Skoči na glavno vsebino

Datum in čas: 11. 10. 2023 ob 7:30

Prisotni so bili predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, odsotni so bili predstavniki 4. b razreda.

Prisoten je bil tudi ravnatelj Boštjan Papež, pomočnica ravnatelja Brarbara Hlebec, vodja šolske prehrane Alenka Mravinec in mentor šolske skupnosti Tomaž Grdešič.

Dnevni red:

1. Predstavitev mentorja in predstavnikov oddelčnih skupnosti

2. Nagovor ravnatelja

3. Izvolitev vodstva in predstavnikov Zdrave šole

4. Plan dela v šolskem letu 2022/24

5. Pobude in predlogi

Ad 1.

Mentor Šolske skupnosti in šolskega parlamenta v šolskem letu je Tomaž Grdešič. V šolsko skupnost so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda. V letošnjem letu imajo učenci od 1. do 3. razreda pouk v Poslovni hiši Stratus. Za učence 2. in 3. razreda bo naknadno organiziran še ločen sestanek.

Ad 2.

Zbrane predstavnike razredov je nagovoril tudi novi ravnatelj Boštjan Papež, ki je poudaril pomen sodelovanja v šolski skupnosti in dobrih odnosov med vsemi sodelujočimi v šolskem procesu, tako starši, učenci kot učitelji.

Ad 3.

Za predsednika šolske skupnosti sta se javila dva kandidata, z večino glasov je bil izvoljen Lev Kavčič  (9. c), za namestnika in zapisnikarja pa Katarina Absec (9. c). Predstavniki Zdrave šole so Mark Bradač (7. c), Andrej Mirtič (8. b) in Žak Zupančič (9. b).

Ad 4.

Mentor je predstavil plan dela in dejavnosti.

Tudi letos bo OŠ Loka Črnomelj sodelovala na Otroškem parlamentu, letošnja tema bo: »Duševno zdravje otrok in mladih.«

Predvideni so mesečni sestanki šolske skupnosti, za naslednji sestanek je predvidena izvolitev predstavnikov šole za občinski šolski parlament.

V mesecu novembru je predvideno tudi vodenje prvošolčkov po matični šoli, ki ga organizirajo učenci 9. razreda.

Ad 5.

Vodja šolske prehrane je spregovorila o pomembnosti skrbi za čistočo in varčevanju s hrano. Prav tako učence prosi, da so varčni s kozarčki in ostalimi predmeti za enkratno uporabo.

Učenci izrazijo prošnjo, da bi dobili mleko pri malici, ko so kosmiči, trenutno dobijo zraven jogurt, kar jim ni najljubše.

Nekateri razredi so zaprosili, da bi za malico dobili več hrane, saj vse pojedo. To sta predvsem 9. c in 8. b. Vodja prehrane bo poskusila urediti, da se v teh dveh razredih poveča količina hrane za malico.

Učenci 5. razreda so zaprosili, da bi bile za malico večkrat banane.

Učenci bodo informacije posredovali svojim sošolcem.

Sestanek smo zaključili ob 8:10.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                                 Predsednik ŠS: Lev Kavčič

Dostopnost