Skoči na glavno vsebino

Učenci osmega razreda so v sklopu medpredmetnega povezovanja pri predmetih zgodovine, slovenščine in likovne umetnosti spoznali umetniško smer impresionizem.

Pri zgodovini so učenci spoznavali umetniške smeri 19. stoletja, poudarek je bil na impresionizmu. Spoznali so kakšen vpliv je imel izum fotoaparata na razvoj umetnosti in posledičen nastanek impresionizma. Spoznali so tudi pomembne impresionistične slikarje, tako mednarodne kot slovenske, in njihova najbolj znana dela. 

Po uvodu o impresionizmu pri zgodovini smo pri likovni umetnosti spoznali še tehniko slikanja impresionistov. Ker so slikarji tega obdobja želeli ujeti trenutek in atmosfero v naravi, so morali slikati zelo hitro, kajti vremenski pojavi so se hitro spreminjali, zato so uporabljali goste barvne nanose in kratke poteze. Barve so nanašali z lopaticami in širokimi čopiči. Razmišljali so tudi o zaznavanju barvnih ploskev, ki se šele ob pogledu z razdalje združijo v celotno podobo, prav tako pa niso uporabljali črne. Sence so namreč naslikali s hladnimi barvami.

Tudi učenci so se v pomladnih, svežih dopoldnevih na prostem lotili opazovanja dreves pred učilnico in se preizkusili v impresionističnem slikanju. Namesto oljnih barv, so uporabili akrilne. Nekoliko drugačen pristop k slikanju kot navadno, jim je bil zanimiv, saj so sproščeno nanašali goste barvne nanose z lopaticami, s svojimi izdelki pa so bili v večini zadovoljni.

Dostopnost