Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v šolah.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse učence odpirajo šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Uporaba zaščitnih mask je za učence od 6. do vključno 9. razreda obvezna v vseh prostorih. Uporaba zaščitnih mask za učence od 1. do vključno 5. razreda ni obvezna samo takrat, ko so v matičnem oddelku. V skupnih prostorih šole pa je maska obvezna tudi za te učence.

Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učitelje in starše tudi na zunanjih površinah šole.

Po priporočilih NIJZ naj pouk obiskujejo le zdravi otroci. V preteklosti smo že dokazali, da z doslednim izvajanjem in upoštevanjem zaščitnih ukrepov ter z medsebojnim sodelovanjem zmoremo preprečiti širjenje okužbe. Prosim, da se zaradi zagotavljanja čim večje varnosti nas vseh s svojim otrokom pogovorite o upoštevanju vseh navodil in pravil, ki veljajo na šoli.

VOZNI RED

Matična šola v Loki

Vozni red avtobusov bo  potekal po ustaljenem voznem redu. Tretjega razvoza ne bo, ker učenci ne bodo imeli izbirnih predmetov.

PŠ Adlešiči

Vozni red bo ostal enak, le 3. razvoza ne bo, ker bodo šli učenci prej domov.

PH Stratus

Vozni red avtobusov bo enak kot v začetku šolskega leta.

Verjamemo, da lahko premagujemo izzive le s skupno odgovornostjo, ki nam jih epidemija postavlja pred nas.

Damjana Vraničar, ravnateljica