Dosežki  na fotografskem natečaju POGLED 2021

Dosežki na fotografskem natečaju POGLED 2021

V oktobru in novembru so v Centru za mlade Domžale razpisali fotografski natečaj POGLED 2021. Odziv je bil zelo dober, saj je na mladinskem fotografskem natečaju sodelovalo 218 avtorjev, prijavili pa so 1537 fotografij. Pred kratkim so razglasili rezultate in...
Druženje devetošolcev s prvošolčki

Druženje devetošolcev s prvošolčki

V četrtek, 9. 12. 2021, smo devetošolci popeljali prvošolčke po naši šoli. Najprej smo se jim predstavili, nato pa jim povedali nekaj podatkov o naši šoli. Medtem smo jim zapeli tudi našo šolsko himno. Za tem smo učence 1. a razreda popeljali po šoli, učencem 1. b...