<![CDATA[

V organizaciji Društva Radi pišemo z roko smo učenci in zaposleni naše šole in obeh podružnic sodelovali v projektu Teden pisanja z roko 2019, ki je potekal od 21. do 25. januarja 2019. V času prevladujočega digitalnega komuniciranja smo v okviru projekta učence predvsem ozaveščali o pomenu pisanja z roko in poudarjali pomen individualnosti, saj je pisava vsakega človeka neponovljiva. Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je spretnost, ki jo razvijamo z vajo. Pri pisanju z roko velja, da možgani bolje delujejo, kot pri pisanju z računalnikom in informacija, ki jo napišemo z roko, se dlje časa zadrži v spominu. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.

Na naši šoli smo v okviru projekta izvedli različne aktivnosti.

 • V 1. a so učenci že v decembru izdelali voščilnice in v njih sami zapisali voščila. Voščilnice so si tudi izmenjali s prvim razredom ene izmed mariborskih šol in tako so tudi svojim vrstnikom pokazali, kako spretni so že v pisanju.
 • Učenci 1. b so ustvarjali ob Župančičevi pesmi Kadar se Ciciban joče. Narisali so pravi  »meh za smeh« in vanj pisali črke, besede, povedi.
 • V 1. c so ustvarili mesto prijaznih besed. Vsak učenec si je izbral eno prijazno besedo, ki jo vsakodnevno uporablja doma, v šoli … To besedo je nizal po strehi hiše in tako so skupaj sestavili pravo mesto.
 • Drugošolci so pripravili »potujoče liste« na katerih so zbirali rokopise svojih sorodnikov, prijateljev in znancev. Nastala je prava tekma v tem, kdo bo zbral več podpisov. Ob koncu tedna so liste sestavili in naredili razredne knjige različnih pisav.
 • Tretješolci so imeli kulturni dan, na katerem so spoznavali, kako nastane knjiga. Prav tako so zbirali različne pisave in jih razstavili na hodniku. Spomnili so se tudi na bližnji slovenski kulturni praznik in ob tem prepisovali Prešernovo pesem Stoji, stoji tam lipica. Vsak se je potrudil po svojih zmožnostih in nastali so unikatni zapisi. 
 • Učenci 4. a so se pogovarjali in spominjali pesmi iz svojega otroštva, bodisi iz vrtca ali od doma. Pesmi so nato tudi zapisali. Vsaka skupina je na koncu izdelala »slikanico« za svojo pesem.
 • V 5. c so zbirali slovenske pregovori in jih zapisali na plakat. Pri tem so se še posebej potrudili pri pisavi.
 • V 6. b so pisali palindrome (besede, ki se enako pišejo v obe smeri) in napisali oz. narisali nekaj besed v angleščini. Z izdelki so okrasili pano pred učilnico.
 • Učenci predmetne stopnje so pri likovni umetnosti pisali s kaligrafskimi peresi, naredili stenčas pozitivnih misli in napise za na omare v likovni učilnici. Tako bodo zdaj hitro našli pripomočke in materiale, ki jih bodo potrebovali pri svojem ustvarjanju.
 • V knjižnici so knjižničarke pripravile knjige z lepimi mislimi. Učence so povabile, da si izberejo posebno misel, jo prepišejo in pritrdijo na pano pred knjižnico. Tako so lepe misli delili tudi z drugimi.
 • Na PŠ Griblje so mlajši učenci prepisovali Župančičevo pesem Na kolenu in opazovali unikatnost vsakega zapisa, 4. in 5. razredi pa so pri likovni umetnosti naredili risbe iz pisanih črk.
 • Učenci iz PŠ Adlešiči so zbirali in prosili za rokopise različne osebe iz njihovega okolja. Pripravili so razstavo različnih pisav.

Hvala vsem za sodelovanje v projektu Teden pisanja z roko 2019.

Irena Stopar,

koordinatorica projekta

]]>