Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[

 

V mesecu juniju 2011 je Osnovna šola Loka Črnomelj prejela naziv KULTURNA ŠOLA.

Naziv si lahko pridobijo osnovne šole z razvejano in kakovostno kulturno dejavnostjo, ki so hkrati tudi središče kulturnega utripa svojega okolja. Šola Loka z obema podružnicama si je naziv KULTURNA ŠOLA pridobila na podlagi delovanja na kulturnem področju v preteklih treh letih.

Na šoli aktivno delujejo kulturne dejavnosti na različnih področjih, vanje je vključeno  večje število učencev in učiteljev. Živahen utrip kulturnega dogajanja na šoli promovira kakovostne dosežke šole na področju kulture.

Kulturno delovanje OŠ Loka obsega naslednje dejavnosti: glasbena, vokalna, instrumentalna, gledališka, lutkovna, folklorna, plesna, literarna, likovna, fotografska dejavnost, varovanje kulturne dediščine.

Kulturna dejavnost je del rednega programa (pevski zbori), izvajamo pa jo tudi pri izbirnih predmetih in pri interesnih dejavnostih. Učitelji spodbujajo učence k sodelovanju na raznih natečajih in pri projektih, ki spodbujajo ustvarjalnost.

Na naši šoli delujejo raznolike interesne dejavnosti na kulturnem področju od 1. do 9. razreda.

 • pevski zbor – otroški pevski zbor 1., 2. r.; otroški pevski zbor 3., 4., 5. r.; mladinski pevski zbor 6., 7., 8., 9. r.; otroški pevski zbor na obeh podružnicah
 • pravljični krožek
 • slovenska bralna značka
 • likovno oblikovalni krožek
 • novinarski krožek
 • lutkovni krožek
 • folklora
 • oblikovalno-ustvarjalne delavnice
 • likovni krožek 4., 5. r; likovni krožek – 6., 7., 8., 9. r.
 • pisanice
 • dramski krožek
 • fotografski krožek
 • zgodovinski krožek
 • filmski krožek
 • geografski krožek

V šolski knjižnici  učenci raziskujejo gradiva, sodelujejo pri kvizih, bralnih projektih. Dvakrat letno izide šolsko glasilo Zeleni Jurij. S projektom Mednarodne kiparske kolonije mladih smo s sodelovanjem ZIK Črnomelj ustvarili novo energijo in možnosti za ustvarjanje mladih nadarjenih osnovnošolskih kiparjev na mednarodni ravni.

Šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov. Na šoli se preko celega leta vrstijo kulturni dogodki namenjeni učencem. Redno prirejamo tudi prireditve, ki so namenjene staršem in širši lokalni skupnosti, krajevnim organizacijam. Šola tudi omogoča prostor za kulturne dejavnosti posameznim  kulturnim društvom.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Društvom za razvoj in varovanje GEOSS je pripravil razpis za podelitev naziva KULTURNA ŠOLA. Letošnje leto se je na razpis prijavilo 39 šol. Med prejemniki naziva je bila tudi naša šola. Šole, ki so izpolnjevale vse kriterije za naziv in ki so izstopale na posameznem kulturno-umetniškem področju, so poleg naziva KULTURNA ŠOLA prejele še posebna priznanja.

Razglasitev nazivov in najboljših kulturnih šol leta 2011 je potekala 3. junija 2011 na zaključnem festivalu z delavnicami na OŠ Vače in na Geossu – geometričnem središču Slovenije.

 

Osnovna šola Loka Črnomelj je prejela priznanje KULTURNA ŠOLA LETA 2011 ter posebno priznanje 2011 za izredne dosežke na področju izobraževanja mentorjev.

Obseg in vsebina izobraževanj in izpopolnjevanj za kulturne dejavnosti, ki jih je šola pripravila za mentorje, sta prepričala komisijo, da nam je podelila priznanje za izredne dosežke. Poleg obeh priznanj smo prejeli zastavo kulturne šole in spominek – situlo iz Vač, ki je ročno izdelana iz patinirane bakrene pločevine.

Podelitve na Vačah so se udeležili učenci Petra Mišica, Leja Plut in Jure Horvat z ravnateljico Damjano Vraničar in učiteljico glasbe Majdo Veselič. Pred podelitvijo so potekale različne delavnice, v katerih so sodelovali tudi naši učenci. Leja je v glasbeni delavnici pela pesem, ki so jo napisali v skupini na sami delavnici. V animirani delavnici je kratke filmčke ustvarjal Jure. Petra se je udeležila gledališke improvizacije, ki jo je vodil Gašper Jarni – voditelj Umko showa.

Pridobljeni naziv potrjuje  kakovostne dosežke naših učencev in učiteljev  na področju kulture in jih predstavlja širši javnosti.

Še naprej bomo podpirali razvoj kulturnih dejavnosti na šoli in spodbujali ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih.

 

 ]]>

Dostopnost