V petek, 4. 10. 2019, so se učenci Podružnične šole Adlešiči in Podružnične šole Griblje udeležili športnega dne in srečanja podružničnih šol. Ogledali smo si Podružnično šolo Suhor, nato je sledil krajši kulturni program in malica, potem pa smo se skupaj z učenci Podružnične šole Štrekljevec in Suhor odpravili na pohod. Zahvaljujemo se PŠ Suhor za povabilo in lepo preživet dan.