V torek, 22. 12. 2020, smo se srečali predstavniki oddelčnih skupnosti OŠ Loka Črnomelj. Srečanja, ki je potekalo na daljavo, se je udeležilo 32 učencev od 2. do 9. razreda. Sestanka se je udeležila tudi ravnateljica, Damjana Vraničar. Na sestanku smo izvedli kratko anketo o delu na daljavo. Večina sodelujočih je mnenja, da je delo na daljavo za učence bolj naporno in stresno kot pa delo v šoli. Poleg rednih videour morajo učenci opraviti še naloge. Delo si morajo razporediti in velikokrat se to zavleče pozno v popoldan.  

Učenci redno sodelujejo med seboj in z učitelji ter si v primeru težav pomagajo. V ta namen uporabljajo videoklice, klepet in druga socialna omrežja. Kljub temu da delajo na daljavo, so zelo povezani s sošolci (to bolj velja za predmetno stopnjo). Prav tako imajo razredne ure in redna srečanja z učitelji in razredniki, kjer se lahko pogovorijo o težavah pri delu na daljavo. 

Kot prednosti šolanja na daljavo so omenili boljši izkoristek časa, saj jim ni treba vstajati prej, pa tudi domov ne prihajajo pozno, ker ne čakajo avtobusov. Sami si razporedijo delo. Seveda pa to zahteva odgovornost vsakega posameznika. 

Strinjali smo se, da je delo v taki situaciji velikokrat oteženo zaradi tehničnih težav,  da je to obdobje naporno za vse in zahteva veliko mero strpnosti. 

Na koncu smo si vsi skupaj voščili lepe in mirne praznične dni z željo, da se zdravi in nasmejani kmalu vrnemo v šolske prostore. 

                                                                                                Mentorica ŠS: Helena Kambič