Skoči na glavno vsebino

Datum: 16. 12. 2022, ob 7.30

Sestanek je potekal v predavalnici šole. Prisotni so bili predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda, manjkali so predstavniki: 5. a, 6. b, 8. a in 9. b.

Poleg učencev sta bila prisotna še vodja šolske skupnosti, vodja šolske prehrane in ravnatelj OŠ Loka Črnomelj.

Dnevni red:

1. Sklepi zadnjega sestanka

2. Pirotehnika

3. Načrti za zadnji dan pred novoletnimi počitnicami

4. Pobude in predlogi

Ad 1.

Preverili smo prisotnost učencev.

Pregledali smo zapisnik prejšnjega sestanka.

Predsednica ŠS je poročala o poteku spremstva prvošolcev po šoli. Nad potekom dogodka so bili vsi zadovoljni. Vodja ŠS je pohvalil organizacijo in izvedbo s strani 9. razredov.

Ad 2.

Ker se bližajo prazniki, je to tudi čas, ko se poveča uporaba pirotehnike. Vodja šolske skupnosti je opozoril na nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev in poudaril, da so vsa takšna sredstva na šoli prepovedana. Prosil je tudi predstavnike oddelkov, da o uporabi pirotehnike opozorijo svoje sošolce in da so pozorni, če kdo na šoli uporablja pirotehniko.

Ad 3.

Pogovorili smo se o načrtih za potek pouka zadnji dan pred novoletnimi počitnicami, to je petek 23. 12. 2022, za učence od 6. do 9. razreda. Učenci se bodo zbrali pred šolo ob 7.30, nato bomo šli na ogled filmske predstave, po predstavi bo potekala razredna ura, nato pa šolski ples v jedilnici šole, ki ga organizirajo devetošolci z razredniki. Predsednica ŠS je povabila učence 6., 7. in 8. razreda, da se udeležijo plesa in da s seboj prinesejo tudi kaj denarja, saj bodo prodajali različne izdelke in okrepčila.

Ad 4.

Predsednica ŠS je prosila, da se v ekipo za občinski šolski parlament vključi tudi Emo Absec, ki so jo izvolili kot rezervno članico ekipe, če bo kdo od prvotnih članov odsoten.

Potekal je pogovor o šolski malici, vodja šolske prehrane je povedala, da je prišlo do menjave dobaviteljev, da sedaj dobivamo več hrane s strani pekarne Presta iz Lokev, zato bo prišlo tudi do sprememb pri sestavi malice.

Sestanek smo zaključili ob 8.00.

Mentor: Tomaž Grdešič Predsednica ŠS: Katarina Šolar

Dostopnost