Skoči na glavno vsebino

V sklopu javnega poziva za dodelitev naziva Kulturna šola 2023, ki ga razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), je v sredo, 11. oktobra 2023, na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah potekala zaključna prireditev, na kateri so bili podeljeni nazivi Naj kulturna šola na različnih področjih. Med 90 prejemniki naziva je 8 šol prejelo posebna priznanja, ki so jih podelili na omenjeni prireditvi.

Posebno priznanje sta predstavnicama šole, Damjani Vraničar in Sonji Malnarič, podelila pomočnik direktorja JSKD za projekte dr. Tomaž Simetinger in vodja OI Domžale Klavdija Gregorin Štiftar. Priznanje sta prevzeli nekdanja ravnateljica in pomočnica, ki sta šolo vodili v času razpisa.

Z javnim pozivom za pridobitev naziva Kulturna šola 2023 želi JSKD krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju ter motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. JSKD ta projekt izvaja že 16 let. Pridobitev naziva je za našo šolo priznanje, da uspešno povezujemo šolsko okolje in kulturno udejstvovanje

V obrazložitvi priznanja so zapisali: »OŠ Loka Črnomelj s podružnicama v Adlešičih in Gribljah po številu učencev sodi med večje šole v Sloveniji in temu primerno so raznolike tudi njene kulturne dejavnosti. Med njimi velja na področju glasbeno-uprizoritvenih dejavnosti izpostaviti spevoigro Kresniček, kjer so na osnovi glasbe Radovana Gobca uprizorili svojevrsten muzikal in ga nato tudi posneli. Pri tem so sodelovali šolski zbori, glasbeniki in plesne skupine. Dejavni so tudi pri promociji bralne pismenosti in spodbujanju pisanja. V projektu Nacionalni mesec skupnega branja so izvedli več aktivnosti, med njimi tudi akcijo za promocijo branja Pet minut na dan – vzemi knjigo v dlan. Literarno dejavnost povezujejo tudi z drugimi področji, kot je denimo varovanje kulturne dediščine. S pomočjo literarnega ustvarjanja so spoznali šolsko kulturno zgodovino in prikazali utrinke iz preteklosti. Takšnih primerov projektov bi lahko našteli še več. OŠ Loka Črnomelj je s svojima podružnicama primer šole, ki skrbi za bogato kulturno delovanje učencev ter omogoča izobraževanja in izpopolnjevanja tamkajšnjim zaposlenim.«

To je izjemno laskavo priznanje za našo šolo, za vse zaposlene in učence šole. Ker slednja že pet let deluje na petih različnih lokacijah zaradi gradnje nove šole, je to priznanje še posebej dragoceno. Naziv Naj kulturna šola v kategoriji velikih šol je za nas spodbuda in zagon za nadaljnje delo. Na ta naziv smo ponosni, saj je Kulturna šola projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah s ciljem dvigniti kakovost in obseg kulturnega udejstvovanja v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega učnega programa.

OŠ Loka Črnomelj

Fotografije s podelitve posebnih priznanj: Rok Majhenič.

Dostopnost