Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[ 

21. 10. 2014, ob 7. 30 v predavalnici OŠ Loka

 

Dnevni red:

1.   pregled prisotnosti

2.   izvolitev vodstva šolskega parlamenta in predstavnikov Zdrave šole

3.   tema šolskega parlamenta v šolskem letu 2014/2015

4.   razno

 

 

 

1.   Pregled prisotnosti:

manjkal je predstavnik oddelčne skupnosti 5. B, iz ostalih oddelčnih skupnosti so bili vsi prisotni.

 

2.   Izvolitev vodstva šolskega parlamenta in predstavnikov Zdrave šole:

 

  • predsednica šolskega parlamenta: Natalija Šterk, 9. b
  • podpredsednica šolskega parlamenta: Nastja Simčič, 9. a
  • tajnica – zapisnikarka: Veronika Špringer, 9. b
  • predstavnici Zdrave šole: Maja Kozina, Pika Štefanič, 7. r.

 

 

3.   Tema šolskega parlamenta v šolskem letu 2014/2015 je IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA. Pogovarjali smo se o naslednjih temah:

  • – na katere srednje šole želimo iti po končani osnovni šoli?
  • –  ali bi si želeli, da bi kje v bližini odprli kakšno novo poklicno usmeritev v srednji šoli?
  • –  ali že vemo, kaj bi radi postali, ko odrastemo?
  • – ali sploh vemo, katere šole moramo narediti za določen poklic?

 

4.   Učiteljica Jeni Kure, ki je mentorica šolskega parlamenta 2014/2015, je omenila, da naj bi hodila na sestanke šolskega parlamenta po dva predstavnika iz vsake oddelčne skupnosti.

 

 

Učenci smo predstavili svojo oddelčno skupnost in podali naslednje predloge:

§  da bi se med glavnim odmorom, med malico, v celoti odprla vrata obuvalnice in vrata v avli, med novim in starim delom šole,

§  voziček, s katerim dežurni učenec prevaža malico nižjim razredom, bi bilo treba zamenjati,

§  učenci bi radi klop pred knjižnico (oziroma, da bi se odprla vrata pri prehodu iz starega v novi del in bi se zunaj postavila kakšna klop), na katero bi se lahko usedli, se družili,

§  v garderobah športne dvorane zelo smrdi, zato učenci predlagajo, da bi se le-te nekako prezračile takrat, ko ne bi imel nihče športne vzgoje,

§  učence 4. razredov moti, da jim malico večkrat zamešajo z malico petošolcev.

 

 

 

Zapisnik napisala: Veronika Špringer, 9. b

]]>

Dostopnost