<![CDATA[Spoštovani starši!

Učenci 6., 7. in 8. razredov so danes dobili obrazec, na katerega vpišejo, kateri obvezni izbirni predmet bodo obiskovali v šolskem letu 2018/19. Izberejo vsaj 2, v primeru, da učenec izbire tuji jezik, je to že dovolj, lahko pa izberejo še enega, torej največ tri.  Obvezen je tudi vaš podpis na obrazcu.  Učenci 6. raazredov so dobili opise ponujenih obveznih izbirnih predmetov  v tiskani obliki, dobite pa jih tudi na povezavi. 

Izpolnjeni obrzec naj učenec odda razredniku do četrtka, 10. maja 2018.

 ]]>