Podružnica Griblje

V šolskem letu 2019/20 je v šolo vstopilo 5 prvošolcev. Pozdrav jim je namenila edina petošolka Anja. Prestopili so vrvico v razred, kjer so jih pričakali učenci 2., 3., 4. in 5. razreda. Podarili so jim rumeno rutico in diplomo ter prebrali nekaj pesmi. S predstavo kamišibaj sta nas v novo šolsko leto pospremila Darko in Breda Kočevar. Z zanimanjem smo poslušali njun nastop.

V tem šolskem letu je na šoli 15 učencev. Pouk poteka kombinirano za 1., 2. in 3. razred ter 4. in 5. razred. Učence prve triade poučujeta Branka Weiss in Ana Kočevar, učence 4. in 5. razreda pa Jana Štajdohar. Učenci od 2. do 5. razreda osvajajo znanje angleškega jezika pri učitelju Davidu Štefaniču. Oddelek podaljšanega bivanja vodi Veronika Vrbanac, v katerega so vključeni vsi učenci.

Za malico in čistočo šole skrbi Nežka Filak. Tudi v letošnjem šolskem letu imajo učenci možnost kosila, ki ga s šolskim kombijem iz matične šole pripelje hišnik.

Učenci so vključeni v naslednje interesne dejavnosti: oblikovalni in dramski krožek, zabavna matematika, Vesela šola in bralni klub, v okviru katerega bomo tekmovali za Pikino bralno značko.

Jutranje varstvo poteka od 7.30 do 8.15, podaljšano bivanje pa do 14.35.

Svoje znanje bomo preizkušali na različnih tekmovanjih: logika, bober, matemček, logična pošast,  kenguru, Cankarjevo tekmovanje, bralna značka, angleška bralna značka…

Učenka 2. razreda in tretješolci bodo v mesecu maju usvajali znanje plavanja na plavalnem tečaju v Dolenjskih Toplicah.

V mesecu aprilu se bomo udeležili gledališkega srečanja podružničnih šol, skozi celotno šolsko leto pa sodelovali na različnih natečajih.

 

ŠOLSKI ZVONEC

 predura: 7.30 – 8.15

  1. 8.20 – 9.05
  2. 9.05 – 9.50

MALICA: 9.50 – 10.10

  1. 10.10 – 10.55
  2. 11.00 – 11.45
  3. 11.50 – 12.35

KOSILO: 12.35 – 13.OO

  1. 13.00 – 13.45

 

OPB

12.35 – 14.40

 

TELEFON

(07) 306-94-88

ZGODOVINA ŠOLE

Šolsko poslopje so začeli zidati približno leta 1888. Šolska kronika poroča o  prvem šolskem letu 1889/90 in  prvem učitelju Petru Kambiču s Krasinca, ki je še isto leto zbolel in umrl. Pokopan je na vaškem pokopališču.

Gribeljska šola je ena od redkih, ki je ohranila  zunanjo podobo vsa ta leta. V začetku je imela le eno učilnico in stanovanje za učitelja. Med NOB je potekal pouk v gasilnem domu, ker so šolsko poslopje zasedli italijanski vojaki. Število učencev se je v povojnih letih povečalo, zato je pouk potekal tudi v Brinčevi hiši (V zdajšnjem Bifeju Pezdirc).

Leta 1959 je bila v bližini šole zgrajena manjša stavba z eno učilnico.

Gribeljska šola je postala s šolskim letom 1963/64 podružnica OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. Obiskovali so jo učenci nižjih razredov, in sicer v dveh kombiniranih oddelkih.

Ko so leta 1977/78 prenavljali notranjost šole, je bil pouk v dopoldanskem in popoldanskem času v mali šoli. Uredili so še eno učilnico, sanitarije in kuhinjo. Ob stoti obletnici delovanja šole leta 1989 je bil šolsko poslopje prebeljeno, s pomočjo vaščanov so  prenovili omet in okna.

Od leta 1989 je naša šola podružnična šola OŠ Loka Črnomelj.

V stotih letih je na šoli v Gribljah poučevalo 66 učiteljev.

Zaradi prostorske stiske v matični šoli Loka Črnomelj je v šolskih letih 1997/98 in 1998/99 potekal pouk v popoldanskem času, ker so se na podružnico vozili učenci 4.a in 4.b iz matične šole. V šolskem letu 1999/2000 so gribeljski učenci začenjali pouk dopoldne, še vedno pa se je vsakodnevno v šolo vozil en oddelek 4. razreda matične šole.

Največja kriza obstoja šole se pojavi v šolskem letu 2003/2004, ko na šoli ostane samo učiteljica Branka Weiss in trojna kombinacija učencev od 1. do 3. razreda. Želja krajanov Gribelj je bila, da šola obstane v vsakem primeru.

Septembra 2009 smo praznovali 120 let šole v Gribljah. Za ogled prispevka o prireditvi kliknite na spodnjo označeno povezavo.

120 let šole v Gribljah