Skoči na glavno vsebino

OŠ Loka se je odzvala povabilu in se vključila v projekt DIGITRAJNI UČITELJ. Projekt so na SIO portalu opisali: “Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti. 

»Digitalno izobraževanje pomeni ustvarjanje učnega okolja, ki omogoča smiselno, varno in interaktivno uporabo digitalne tehnologije. Cilj je dvigniti znanje in kompetence vseh udeležencev izobraževanja, s poudarkom na ustvarjalnosti in inovativnosti. To vključuje tudi izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija, in obvladovanje izzivov, ki jih prinaša,« poudarja minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda. 

Cilj projekta je uspešno usposobiti najmanj 20 tisoč strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.  

»S tem bi zagotovili dvig digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti«, izpostavlja dr. Igor Pesek, vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja, na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. 

Razvojni projekt je edinstven, ker hkrati vključuje zaposlene v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah in v šolah s prilagojenim programom, kot tudi zaposlene pri izvajalcih programov izobraževanj za odrasle. Posamezni vzgojitelj, učitelj ali predavatelj bo imel na voljo 13 izobraževalnih dni, ki bodo sestavljena iz samostojnega dela, vaj in usposabljanj v živo. Projekt vodi založba Rokus Klett s pridruženimi partnerji.  

Dostopnost