<![CDATA[Sestanek je bil 1. 6. 2018, ob 7.30 v predavalnici šole. Prisotni so bili predstavniki iz naslednjih oddelčnih skupnosti: 4. b, 5. a, 5. b, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 7. c, 8. b, 8. c, 9. a in 9. b. Odsotni so bili predstavniki iz: 4. a, 4. c, 5. c, 6. a in 8. a.  

Prisotni sta bili tudi pomočnica ravnateljice, Sonja Malnarič in mentorica ŠP, Marija Špringer.

Dnevni red:

  1. povzetek sklepov prejšnjega sestanka,
  2. seznanitev s temo parlamenta v naslednjem šolskem letu,
  3. razno.

K1) S prisotnimi učenci smo ugotovili, da nekateri sošolke in sošolci še vedno ne upoštevajo prepovedi odhajanja pred in po pouku v trgovino. Na tem področju pa bi, poleg šole, morali nekaj ukreniti tudi starši teh otrok. Z otroki bi se morali pogovoriti, da to ni dovoljeno.

Učenci so opazili napredek pri boljšem odnosu do hrane pri malicah in kosilih. Ne mečejo več toliko hrane v smetnjak, pač pa jo pustijo v razredih za naslednji dan (to je predvsem značilno za učence od 1. do 5. razreda), si jo pa tudi razdelijo ob koncu pouka in jo pojedo ali odnesejo domov. Pohvalno!

Pomočnica ravnateljice, Sonja Malnarič, je povedala, da je s strani učencev dobila nekaj povratnih informacij v zvezi z anketami učencev o zadovoljstvu na šoli. Učenci so na splošno s šolo in življenjem v njej zadovoljni.

K2) Mentorica ŠP, Marija Špringer, je seznanila učence s temo, ki jo bodo obravnavali v naslednjem šolskem letu pri parlamentu; ta bo ostala ista, torej Šolstvo in šolski sistem, samo podteme bodo druge, o tem pa v naslednjem šolskem letu. 

K3) Ob koncu se je mentorica učencem  in pomočnici zahvalila za obiskovanje sestankov Šolskega parlamenta, posebej pa še predsednici Urški Bahor in podpredsednici Vesni Cekuta za vodenje in pomoč na sestankih.  

Sledilo je še skupinsko fotografiranje prisotnih članov in napotek mentorice in pomočnice, naj se šolsko leto čim bolje konča in začne novo v jeseni. 

Sestanek smo končali ob 7.50.

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, mentorica ŠP   

 ]]>