka en učenec,
 • srebrnega delfinčka: 26 učencev,
 • bronastega delfinčka: 38 učencev.

KOLESARSKI IZPITI

Kolesarski izpit je opravilo 61 petošolcev.

ŠOLSKI PARLAMENT

Člani šolskega parlamenta sta bila po dva učenca iz oddelčnih skupnosti od 4. do 9.razreda. Teh je bilo 38 učencev, iz oddelčni skupnosti kombiniranih oddelkovpodružničnih šol Adlešiči in Griblje se učenci niso udeleževali sestankov. Drugače pa smov okviru šolskega parlamenta imeli dramsko predstavo v februarju 2018 za učence oddelkov od 4. do 9. razreda (tudi podružničnih šol) Društva za boljši svet, z naslovomLepa beseda odpira vsa vrata. 20. februarja sta se dva učenca udeležila srečanja občinskega otroškega parlamenta v sejni sobi občine Črnomelj. Osmošolec pa je sodeloval tudi na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. Letošnja tema pogovorov je bila Šolstvo in šolski sistem.

2016-2017
 1. ŠPORTNA TEKMOVANJA
 2. a) badminton: posamezno, mlajše učenke, občinsko: 1 učenka – 1. mesto,

1 učenka – 2. mesto, 1 učenka – 3. mesto;

                           ekipno, mlajše učenke in učenci, občinsko, 1. mesto, področno – 3. mesto, starejše učenke in učenci, občinsko – 2. mesto;

 1. b) športno plezanje: občinsko – 1 učenec ciciban – 3. mesto, občinsko 2 učenki cicibanki – 1. in 3. mesto, mlajše učenke, občinsko in področno – 1. mesto, državno – 1 učenka – 3. mesto; starejše učenke – 1., 2., 3. mesto;
 2. c) mali nogomet: starejši učenci, občinsko – mesto, mlajši učenci, občinsko – 1. mesto, področno – 3. mesto;
 3. d) rokomet: starejši učenci, občinsko – 1. mesto, mlajši učenci, občinsko – 2. mesto;
 4. e) odbojka: starejši učenci, občinsko – 1. mesto, mlajše učenke, občinsko – 1. mesto, starejše učenke, občinsko – 3. mesto;
 5. f) košarka: mlajše učenke, občinsko – 1. mesto, področno – 2. mesto; četrtfinale DP (skupina 4) – 3. mesto; mlajši učenci – občinsko – 2. mesto; starejše učenke, občinsko – 1. mesto, področno–4. mesto; starejši učenci, občinsko – 1. mesto, področno–4.5. mesto;
 6. g) atletika: tek 60 m, finale, mlajši učenci, občinsko – 1 učenec – 1. mesto;

starejša učenca, občinsko – 2. in 3. mesto; starejša učenka – 2. mesto; skok v daljino, mlajša učenka – 3. mesto, starejši učenec – 2. mesto; tek 300 m, mlajši učenec – 2. mesto, mlajša učenka – 3. mesto, starejša učenka – 2. mesto; tek na 600 m, mlajša učenka – 2. mesto; met vortexa, mlajša deklica – 1. mesto, starejša deklica – 3. mesto; starejša dečka -1.  in 2. mesto; štafeta, 4 x 100 m, starejši dečki – 2. mesto; področno posamično, tek na 60 m, mlajši deček – 1. mesto; met vortexa, 1 deklica – 2. mesto;

 

 

 1. BRALNE ZNAČKE
 2. a) slovenska bralna značka: 315 tekmovalcev od 1. do 9. razreda, od tega 16 »zlatih bralcev« – tekmovalcev vseh 9 let.
 3. b) angleška bralna značka: 176 bralcev od 4. do 9. razreda, 50 srebrnih in 54 zlatih priznanj, 72 priznanj za sodelovanje.
 4. c) »Pikina bralna značka«: vključenih 17 učencev PŠ Griblje, v okviru Bralnega kluba in v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj.
 5. TEKMOVANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ
 6. a) angleščina: 8. razred – 11 tekmovalcev, 2 bronasti priznanji, 2 učenca sta se udeležila tekmovanja na državni ravni; 9. razred – 8 bronastih priznanj, 2 učenki sta se udeležili regijskega tekmovanja.
 7. b) geografija: 33 tekmovalcev od 6. do 9. razreda se je udeležilo šolskega tekmovanja, 12 učencev je osvojilo bronasto priznanje, 3 učenci so sodelovali na regijskem tekmovanju, kjer si je 1 učenka 9. razreda, ki je prejela srebrno priznanje, delila 1. mesto in se udeležila državnega tekmovanja, kjer je osvojila zlato priznanje.
 8. c) fizika: sodelovalo je 7 učencev 8. in 9. razreda, dosegli so 7 bronastih priznanj, 2 srebrni in 1 zlato priznanje (3. mesto v državi).
 9. d) slovenščina: sodelovali so učenci od 4. do 9. razreda, od tega je bilo 23 bronastih priznanj, 2 srebrni v 8. in 9. razredu ter 1 zlato priznanje v 8. razredu.
 10. e) matematika: sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda. V 1. razredu je bilo 9 bronastih priznanj, v 2. razredu 8 bronastih priznanj, v 3. razredu 8 bronastih priznanj, v 4. razredu 7 bronastih priznanj in v 5. razredu 6 bronastih priznanj ter 2 srebrni priznanji. V 6. razredu je bilo 8 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje; v 7. razredu je bilo 6 bronastih priznanj in 1 srebrno; v 8. razredu so bila 4 bronasta, 1 srebrno in 1 zlato priznanje – 1. MESTO V DRŽAVI; v 9. razredu 7 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje.
 11. f) biologija: sodelovali so učenci 8. in 9. razreda, od tega sta bili v 8. razredu 2 bronasti priznanji, v 9. razredu pa 2 bronasti in 1 srebrno priznanje.
 12. g) kemija: sodelovali učenci 8. in 9 . razreda, od tega so bila v 8. razredu 3 bronasta priznanja in 1 zlato priznanje – 1. MESTO V DRŽAVI. V 9. razredu pa 3 bronasta priznanja.
 13. h) logika: sodelovali so učenci od 6. do 9. razreda. Rezultati pa so naslednji:

17 bronastih priznanj in 1 srebrno priznanje.

 1. i) zgodovina: sodelovali so učenci 8. in 9. razreda, od tega je dobilo bronasto priznanje v 8. razredu 5 učencev in 1 srebrno priznanje; v 9. razredu pa 7 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji ter 1 zlato priznanje.
 2. OSTALA TEKMOVANJA
 3. a) Vesela šola: sodelovali so učenci od 4. do 9. razreda, od tega sta 2 učenca dosegla v 4. razredu srebrni priznanji ter 11 bronastih priznanj od 4. do 9. razreda.
 4. b) Matemček: je tekmovanje, kjer so sodelovali učenci od 1. do 8. razreda. Dosegli so naslednje rezultate: 38 bronastih priznanj, 12 srebrnih priznanj ter 2 zlati priznanji v 4. razredu.
 5. c) razvedrilna matematika: sodelovali so učenci od 6. do 9. razreda. Dosegli so: 6 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje ter 1 zlato priznanje v 8. razredu.
 6. d) Bober: sodelovalo je 52 učencev od 5. do 9. razreda, dosegli pa so 12 bronastih priznanj – med učenci od 6. do 9. razreda.
 7. e) Prva pomoč: tekmovali so učenci 9. razredov, na regijskem tekmovanju so dosegli 2. mesto.
 8. f) tekmovanje »Prvaki znanja«: sodelovale so učenke 8. in 9. razreda. Dosegle so zlato priznanje in 4. mesto na državnem nivoju.
 9. g) mednarodno tekmovanje »SCRIPT 2017«: sodelovali so učenci 5. in 6. razredov; 4 učenci 6. razredov so dosegli 1. mesto na svetu v svoji kategoriji. 3 učenke 6. razredov pa so dosegle 2. mesto na svetu v svoji kategoriji.
 10. h) tekmovanje »Za čiste zobe«: učenci 2. in 3. razreda PŠ Adlešiči so zmagali kot najboljši razred podružničnih šol ter na matični šoli 5. a razred, udeležili so se zaključne prireditve v OŠ Podzemelj.

i) šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (I. VIO):

Letos je prvič potekalo Cankarjevo tekmovanje za prvo triado pod novim imenom Mehurčki. Sodelovalo je 15 učencev iz tretjega razreda, 11 tekmovalcev iz matične šole in 4 s podružnic. Prvi in drugi razredi se niso udeležili tekmovanja. Vsi učenci so prejeli priznanje za sodelovanje, saj po novem pravilniku tekmovanja  ni več  bronastih priznanj.

 1. j) TEKMOVANJE IZ MICROSOFT POWERPOINT ANIMACIJ: udeležili sta se ga prvič 2 skupini učencev 7. razreda – to je 5 sedmošolcev in osvojili so 3. mesto v svoji kategoriji.
 2. k) PROGRAMIRANJE: sodelovali so 4 učenci 6. razreda, dosegli so 4 bronasta priznanja, uvrstili so se na državno tekmovanje.

 

 1. BRALNI PROJEKTI
 2. a) Mega kviz: sodelovalo je 93 učencev od 6. do 9. razreda. Nihče ni bil izžreban za glavno nagrado iz naše šole.
 3. b) »Moja najljubša knjiga meseca«: sodelovali so 3 učenci 5. razreda in prejeli vsak mesec simbolične nagrade.
 4. c) akcija »Podari knjigo otrokom iz vrtca«: sodelovalo je 69 otrok od 1. do 6. razreda, za otroke iz vrtca Loka smo zbrali 71 knjig (slikanic).
 5. d) angleško bralno tekmovanje »Let s read English«: sodelovalo je 176 učencev od 4. do 9. razreda. Priznanje za sodelovanje je dobilo 72 učencev, 50 je bilo srebrnih priznanj in 54 latih priznanj.
 6. e) Bralna značka: sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda, teh je bilo 315, od tega je bilo 16 »zlatih bralcev«, ki so tekmovali vseh 9 let.
 7. f) novinarski krožek: v uredniškem odboru je bilo 12 učencev od 6. do 9. razreda.
 8. g) »Rastem s knjigo«: namenjen je bil sedmošolcem, teh je bilo 57, prejeli so simbolično darilo v Knjižnici Črnomelj.
 9. h) »Pravljični potujoči kovček«: sodelovali so učenci 1. razredov (matične in podružnic), vsi os dobili potrdila za sodelovanje, učenci matične šole pa so sodelovali na zaključku projekta.
 10. i) Bralni klub PŠ Griblje: vključenih 17 učencev, učenci so bili vključeni v Pikino Bralno značko v okviru Knjižnice Črnomelj.

 

 

 1. OSTALI NATEČAJI
 2. a) Slikarski extempore mladih likovnikov Bele krajine: našo šolo je zastopalo 5 učenk od 7. do 9. razreda.
 3. b) fotografski natečaj »Bistvo očem skrito, srcu odkrito«: 13 učencev 8. in 9. razreda fotografskega krožka je posnelo 38 fotografij z različno tematiko, 16 fotografij je bilo sprejetih na zaključno razstavo natečaja.  Kot zastopniki šole so dosegli 6. mesto od 37.
 4. c) mednarodni likovni natečaj OŠ Frana Albrehta Kamnik, z naslovom: »Jesen«: poslanih je bilo 10 izdelkov 3. triade, 1 učenec je dosegel 2. mesto v državi.
 5. d) mednarodni likovni natečaj OŠ Marije Vere Kamnik, z naslovom »Metulj«: poslanih 10 izdelkov učencev od 6. do 9. razreda, 1 učenka 9. razreda je dosegla 2. Mesto.
 6. e) natečaj »Likovni svet otrok – Šoštanj«: poslanih 6 izdelkov učencev 3. triade, 2 učenki 8. razreda dosegli bronasti priznanji in njuna izdelka sta bila razstavljena na razstavi.
 7. f) likovni natečaj »18. Otroški grafični bienale 1. OŠ Žalec«: poslanih 10 grafičnih del učencev od 3. in 9. razreda, 3 izdelki učencev so bili razstavljeni na razstavi.
 8. g) likovni natečaj »Together«, Finska: poslani 3 izdelki učencev 3. triade, rezultatov še ni znanih.
 9. h) likovni natečaj »Imejmo radi živali«, OŠ T. Rostoharja Maribor: poslan izdelek ene sedmošolke, rezultatov še ni znanih.
 10. i) likovni natečaj Čebelarske zveze Slovenije – poslikava panjskih končnic: poslanih 6 izdelkov učencev 2. in 7. razreda, nagrajena 1 učenka 2. razreda.
 11. j) Mednarodna kiparska kolonija mladih, Črnomelj: udeleži 4 učenci 9. razreda.
 12. k) mednarodni literarni natečaj OŠ Frana Albrehta Kamnik, z naslovom »Jesen«: poslani 2 pesmi učenk 3. triade.
 13. l) »Evropa v šoli«- literarni natečaj: 1 šestošolka in 1 devetošolka sta se svojo pesmijo in spisom uvrstili na državni nivo.
 14. m) »Evropa v šoli« – likovni natečaj: poslanih je bilo 8 izdelkov učencev od 6. do 9. razreda, 4 učenke od 6. do 9. razreda so se uvrstile na državni nivo.
 15. n) »Evropa v šoli« – likovni natečaj: 2 učenki 3. in 5. razreda PŠ Adlešiči sta se uvrstili s svojima izdelkoma na državni nivo.
 16. o) »Župančičeva frulica« – natečaj za mlade deklamatorje: sodelovala je 1 učenka 5. razreda.
 17. p) natečaj »(Po)misli na otroke, vozi varno, v sodelovanju z medijsko hišo Media 24, s spletnim portalom Svet24 in Radiem Aktual: sodelovali učenci 1. razredov z obema podružnicama, poslali na natečaj 12 izdelkov učencev.
 18. r) Mednarodna kiparska kolonija mladih – Ernestinovo: 2 učenki 9. razreda sta se udeležili te kolonije in ustvarjali v kiparskih delavnicah.
 19. s) natečaj »mlada Vilenica 2017«: mednarodni literarni natečaj z naslovom »Čista voda – čista sreča«, učenci 3. triade so razmišljali o čudovitem planetu Zemlja in o tem, da je imeti čisto vodo res sreča, s pesmimi učencev, poslanih na ta natečaj. Pesmi bodo objavljene v e-zborniku 17. Mlada Vilenica 2017.

Na tem natečaju je s svojim literarnim prispevkom sodelovala tudi 1 učenka 9. razreda.

š) likovni natečaj »Pestrost podeželja«: učenci 4. in 5. razredov PŠ Adlešiči so sodelovali v omenjenem natečaju, učenci so poslali na natečaj 5 narisanih razglednic domačega kraja.

 1. t) literarni natečaj »V oblakih domišljije«: učenci 4. in 5. razreda PŠ Adlešiči so pisali domišljijske zgodbe na podlagi izbrane ilustracije in poslali so 7 zgodb na založbo Rokus, ki je ta natečaj razpisala.
 2. u) fotografski natečaj »Peter Klepec«: učenec 8. r. nagrajen (uvrščen na prva tri mesta).
 3. v) filmski natečaj »Safe.si«: sodelovali so učenci filmskega krožka.
 4. z) fotografski natečaj »Prijateljstvo«: sodelovali so učenci fotografskega krožka.
 5. OSTALI PROJEKTI
 6. a) »Pravljični potujoči kovček«: v njem so sodelovali učenci 1. Razredov, tako matične kot podružničnih šol, vsi učenci so dobili potrdilo o sodelovanju, učenci matične šole so se udeležili zaključka projekta.
 7. b) evropski projekt »Eathink« – jej lokalno, misli globalno!«: sodelovali so učenci PŠ Adlešiči v projektu Šolski ekovrtovi, v okviru Inštituta za trajnostni razvoj, Ljubljana. Postavili so nov kompostnik, poskrbeli za vodo( deževnico) na vrtu, uredili cvetlično gredico in načrtno posadili zelišča in zelenjavo za uporabo v času pouka. Pridobili so eko semena lokalne kmetije in se izobraževali.
 8. c) SCICHALLENGE – mednarodni projekt iz področja znanosti, tehnologije, naravoslovja in matematike: potekal je preko družbenih omrežij, sodelovali so 2 sedmošolca, 1 osmošolec. Osmošolec je prišel v ožji izbor za zmagovalca, a žal, ni bil izbran.
 9. d) projekt »Policist Leon svetuje«: v sodelovanju s Policijsko postajo Črnomelj so sodelovali učenci 4. in 5. razredov PŠ Adlešiči. Dobili so priznanja za sodelovanje.

 

 1. TEKMOVANJA PEVSKIH ZBOROV, FOLKORNIH, DRAMSKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN V OKVIRU JSKD
 2. a) Otroški pevski zbor Čebelice iz matične šole: je sodeloval na 32. srečanju OPZ Bele krajine v Črnomlju, sodelovalo je 24 pevcev, zbor je dobil priznanje za sodelovanje.
 3. b) OPZ Kresničke PŠ Adlešiči in starejši OPZ: OPZ Kresničke PŠ Adlešiči se je udeležil 32. Srečanja OPZ Bele krajine, sodelovalo je 29 pevcev, zbor je dobil priznanje za sodelovanje.
 4. c) Starejši OPZ matične šole: je sodeloval na 32. Srečanju OPZ Bele krajine v Črnomlju, sodelovalo je 31 pevcev, dobili so priznanje za sodelovanje.
 5. d) MPZ: sodeloval je na območni reviji MPZ v Metliki in se uvrstil na regijsko raven. Sodelovalo je 41 pevcev, prejeli so priznanje za sodelovanje.
 6. e) Dramski krožek PŠ Adlešiči: sodeloval je na tekmovanju gledaliških skupin z gledališko igrico Mojca Pokrajculja, sodelovalo je 9 učencev.
 7. f) OFS PŠ Adlešiči: sodelovalo je 6 učencev, nastopili so na Območni reviji OFS v Črnomlju, dobili so zelo dobro oceno, in sicer 7,95.
 8. g) OFS matične šole: sodelovalo je 28 učencev, nastopili so na Območni reviji OFS v Črnomlju, dosegli so regijski nivo in dobili regijsko priznanje.

 

 1. ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je imel 5 sestankov, kjer so sodelovali predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, imeli so 5 sestankov, tema letošnje obravnave je bila Otroci in načrtovanje prihodnosti. 2 devetošolki sta bili predsednica in podpredsednica parlamenta, dva sedmošolca sta se udeležila občinskega otroškega parlamenta v Črnomlju. V decembru 2016 pa smo v okviru Šolskega parlamenta imeli na šoli predstavo Društva za boljši svet, kjer so se  nam mladi igralci predstavili s predstavo Pojdi z menoj na časovni stroj. Predstava je bila namenjena učencem od 4. do 9. razreda.

 

 1. KOLESARSKI IZPITI

Kolesarski izpit – teoretični del – so opravili učenci 4. razredov, katerim to ni uspelo, bodo ponovili izpit v 5. razredu.

Učenci 5. razredov pa so opravili praktični del izpita z vožnjo po mestnih ulicah v okolici šole, na PŠ Adlešiči in Griblje pa so učenci opravili praktični del v sodelovanju z rajonskim policistom. Izpit je opravilo 57 petošolcev.

 

 1. PLAVALNI TEČAJ
 2. a) Plavalni tečaj je potekal na Debelem Rtiču za 58 petošolcev. Dosegli so naslednje: 2 učenca – zlatega delfina, 35 učencev – srebrnega delfina, 20 učencev – bronastega delfina, 1 učenec – delfinčka.
 3. b) Plavalni tečaj tretješolcev: 61 tretješolcev je sodelovalo na tem tečaju, 2 tretješolca se nista mogla udeležiti tečaja zaradi bolezni. Rezultati pa so naslednji:

Ocena 5   –  bronasti delfin                                    36 učencev

Ocena 4   –  delfinček                                              5 učencev

Ocena 3   –  zlati morski konjiček                           5 učencev

Ocena 2   –  srebrni morski konjiček                      9 učencev

Ocena 1   –  bronasti morski konjiček                    4 učenci

Ocena 0  –   neprilagojen na vodo                          0 učencev

 

 

 1. STATISTIKA DOSEŽKOV UČENCEV

Dosegli smo naslednje rezultate:

 1. a) športni dosežki:

– na občinski ravni: 13 x 1. mesto, 9 x 2. mesto, 8 x 3. mesto;

– na področni ravni: 4 x 1. mesto, 4 x 2. mesto, 2 x 3. mesto;

– na državni ravni: 1 x 1. mesto, 1 x 2. mesto, 2 x 3. mesto.

 1. b) priznanja z različnih tekmovanj:

– 214 bronastih priznanj,

– 34 srebrnih priznanj,

–  9 zlatih priznanj,

– 1. mesto na svetovni ravni in 2. mesto na svetovni ravni v mednarodnem tekmovanju »SCRIPT 2017«.

 1. c) projekti: bralni – 9, ostali 4, skupaj 13 projektov.
 2. d) bralne značke: slovenska BZ – 315 učencev (od 1. do 9. razreda), od tega 16 »zlatih bralcev« (udeležili so se BZ vseh 9 let šolanja);

                               angleška BZ -176 učencev(od 4. do 9. razreda);

                               »Pikina BZ« – sodelovalo 17 učencev (PŠ Griblje od 1. do 5. razreda).

 1. e) natečaji: skupaj 23 natečajev.

– likovni: 13 natečajev,

– literarni: 6 natečajev,

– fotografski: 3 natečaji,

– filmski: 1 natečaj.

 1. f) nastopi različnih skupin v okviru JSKD: udeležili so se 7 prireditev.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala in zapisala: Marija Špringer, knjižničarka OŠ Loka

 

        

2015-2016

ŠPORTNA TEKMOVANJA

BADMINTON:

občinsko, posamično prvenstvo, starejši dečki – 3. mesto, starejše deklice – 1. in 2. mesto,

področno, posamično prvenstvo, starejši dečki – 2. mesto,

občinsko, ekipno prvenstvo, mlajše učenke in učenci – 2. mesto,

občinsko, ekipno prvenstvo, starejše učenke in učenci – 1. mesto,

področno, ekipno prvenstvo, starejše učenke in učenci – 2. mesto,

državno, ekipno prvenstvo, dosegli 12. mesto (6 učencev od 6. do 9. razreda).

MALI NOGOMET: občinsko prvenstvo, starejši dečki – 1. mesto,

področno prvenstvo, starejši dečki – 2. mesto,

četrtfinale državnega prvenstva, st. dečki  – 3. mesto,

področno prvenstvo, mlajši dečki – 5 do 7. mesto.

ROKOMET: občinsko prvenstvo, starejši dečki – 2. mesto,

občinsko prvenstvo, mlajši dečki – 2. mesto.

ODBOJKA: občinsko prvenstvo, starejši učenci – 1. mesto,

področno prvenstvo, starejši učenci – 3. mesto,

občinsko prvenstvo, starejše deklice – 3. mesto,

občinsko prvenstvo, mlajše deklice – 1. mesto.

ATLETIKA: občinsko, posamično prvenstvo, mlajše učenke, tek 60 m – 1. mesto, 1 učenka, tek na 300 m – 1. in 3 mesto, skok v daljino – 3. mesto, metanje vortexa – 4. mesto.

Občinsko, posamično prvenstvo, mlajši dečki, tek na 60 m – 3. mesto, tek na 600 m –  2. in 3. mesto, metanje vortexa – 5. mesto, starejše deklice tek na 60 m – 1. mesto, tek na 300 m – 2. in 3. mesto, skok v daljino  – 6. mesto, metanje vortexa – 1. in 2. mesto, suvanje 3 kg krogle – 2. in 3. mesto, štafeta 4×100 m – 3. mesto; starejši učenci, tek na 300 m – 4. mesto, suvanje 4 kg krogle – 1. mesto, štafeta 4×100 m – 1. in 3. mesto, skok v daljino – 2. in 3. mesto, metanje vortexa – 5. mesto.

Področno, posamično prvenstvo, mlajši dečki – tek na 60 m – 4. mesto; mlajše učenke tek na 60 m – 7. mesto, tek na 300 m – 10. mesto, skok v daljino – 8. mesto; starejši učenci, tek na 60 m – 6. mesto, tek na 300 m – 20. mesto, štafeta 4×100 m – 3. mesto, skok v daljino – 1. in 5. mesto, met 4 kg krogle – 8. mesto; starejše učenke tek na 60 m – 10. mesto, metanje vortexa – 2. mesto.

Državno tekmovanje, met vortexa, starejše učenke, 3. mesto; skok v daljino, starejši dečki, 4. mesto; štafeta 4X100 m, starejši učenci, 7. mesto.

KOŠARKA: občinsko prvenstvo, mlajše deklice – 1. mesto,

področno tekmovanje, mlajše deklice – 4. mesto,

področno tekmovanje, starejše deklice 5. mesto,

občinsko prvenstvo, starejše deklice – 1. mesto,

področno prvenstvo, starejši dečki – 5. do 6. mesto.

ŠPORTNO PLEZANJE: šolsko tekmovanje, udeležilo se ga je 11 učencev od 6. do 9. r., mlajše deklice – 2. in 3. mesto, starejše deklice – 1., 2. in 3. mesto.

LOKOSTRELSKO PRVENSTVO: državno prvenstvo, udeležilo so se ga 4 učenci od 1. do 3. razreda, 1 učenka 1. razreda – 3. mesto, 1 učenec 3. razreda – 2. mesto.

 

 

BRALNE ZNAČKE

SLOVENSKA BZ: 352 učencev od 1. do 9. razreda, od teh 33 »zlatih bralcev«, ki so tekmovali vseh devet let šolanja.

ANGLEŠKA BZ: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 31 priznanj za sodelovanje, 42 srebrnih bralnih značk, 53 zlatih bralnih značk.

 

TEKMOVANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ

ANGLEŠČINA: za 8. r. 1 bronasto priznanje, v 9. r. 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji, 11 bronastih priznanj.

ZGODOVINA: 8. r. 2 bronasti priznanji, 1 srebrno, 1 zlato priznanje; v 9. r. 7 bronastih, 1 srebrno priznanje.

GEOGRAFIJA: 7. r., 4 bronasta in 2 srebrni priznanji; v 8. r. 5 bronastih priznanj; v 9. r. 14 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja.

KEMIJA: v 8. r. 3 bronasta priznanja, 1 zlato priznanje; v 9. r. 8 bronastih priznanj.

BIOLOGIJA: v 8. r. 1 bronasto priznanje; v 9. r. 8 bronastih priznanj.

FIZIKA: v 8. r. 3 bronasta priznanja, 1 srebrno priznanje; v 9. r. 6 bronastih priznanj.

CANKARJEVO TEKMOVANJE: za učence od 2. do 9. r., 35 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji v 8. in 9. r.

MATEMATIKA: za učence od 1. do 9. r., 77 bronastih priznanj,8 srebrnih priznanj v 6., 7., 8. in 9. r., 2 zlati priznanji v 7. in 8. r.

 

 

OSTALA TEKMOVANJA

VESELA ŠOLA: 5. r. 3 bronasta, 1 srebrno priznanje; 7., 8., in 9. r., 14 bronastih priznanj, 3 srebrna priznanja.

MATEMČEK: tekmovali učenci od 1. do 5. r., 15 bronastih priznanj, 14 srebrnih priznanj, 1 zlato priznanje v 3. r., 1 priznanje za sodelovanje.

LOGIKA: za učence od 6. do 9. r., 14 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje in 1 zlato priznanje v 7. r.

RAZVEDRILNA MATEMATIKA: za učence od 7. do 9. r., 9 bronastih priznanj, 4 srebrna priznanja, 1 zlato priznanje v 7. r.

LOGIČNA POŠAST: za učence od 1. do 5. r., 10 bronastih priznanj, 19 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji v 2. in 3. r.

BOBER: za učence od 5. do 9. r., 18 bronastih priznanj.

PROGRAMIRANJE: učenci 5. r., 5 bronastih priznanj.

SCRIPT: mednarodnega tekmovanja se je udeležilo 5 učencev 5. r., 3 učenci so dosegli 3. mesto, 2 učenca 2. mesto.

 

BRALNI PROJEKTI

MEGA KVIZ: sodelovala 102 učenca od 6. do 9. r.

RASTEM S KNJIGO: sodelovali sedmošolci, in sicer jih je bilo 38.

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA MESECA: sodelovali učenci od 2. do 9. r., in sicer 12 učencev.

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA: 352 učencev od 1. do 9. r., 33 »zlatih bralcev«.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: sodelovali učenci od 4. do 9. r., 53 zlatih, 42 srebrnih priznanj, 31 priznanj za sodelovanje.

NOČ BRANJA: sodelovali vsi učenci PŠ Griblje, od 1. do 5. r.

NOVINARSKI KROŽEK: sodelovalo 11 učencev od 6. do 9., izdali šolsko glasilo Zeleni Jurij.

RAZLIČNOST NAS BOGATI: v okviru makedonskega kulturnega društva Ljubljana so učenci 6. r. tudi literarno ustvarjali, pisali pesmi in literarne prispevke.

EVROPA V ŠOLI: 1 učenec 3. r. PŠ Adlešiči je s svojim literarnim prispevkom dosegel 3. mesto v državi, sodelovali pa so še učenci od 2. do 9. r.

DRUGI FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE v Beli krajini: sodelovali učenci 2. triade matične in PŠ Griblje.

PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK: v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj, sodelovali prvošolci matične in PŠ.

 

OSTALI NATEČAJI

 Video natečaj SAFE.SI, filmski krožek, 5 deklet 9. r. posnelo film z naslovom Skupaj smo močnejši in dosegle 3. mesto na državnem nivoju.

Natečaj Portreti drugačnosti v okviru Tedna možganov Sinapse, slovenskega društva za nevroznanost, 7 četrtošolk matične šole je dobilo priznanje.

Likovni natečaj NARAVNE IN DRUGE NESREČE, DELUJMO PREVENTIVNO, 1 učenec iz 4. r. matične šole je dobil priznanje in praktično nagrado.

Evropa v šoli, to je natečaj, kjer sodelujejo učenci od 2. do 9. r., na likovnem, literarnem, fotografskem in video področju, sodelovalo je 47 učencev matične in podružničnih šol. V tem okviru še natečaj Eurochild – human rights.

RAZSTAVA LIKOVNIH TALENTOV, v sodelovanju z OŠ v Beli krajini in Knjižnico Črnomelj, razstavljali so 3 naši učenci iz 5., 8. in 9. r.

SLIKARSKI EXTEMPORE mladih likovnikov Dolenjske in bele krajine, ustvarjalo je 5 učencev 8. in 9. r.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOST, udeležili so se ga učenci od 1. do 5. r., kjer so risali, se ukvarjali s športom, plesom in kamišibajem.

LIKOVNI NATEČAJ ob 25-letnici samostojne države Slovenije v sodelovanju z Belokranjskim muzejem Metlika: sodelovala je učenka 8. r. in je bila nagrajena za izdelavo plakata.

Likovni natečaj Po Fabianovi poti, sodelovali prvošolci, z učiteljicami, računalnikarko in profesorico LUM. 3 učenci 1. r. so osvojili srebrna priznanja, 4 učenci v 8. r. so dosegli 3 bronasta priznanja, 2 učenca v 9. r. sta dosegla bronasti priznanji.

NIJZ OE Novo mesto, likovni natečaj programa Otroci za varnost v prometu, sodelovali učenci 1. b razreda.

Fotografski natečaj Bistvo očem skrito, srcu odkrito, sodelovalo je 9 učencev 9. r., 8 fotografij je bilo sprejetih na razstavo.

 

OSTALI PROJEKTI

KAM Z ODPADLIMI PLASTENKAMI, projekt učencev 3. a, kjer je 20 učencev delalo igrače iz odpadnega materiala.

RAZLIČNOST NAS BOGATI, učenci 6. r. so likovno, plesno, literarno ustvarjali na temo, povezano z državo Makedonijo.

URA ZA KODO, svetovni dogodek, kako se spoprijeti s programiranjem, sodelovalo je 72 učencev od 4. do 9. r.

Projekt ZDRAVI IN ČISTI ZOBJE je potekal v okviru zobozdravstvene vzgoje in preventive ZD Črnomelj in Metlika. Letos se je zaključne prireditve udeležil 4. a s 16 učenci, prireditev je potekala v športni dvorani OŠ Mirana Jarca.

MEDNARODNA KOLONIJA MLADIH Ernestinovo, 2 učenki iz 8. in 9. r. sta se udeležili te kolonije in likovno ustvarjali.

Izletniška kolonija v Gradež, mladi likovniki Dolenjske in Bele krajine, pridružila sta se še 2 foto-krožka; iz naše šole 11 deklet od 7- do 9. r.

Projekt Šolski vrt, PŠ Adlešiči, kjer so učenci urejali šolski vrt in predelovali sadje in zelenjavo ter ga okušali.

Ni kemija, a me še vedno ogroža, projekt v okviru predmetov naravoslovja, za učence 8. razredov, temelji na preventivnem ozaveščanju osnovnošolcev in njihovih pedagogov o tematikah, ki dolgoročno signifikantno vplivajo na razvoj mladostnikov.

 

TEKMOVANJA PEVSKIH ZBOROV, FOLKLORNIH SKUPIN IN LUTKOVNIH SKUPIN V OKVIRU JSKD

OPZ Čebelice matične šole, OPZ Kresničke PŠ Adlešiči, MPZ matične šole on OPZ matične šole od 3. do 5. r., 67 pevcev sodelovalo na območni reviji zborov. Dobili priznanje za sodelovanje.

Mladinski pevski zbor 36 pevcev sodeloval na območnem srečanju teh zborov in bil predlagan na regijski in državni nivo.

OFS matične šole, učenci od 2. do 3. r., slednji so dobili srebrno priznanje; OFS PŠ Adlešiči, sodelovali na območni reviji OFS.

OFS matične šole, učenci od 2. do 3. r. sodelovali na prireditvi Jurjevanje 2016.

Lutkarji lutkovnega krožka OŠ Loka so prejeli ZLATO PLAKETO, 11 drugošolcev matične šole je v Medvodah sodelovalo z lutkovno predstavo O račku, ki se je učil peti na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije.

 

 

 

ŠOLSKI PARLAMENT

 

Sodelovali so predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. r., 3 učenci 8. in 9. r. so se udeležil občinskega parlamenta v okviru Društva prijatelje mladine, na občini Črnomelj.

Regijskega posveta Otroškega parlamenta v Novem mestu pa se je udeležila 1 devetošolka.

Letošnja tema parlamenta je bila »Pasti mladostništva«.

 

KOLESARSKI IZPITI

 

Kolesarski izpit je opravilo 57 učencev iz 5.a, b in c razreda matične šole in petošolci iz PŠ Griblje.

 

 

PLAVALNI TEČAJ

 

Pri tretješolcih, teh je bilo 73, so rezultati naslednji: 46 učencev je dobilo priznanje BRONASTI DELFINČEK, 5 učencev priznanje DELFINČEK, 13 učencev ZLATEGA MORSKEGA KONJIČKA, 5 učencev SREBRNEGA MORSKEGA KONJIČKA in 3 učenci BRONASTEGA MORSKEGA KONJIČKA.

Pri petošolcih, teh je bilo 58, so rezultati naslednji:

 1 učenec je prejel ZLATEGA DELFINČKA, 40 učencev SREBRNEGA DELFINČKA, 16 učencev BRONASTEGA DELFINČKA in 1 učenec ZLATEGA MORSKEGA KONJIČKA.

STATISTIKA ŠPORTNIH TEKMOVANJ

 

 1. na občinski ravni: 6 x 1. mesto, 5 x 2. mesto, 2 x 3. mesto.
 2. na področni ravni: 1 x 1. mesto, 4 x 2. mesto, 3 x 3. mesto.
 3. na državni ravni: 1 x 2. mesto, 2 x 3. mesto.

 

DOSEŽKI PRI TEKMOVANJIH IZ DOLOČENIH ZNANJ

 

193 bronastih priznanj, 62 srebrnih priznanj, 10 zlatih priznanj.

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA: 352 učencev od 1. do 9. razreda, 33 »zlatih bralcev« pri slovenski BZ – tekmovali so pri BZ vseh 9 let.

BRALNI PROJEKTI: 11 bralnih projektov.

V okviru JSKD so sodelovali OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI iz podružničnih šol ter matične šole in LUTKOVNA SKUPINA ter FOLKLORNI SKUPINI na 9 prireditvah.

OSTALI PROJEKTI: sodelovali smo na 8. projektih.

OSTALI NATEČAJI: sodelovali smo na 11. natečajih.

NATEČAJI PO SKUPINAH:

a) likovni: 12 natečajev, od 33 razpisanih v e-zbornici,

b) literarni: 13 natečajev, od 33 razpisanih v e-zbornici,

c ) fotografski, video: 2 natečaja, od 4 razpisanih v e-zbornici.

2014-2015

1. ŠPORTNA TEKMOVANJA

 • BADMINTON:
  • občinsko, posamično prvenstvo, mlajši učenci, 1 učenka – 2. mesto, 1 učenec – 3. mesto;
  • občinsko, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 1. mesto, 1 učenka – 2. mesto;
  • področno, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 3. mesto;
  • državno, posamično prvenstvo, starejši učenci, 1 učenka – 16. mesto;
  • občinsko, ekipno prvenstvo, mlajši učenci, 3. mesto;
  • občinsko, ekipno prvenstvo, starejši učenci, 2. mesto.
 • MALI NOGOMET:
  • občinsko, starejši dečki, 1. mesto;
  • področno, starejši dečki, 2. mesto;
  • četrtfinale, starejši dečki, 2. mesto;
  • polfinale, starejši dečki, 2. mesto;
  • občinsko, mlajši dečki, 3. mesto.
 • ROKOMET:
  • občinsko, starejši dečki, 1. mesto;
  • področno, starejši dečki, 5. mesto;
  • občinsko, mlajši dečki, 1. mesto;
  • področno, mlajši dečki, 3. mesto.
 • ODBOJKA:
  • občinsko, starejši učenci, 1. mesto;
  • področno, starejši učenci, 5. mesto;
  • občinsko, starejše učenke, 1. mesto;
  • področno, starejše učenke, 3. mesto;
  • občinsko, mlajši učenci, 1. mesto;
  • področno, mlajši učenci, 5.-6. mesto.
 • ATLETIKA:
  • občinsko, mlajši dečki, tek 60 m, 2. in 4. mesto;
  • tek 300 m, 2. in 3. mesto;
  • skok v daljino, 3. mesto;
  • vortex, 2., 3. 5. mesto;
  • občinsko, mlajše deklice, tek 60 m, 2. in 4. mesto;
  • področno, starejši in mlajši učenci, tek 60 m, 3. mesto;
  • vortex, 2. in 5. mesto;
  • suvanje 3 kg krogle, 3. mesto;
  • suvanje 4 kg krogle, 3. mesto;
  • državno, vortex, udeležba 1 učenke.
 • KOŠARKA:
  • področno, starejše deklice, 5. mesto;
  • občinsko, starejši dečki, 2. mesto.

 

2. BRALNE ZNAČKE:

 • SLOVENSKA BZ: 345 učencev od 1. do 9. razreda, 17 »zlatih bralcev«.
 • ANGLEŠKA BZ: učenci od 4. do 9. razreda, sodelovali so 104 učenci in dosegli 16 priznanj za sodelovanje, 44 srebrnih priznanj, 44 zlatih priznanj.

 

3. ZNANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ:

 • CANKARJEVO TEKMOVANJE: 93 tekmovalcev od 2. do 9. razreda, 40 bronastih priznanj; regijsko tekmovanje, 3 srebrna priznanja 8. in 9. r., 1 tekmovalka se je udeležila državnega tekmovanja iz 9. r.
 • MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU: tekmovali učenci od 1. do 9. razreda; v 1. razredu 9 bronastih priznanj; v 2. razredu 13 bronastih priznanj; v 3. razredu 6 bronastih priznanj; v 4. razredu 5 bronastih priznanj; v 5. razredu 11 bronastih priznanj; v 6. razredu 6 bronastih priznanj, v 7. razredu 5 bronastih in 2 srebrni priznanji, v 8. razredu 10 bronastih in 3 srebrna priznanja, v 9. razredu 4 bronasta in 3 srebrna priznanja.
 • ANGLEŠČINA: v 8. razredu 1 bronasto priznanje, v 9. razredu 11 bronastih in 2 srebrni priznanji.
 • ZGODOVINA: v 8. razredu 8 bronastih in 3 srebrna priznanja; v 9. razredu 2 bronasti priznanji.
 • GEOGRAFIJA: v 6. razredu 4 bronasta priznanja, v 7. razredu 3 bronasta priznanja, v 8. razredu 10 bronastih priznanj, v 9. razredu 6 bronastih priznanj.
 • BIOLOGIJA: v 8. razredu 1 bronasto priznanje.
 • KEMIJA: v 8. razredu 4 bronasta priznanja, v 9. razredu 7 bronastih priznanj.
 • FIZIKA: v 8. razredu 4 bronasta priznanja, 2 srebrni priznanji; v 9. razredu 2 bronasti priznanji in 2 srebrni priznanji.

 

4. OSTALA TEKMOVANJA:

 • MLADINA IN GORE: 4 učenci od 6. do 9. razreda, 9. mesto.
 • VESELA ŠOLA: sodelovali so učenci od 4. do 6. razreda, od tega so osvojili 10 bronastih in 3 srebrna priznanja; sodelovali pa so tudi učenci od 7. do 9. razreda in osvojili 7 bronastih in 2 srebrni priznanji.
 • RAZVEDRILNA MATEMATIKA: sodelovali učenci od 4. do 9. razreda; V 4. razredu 2 bronasti priznanji, v 5. razredu 6 bronastih priznanj, v 6. razredu 3 bronasta, 3 srebrna in 1 zlato priznanje; v 7. razredu 2 bronasti, 1 srebrno priznanje; v 8. razredu 5 bronastih, 4 srebrna in 1 zlato priznanje; v 9. razredu 2 bronasti priznanji.

 

5. BRALNI PROJEKTI:

 • ŽUPANČIČEVA FRULICA: 1 učenka 5. razreda in 1 učenec 6. razreda sodelovala na deklamatorskem področju, slednji je bil uvrščen med prvih 5 učencev v državi.
 • MEGA KVIZ 2015: tekmovalo 60 učencev od 5. do 9. razreda.
 • MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA MESECA: sodelovalo 18 učencev od 1. do 9. razreda, tudi učenci obeh podružničnih šol Adlešiči in Griblje;
 • RASTEM S KNJIGO: sodelovalo 55 sedmošolcev v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj;
 • V sodelovanju s knjižnico Črnomelj je potekal bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK. Vanj so bili vključeni učenci 1. razreda OŠ Loka in obeh podružnic. Skupaj 61 učencev. Za zaključek so si učenci ogledali risani film Cipercoper, vsi sodelujoči pa so prejeli priznanja za sodelovanje;
 • V šolskem letu 2014/2015 je NOVINARSKI KROŽEK obiskovalo 12 učenk in 2 učenca, skupaj 14 od 6. do 9. razreda. V tem šolskem letu so izdali eno številko šolskega časopisa ZELENI JURIJ, in sicer na začetku junija;
 • Natečaj MEDVEDI IN MEDVEDKI: sodelovali so učenci 2. razredov matične in obeh podružničnih šol; peli, risali, oblikovali ter igrali so na temo o medvedkih; natečaj je bil v okviru razpisa Modri medvedek revije Ciciban;
 • ANGLEŠKA IN SLOVENSKA BZ; pri prvi so sodelovali učenci od 4. do 9. razreda (104 učenci) in pri drugi so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda (345 učencev);
 • EVROPA V ŠOLI – sodelovali 4 učenci PŠ Adlešiči in učenci 2. in 3. triade matične šole pri literarnem natečaju, 2 učenca 3. in 5. razreda PŠ Adlešiči sta se uvrstila na državno raven;

 

6. NATEČAJI:

 • fotografski natečaj Bistvo je očem skrito, sodelovalo je 8 učencev 8. in 9. razreda,
 • fotografski natečaj Itak smo mladi, sodelovali 2 učenki, izdelki 1 učenke 8. razreda so bili razstavljeni;
 • regijski natečaj Ogenj ni igrača – naravne in druge nesreče, sodeloval 18 učencev 5. b;
 • Oblikovalni krožek v PŠ Adlešičih: obiskovalo ga je 15 učencev od prvega do petega razreda. Sodelovali so na natečaju revije Unikat, slika izdelkov je bila objavljena v januarskem izvodu revije;

 

7. OSTALI PROJEKTI:

 • Mednarodna kiparska kolonija mladih v OŠ Loka, v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj, iz naše šole so sodelovali 3 učenci 8. in 9. razreda,
 • Kolonija v Ernestinovem, sodelovali sta 2 naši učenki iz 7. in 8. razreda;
 • Izletniška kolonija v Piran, udeležilo se je je 10 naših učenk od 6. do 9. razreda;
 • Projekt ZDRAVI IN ČISTI ZOBJE je potekal v okviru zobozdravstvene vzgoje in preventive ZD Črnomelj in Metlika. V letošnjem šolskem letu je bil zmagovalni razred OŠ Loka, kombiniran oddelek 1. in 2. razreda PŠ Adlešiči;
 • V okviru projekta Ciciban – mladi planinec, dnevnik, sta 2 učenca 5. razreda dosegla 2 bronasti znački;
 • PROJEKT: POLICIST LEON SVETUJE: v tem šolskem letu 2014/2015 so bili učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda ter učenci s podružnice Adlešiči in Griblje (skupaj 59 učencev) vključeni v projekt Policist Leon svetuje;
 • PROJEKT: VARNO NA KOLESU: v tem šolskem letu 2014/2015 so bili učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda vključeni v vseslovenski projekt Varno na kolesu, ki ga je razpisala družba Butan plin; v Novem mestu na OŠ Bršljin so se udeležili zaključne regionalne prireditve, kjer so prejeli praktične nagrade;
 • PROJEKT ŠOLSKI VRT: v letošnjem šolskem letu so na PŠ Adlešiči vsi učenci   nadaljevali s projektom Šolski vrt;
 • Športno rekreativni dogodek – projekt VETER V LASEH: udeležili so se ga tudi naši učenci 8. in 9. razreda, v okviru športne vzgoje; projekt je potekal v kampu Podzemelj;
 • Dan druženja vseh generacij, sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda ter sorodniki;

 

8. TEKMOVANJA PEVSKIH ZBOROV, FOLKLORNIH SKUPIN LUTKOVNIH SKUPIN v okviru JSKD:

 • OFS Adlešiči, učenci od 1. do 5. razreda (20 učencev) so sodelovali na 32. območnem srečanju otroških folklornih skupin Igraj kolce v Črnomlju;
 • OFS 1., 2., 3. razreda matične šole je sodelovala tudi na 32. območnem srečanju otroških folklornih skupin Igraj kolce v Črnomlju;
 • OFS Adlešiči je sodelovala na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine v Semiču,
 • Lutkovni krožek matične šole je nastopil na Srečanju lutkovnih skupin Bele krajine in bili so izbrani za Regijsko srečanje lutkovnih skupin;
 • OPZ 1. in 2. razred OŠ Loka Črnomelj se je predstavil na 30. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine;
 • Otroški pevski zbor Kresničke – podružnica Adlešiči in Starejši otroški pevski zbor (3. – 5. razred) sta prav tako sodelovala na jubilejnem 30. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine “Zapojmo pesem”, ki je bilo v Kulturnem centru Semič in so pejeli priznanje za sodelovanje. Sodelovalo je 60 pevcev (Kresničke 20, St. OPZ 40). Regijskega tekmovanja se letos niso mogli udeležili, čeprav so bili preteklo leto predlagani.
 • OPZ Kresničke na podružnični šoli Adlešiči je obiskovalo 23 učencev, to so bili učenci od 1. do 5. razreda. Udeležili so se jubilejne območne revije otroških pevskih zborov Bele krajine v Semiču.
 • STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR od 3. – 5. razreda: letošnje šolsko leto je prihajalo k zboru 40 učencev. Pevski zbor se je predstavil na jubilejni območni reviji otroških pevskih zborov Bele krajine v Semiču.
 • MLADINSKI PEVSKI ZBOR: zbor so obiskovali učenci od 6. do 9. razreda, 47 učencev. Nastopili so na območni reviji mladinskih pevskih zborov v Črnomlju.

 

9. ŠOLSKI PARLAMENT:

otroški parlament: sodelovali so predstavniki učencev od 4. do 9. razreda. Dve predstavnici šolskega parlamenta sta se udeležili tudi občinskega srečanja na občini Črnomelj, a se nista uvrstili dalje na regijsko srečanje v Novem mestu.

 

10. KOLESARSKI IZPITI:

kolesarski izpit je opravljalo 58 učencev (5. razredi matične šole in učenci podružničnih šol Adlešiči in Griblje), kolesarsko izkaznico pa je policist podelil 55 učencem;

 

11. PLAVALNI TEČAJ:

pri učencih 5. razredov so dosežki naslednji: zlati delfinčki – 5 učencev, srebrni delfinčki – 20 učencev, bronasti delfinčki – 27 učencev; zlati morski konjiček – 1 učenec, bronasti morski konjiček – 1 učenec, 2 učenca neplavalca.

 

STATISTIKA ŠPORTNIH TEKMOVANJ:

Na občinski ravni – 7 X 1. mesto, 8 x 2. mesto, 6 x 3. mesto;

Na področni ravni – 4 x 2. mesto, 6 x 3. mesto;

Na državni ravni: udeležba na državnem atletskem prvenstvu učenke 8. razreda.

 

DOSEŽKI PRI TEKMOVANJIH IZ DOLOČENIH ZNANJ:

169 bronastih priznanj, 33 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji.

BRALNE ZNAČKE: 345 učencev od 1. do 9. razreda, 17 »zlatih bralcev« pri slovenski BZ – tekmovali so pri BZ vseh 9 let; 104 učenci pri angleški BZ (od 4. do 9. razreda) 44 srebrnih in 44 zlatih priznanj.

BRALNI PROJEKTI: Župančičeva frulica, BZ slovenska in angleška, Moja najljubša knjiga meseca, Rastem s knjigo, Pravljični potujoči kovček, šolsko glasilo Zeleni Jurij, Medvedi in medvedki, Mega kviz 2015, Evropa v šoli – 10 bralnih projektov.

V okviru JSKD so sodelovali OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI iz podružničnih šol ter matične šole in LUTKOVNA SKUPINA ter FOLKLORNI SKUPINI na 9 revijah oziroma prireditvah.

OSTALI PROJEKTI: sodelovali smo na 10. projektih.

OSTALI NATEČAJI: sodelovali smo na 4. natečajih.

Hitri kontakt

OŠ Loka Črnomelj
Kidričeva 18
8340 Črnomelj
T: (07) 62 07 101
E: info@os-loka-crnomelj.si

Poslovna hiša Stratus
1. triada
T: 040 763 860Arhiv