Skoči na glavno vsebino

Datum: 10. 11. 2022, ob 7.30

Sestanek je potekal v predavalnici šole. Prisotni so bili predstavniki vseh oddelkov od 4. do 9. razreda.

Poleg učencev sta bila prisotna še vodja šolske skupnosti in podravnateljica OŠ Loka Črnomelj.

Dnevni red:

1. Sklepi zadnjega sestanka

2. Volitev predstavnikov v občinski šolski parlament

3. Vodenje učencev 1. razreda po šoli

4. Pobude in predlogi

Ad 1.

Preverili smo prisotnost učencev.

Na zadnjem sestanku smo izvolili vodstvo ŠS in predstavnike Zdrave šole.

Ad.2

Tema letošnjega šolskega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladih. Kot predstavniki OŠ Loka Črnomelj so bili v občinski šolski parlament izvoljeni: Katarina Šolar, Neja Veselič, Alen Muharemović, Bor Bunjevac in Enej Grom.

Z izvoljenimi predstavniki bomo v bližnji prihodnosti imeli srečanje, da se skupaj pripravimo na občinski šolski parlament.

Ad 3.

Dogovorili smo se, da bomo v torek, 22. 11. 2022, po šoli vodili učence 1. razredov in jim razkazali šolske prostore. Predsednica šolske skupnosti bo določila 15 učencev 9. razreda, ki jih bodo spremljali, in pripravila program dogodka.

Ad 4.

Učenci so prosili za dovoljenje, da bi lahko med uro ali vsaj med testom, žvečili žvečilne gumije. Argumentirali so, da jim to olajša koncentracijo, manjša stres … Prošnjo bomo predstavili tako ravnatelju kot šolski svetovalni službi, vodstvo šole bo pregledalo argumente in o tem se bo tudi pogovorilo na konferenci učiteljev.

Učenci so izrazili zadovoljstvo nad tem, da so lahko v šoliobuti, in želijo, da se to nadaljuje. Poudarjeno je bilo, da dokler bodo učenci skrbeli za čisto obutev, bomo s tem nadaljevali.

Učenci so prosili, da bi se podaljšalo ali odmore med urami ali glavni odmor, saj jim pogosto zmanjka časa, da bi lahko šli na WC. Če pa to ni mogoče, predlagajo, da bi se jim zopet dovolilo iti na WC med uro. Vodja šolske skupnosti je povedal, da se ure odmorov skoraj zagotovo ne bodo spreminjale, kar se tiče odhoda na WC med urami je problem v učencih, ki zlorabljajo ta privilegij in v tem času kršijo šolska pravila, ker niso pod nadzorom. O možnostih sprememb se bomo pogovorili z ravnateljem in ostalimi učitelji.

Učenci so izpostavili problem zamujanja avtobusov, težava je predvsem semafor v Kanižarici. Učenci trdijo, da so bili že večkrat zapisani zaradi zamud, ki so izven njihovega nadzora. O tem se bo obvestilo učitelje in pogovorilo v času učiteljske konference.

Sestanek smo zaključili ob 8.10.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                       Predsednica ŠS: Katarina Šolar

Dostopnost