Vitezi prostovoljstva in dobrodelnosti  v 5. c

Vitezi prostovoljstva in dobrodelnosti v 5. c

V tem šolskem letu smo imeli učenci OŠ Loka Črnomelj ponujeno novo interesno dejavnost – Vitezi prostovoljstva in dobrodelnosti. Na pobudo učiteljice smo se vanjo vključili vsi učenci 5. c razreda. Plan dejavnosti smo v septembru načrtovali skupaj, učenci smo...