Skoči na glavno vsebino

Gremo na dvorišče,

skupaj se smejimo,

gremo na igrišče,

smučišče, letališče,

varno se držimo:

starši z otroki,

vedno z roko v roki …

Ko vas zvabijo svetovi,

pisani, široki,

za ovinki vedno novi,

globoki in visoki,

šli sami boste dalje,

a v srcih

z roko v roki …

(Barbara Gregorič Gorenc)

Na dvodnevnem strokovnem posvetu Društva učiteljev podružničnih šol, ki se je odvijal 19. in 20. aprila 2024 v Gribljah in Adlešičih, smo udeležencem, med katerimi so bili tudi gostje iz ZRSŠ in Ministrstva za šolstvo, predstavili obe podružnični šoli in njuno okolje v izvirnem belokranjskem vzdušju.

Prvi dan posveta se je odvijal na PŠ Griblje. Namenjen je bil slavnostni otvoritvi strokovnega posveta DUPŠ. Za učitelje sta bili organizirani dve strokovni predavanji, sledile so aktivne predstavitve prispevkov učiteljev. Udeleženci so spoznavali delo in življenje v PŠ Griblje ter se na gostoljubnih kmetijah seznanili z dejavnostmi v vasi Griblje. Udeleženci so imeli ves čas na voljo tudi ogled muzejske učilnice. Za nasmejan zaključek dneva je s svojo predstavo poskrbela Gledališka skupina Smreka, v katero so vključene učiteljice podružničnih šol.

Na drugi dan posveta pa so udeleženci skozi kulturni program spoznali delovanje PŠ Adlešiči. Podeljena so bila tudi priznanja in nagrade učencem in mentorjem, nagrajencem likovnega in literarnega natečaja, ki sta bila razpisana v okviru posveta. Člani prostovoljnega gasilskega društva Adlešiči so medtem pripravili prikaz svoje dejavnosti. V popoldanskem delu dneva smo si ogledali domačijo Šokčev dvor v Žuničih in se preizkusili v delavnicah izdelovanja pisanic, vezenja in peke pogače.

S temo letošnjega posveta, “Podružnična šola in kraj z roko v roki”, smo želeli poudariti povezanost učencev in učiteljev z življenjem in delom na podeželju. Povezanost ljudi pri vsakdanjih opravilih, medgeneracijsko učenje, sožitje z naravo, pestro kulturno življenje, sodelovanje med društvi in ohranjanje kulturne dediščine so dejavniki, ki mlade generacije učijo pripadnosti, odgovornosti in spoštovanja.

Izdali smo tudi obširen zbornik, v katerem so predstavljeni vsi prispeli nagovori, vsebina dveh strokovnih predavanj, kar 19 strokovnih prispevkov učiteljic podružničnih šol in izdelki učencev nagrajencev literarnega in likovnega natečaja.

Ob koncu se želimo zahvaliti vsem učiteljem, staršem in krajanom za pomoč pri pripravah na posvet. Iskrena hvala tudi vsem donatorjem, ki ste s svojo finančno in materialno pomočjo ter s prostovoljnim delom pripomogli, da smo z “roko v roki” uspeli organizirati 22. strokovni posvet Društva podružničnih šol Slovenije.

Marjetka Žunič in Branka Weiss, organizatorki 22. strokovnega posveta DUPŠ

Dostopnost