Nekatere starše bodočih prvošolcev in
drugošolcev zanima, kako je s paketi Lili in Bine za 1. oziroma 2. razred.
Pakete Lili in Bine (vključeni so v učbeniški sklad) tako za 1. in 2. razred,
bodo Vaši otroci dobili prvi šolski dan, torej 2. septembra 2019. Prejmejo jih
brezplačno in Vam jih ni potrebno kupiti v papirnicah oziroma
knjigarnah. Sredstva zanje bo namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport.


Kupite samo potrebščine, kot so
zvezki, kolaž papir, copati,…


Želim Vam lepe počitnice.


Maja Špringer,
knjižničarka OŠ Loka