Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je bil 31. 1. 2018 ob 7.30 v predavalnici šole. Prisotni so bili predstavniki naslednjih oddelčnih skupnosti: 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 7. c, 8. b, 8. c in 9. a. Ostalih učencev iz nekaterih oddelčnih skupnosti ni bilo zaradi različnih razlogov (sistematski pregled, priprave na regijsko tekmovanje, zaključevanje pred zaključkom 1. ocenjevalnega obdobja).

Prisotni sta bili tudi pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič in mentorica ŠP Marija Špringer.

Dnevni red:

  1. pregled sklepov prejšnjega sestanka,
  2. podrobnejša analiza teme Kakšno šolo želim imeti? (v okviru ŠP),
  3. razno.

K1) Na prejšnjem sestanku smo se zmenili, da bodo učenci drug drugega opozarjali pri malici in kosilih, da se bodo držali reda in čistoče in osnovne kulture pri teh obedih (da ne bodo metali odpadkov in embalaže po tleh, pač pa v koše, ki so za te odpadke namenjeni, skratka – da bodo vsi reciklirali); tudi učitelji smo dolžni opozarjati na to.

Pri urah varstva so imeli učenci željo, da bi bile te ure bolj sproščene. Pri posameznih urah varstva naj se učenci sami dogovarjajo z določenim učiteljem, kako bo ura potekala. Učenci lahko pišejo domače naloge, se učijo, delajo plakate in ostale obveznosti za pouk; lahko pa se tudi igrajo družabne namizne igre, gledajo TV. Ne smejo pa pri urah noreti in razgrajati.

K2) Z učencema Markom Mikunovičem in Jernejem Romom se  mentorica ŠP Marija Špringer pripravlja na občinski parlament, ki bo letos 20. 2. 2018 v sejni sobi Občine Črnomelj. Z obema učencema predeluje posamezne teme, ki so določene po predhodni pripravi. Tudi na današnjem sestanku smo se »lotili« nekaj podtem:

  • pri malici in kosilu naj učenci prinašajo s sabo škatlico ali posodico, kamor bodo pospravili odvečno hrano, ki je ne morejo pojesti (npr.: sadja, kruh …). To informacijo naj predstavniki parlamenta posredujejo ostalim učencem in razredniku na razrednih urah;
  • pri malici in kosilih naj se učenci kulturno obnašajo, naj vsak za sabo počisti odpadke; če zmanjka malice (npr. namaza ali česa drugega), naj se dežurni učenci dogovorijo s kuharicami, da jo bodo dale večjo količino;
  • ocenjevanje učencev pri posameznih predmetih naj bi bilo po dogovoru z učitelji vnaprej napovedano, s strani učencev pa naj bi bila to tudi odgovornost, da bi se tudi snov naučili, da se ne bi izmikali spraševanju. Učitelji naj bi pri učencih »iskali znanje« in ne neznanja;
  • pri pouku (pred ali po pouku) naj bi učitelji uvajali redno razgibavanje včasih ali pa tudi za kratek čas (tako, kot to že počnejo pri urah zgodovine, fizike);
  • odnosi med učitelji in učenci so še kar v redu, lahko bi bili ponekod boljši, ampak za te odnose smo odgovorni najprej sami, tako učenci kot tudi učitelji;
  • delanje domačih nalog pri posameznih predmetih je dobro in nujno, saj se učenci s tem veliko naučijo, ponovijo snov; naj pa ne bi bilo preveč domačih nalog;

K3) Pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič, je seznanila učence, da bo spremenjen urnik začel veljati 5. 2. 2018.

 

Sestanek je bil končan ob 8.15.

 

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, mentorica ŠP

]]>

Dostopnost