<![CDATA[Dragi učenci, spoštovani starši!

Novo šolsko leto je pred nami. Verjamem, da bomo s pozitivno energijo z roko v roki  uspešno reševali dileme, pričakovanja in, da bomo skupaj gradili znanje in iskali najboljše poti do zastavljenih ciljev.

Na začetku novega šolskega leta se bomo vsi skupaj soočali s številnimi spremembami in izzivi ter pričakovanji. Šolsko leto bo pestro in organizacijsko drugačno kot pretekla leta, saj bo pouk za 4. in 5. razred potekal na drugih lokacijah.

Junijska toča je močno poškodovala streho šole iz leta 1967, ki je tako ali tako v gradbenih načrtih namenjena za rušenje. Pouk v šestih učilnicah ni možen, zato bomo učence preselili na nadomestne lokacije. Za en oddelek petega razreda smo našli rešitev v stavbi za predmetni pouk, dva oddelka 5. razreda pa bosta imela pouk v bližnji Srednji šoli Črnomelj. Največja sprememba bo za učence 4. razreda, ki se bodo pred poukom zbrali v matični šoli Loka, nato pa se odpeljali v 12 kilometrov oddaljeno podružnično šolo Adlešiče in se po pouku spet pripeljali v Črnomelj na kosilo, neobvezne izbirne predmete in na OPB. Pouk za te oddelke bo potekal s časovnim zamikom.

To šolsko leto bo logistično verjetno najzahtevnejše, saj bo potrebno pred pričetkom gradnje preseliti tudi učence 1., 2. in 3. razreda (skupaj 9 oddelkov). Nekaj rešitev in lokacij smo si že ogledali, skupaj z občino pa se že dogovarjamo za nadomestne prostore, kjer bo potekal pouk nemoteno v dopoldanskem času. Do pričetka gradnje se bo pouk za prvo triado izvajal v prostorih šole (kot do sedaj).

Gradnjo šole smo načrtovali še pred neurjem, saj je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano v mesecu marcu 2018. S strani šolskega ministrstva, občine in vodstva šole so med poletnimi počitnicami potekale intenzivne priprave. Trenutno čakamo, da se bo občina uskladila s šolskim ministrstvom o razdelitvi stroškov gradnje in o deležih sofinanciranja pri naložbi.

Pedagoško delo bo usmerjeno v znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost. Vsakega posameznika želimo spodbuditi k sodelovanju in odgovornemu ravnanju, to pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi. Nadaljevali bomo z začetimi projekti in z njim prepletli celoten pedagoški proces, dosedanje pozitivne izkušnje bomo nadgradili z izvirnimi oblikami in strategijami pouka.

Prepričana sem, da bomo z vztrajnostjo, prizadevanji in odgovornostjo vseh – strokovnih delavcev, učencev in staršev zmogli uresničevati skupne cilje.

Učencem želim uspešno šolsko leto, staršem tvorno sodelovanje, sodelavcem pa dovolj pedagoškega optimizma in pozitivne energije pri delu. Zagotovo bomo s skupnimi močmi, sodelovanjem in dogovori našli rešitve, da bodo učenci tudi v času gradnje imeli dovolj kvaliteten pouk.

Ravnateljica Damjana Vraničar, prof. raz. pouka

]]>