Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Zapisnik 4. sestanka predstavnikov oddelčnih skupnosti šolskega parlamenta je bil 28. 3. 2017, od 7.30 do 8.15 v predavalnici OŠ Loka Črnomelj.

 

Dnevni red:

 1. pregled sklepov 3. sestanka
 2. poročanje sedmošolcev s srečanja občinskega šolskega parlamenta
 3. pregled pravil šolskega reda
 4. razno

 

Prisotnih je bilo 24 učencev (po eden ali dva iz oddelčne skupnosti), odsotni so bili predstavniki 4. b in 6. b. Lista prisotnih je priložena.

K1) Pregledali smo sklepe 3. sestanka:

 • predstavniki učencev 5. a in 5. c so povedali, da se je trkanje na vrata njihovih učilnic med poukom zmanjšalo. Tudi disciplina v nekaterih oddelkih 4. razredov se je izboljšala, so povedali njihovi predstavniki.

K2) Učenca iz 7. a in b, Jernej Rožič in Mitja Benec, sta poročala o srečanju na občinskem otroškem parlamentu, ki je bil 17. 2. 2017.  Pri pogovorih o temi Otroci načrtujemo prihodnost, sta lepo in zavzeto zagovarjala svoja stališča in mnenja ter uspešno zastopala našo šolo. Njuna spremljevalka na parlamentu je bila učiteljica Helena Željko in ne mentorica Marija Špringer, ki je bila tisti dan zaradi bolniškega staleža odsotna.

K3) Gospa ravnateljica, Damjana Vraničar, je povzela pravila šolskega reda, ki jih moramo upoštevati tako učitelji kot učenci šole.

Posebej je poudarila naslednje vsebine:

 • zagotavljanje varnosti na šoli,
 • šola je vzgojna in izobraževalna ustanova,
 • pravila obnašanja, primeri kršitev,
 • pohvale in graje učencev,
 • spoštovanje pravic drugih učencev, učiteljev, delavcev šole,
 • skrb učencev za njihovo zdravje,
 • skrbno prinašanje šolskih potrebščin (domačih nalog, športne opreme za pouk športa,…),
 • sodelovanje učencev v šolskih aktivnostih – interesnih dejavnostih,
 • dežurstvo učencev in učiteljev na šoli,
 • spremljanje varnih šolskih poti v šolo,
 • pravila obnašanja učencev med poukom.

 

Ravnateljica je pri koncu pregleda pravil šolskega reda opozorila učence na neprimerno metanje toaletnega papirja v WC-jih, pa tudi na zelo razširjeno »metanje plastenk po zraku«. Oboje je neprimerno in ni dovoljeno.

Učenci, ki prihajajo zjutraj z avtobusi v šolo že ob 7.30, naj se ne nahajajo v garderobnih prostorih, pač pa v jedilnici ali knjižnici šole, to še posebej velja za učence od 6. do 9. razreda; ostali učenci od 1. do 5. razreda pa morajo iti na jutranje varstvo v določeno učilnico v starem delu šole. Jutranje varstvo traja do 8.15.

Pri dodelitvi pohval učencem ob koncu šolskega leta bomo učitelji upoštevali predvsem kvaliteto dela pri posameznih interesnih dejavnostih in delu v oddelčnih skupnostih ter pomoči sošolcem, ne bo pa več pomembno, koliko interesnih dejavnosti bo učenec obiskoval.

Ob koncu šolskega leta bomo na šoli ohranili nagradni izlet za uspešne učence.

 

K4) Pri zadnji točki dnevnega reda niso imeli učenci nobenih pobud, vprašanj.

 

 

Četrti sestanek šolskega parlamenta smo končali ob 8.15.

 

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, mentorica OP

 

 ]]>

Dostopnost