Skoči na glavno vsebino

V četrtek, 15. 12. 2022, smo 3. šolsko uro na OŠ Loka izvedli vajo evakuacije. Na začetku ure so se vsi razredi pripravili na varen umik, ogledali so si pripravljeno PPT-predstavitev, pregledali varno pot odhoda iz razreda in spremenjeno zbirno mesto. Ob 10.30 jih je po šolskem radiu nagovoril ravnatelj in naznanil umik iz razredov na prosto. Evakuacija je potekala mirno in hitro. Zunaj smo se prešteli in ugotovili, da se nobeden ni »izgubil«.

Po vrnitvi v razrede smo nadaljevali z delavnicami »Temeljni postopki oživljanja« za vse učence od 7. do 9. razreda. Iskrena hvala Minki Dichlberger in Barbari Sopčič, članicama ekipe prve pomoči Rdečega križa Črnomelj, ter Aleksandru Kuzmi in Kevinu Požeku, bolničarjema, članoma PGD Dragatuš, GZ Črnomelj za vodenje delavnic temeljnih postopkov oživljanja. Tako so vsi učenci v eni šolski uri izvedeli veliko novega, strokovni delavci, ki so delavnicam prisostvovali, pa so si znanje oživljanja zagotovo ponovili. Za vse so bile delavnice zelo uporabne in poučne.

Vse štiri skupine so na lutki demonstrirale temeljne postopke oživljanja. Pokazali so tudi, kako se pravilno namesti in uporablja avtomatski defibrilator. Vsi zbrani, ki so to želeli, so se preizkusili v zaporedju ukrepov, ki jih je treba izvajati, ko navidezno mrtvemu človeku nudimo prvo pomoč z namenom, da mu povrnemo življenjske funkcije. Ponovili so, da temeljne postopke oživljanja opravljamo pri osebi, ki je nezavestna oz. neodzivna, ne diha oz. ne diha normalno in se ne premika. S pridobljenim znanjem bodo učenci in strokovni delavci bolj suvereno in z manj strahu pristopili k morebitnemu ponesrečencu. Vsak od nas se lahko znajde v situaciji, ko bo morda potrebna pomoč nezavestnemu ali pa bo kdo potreboval oživljanje. Prepričani smo, da je zelo pomembo, da učenci že v osnovni šoli pridobivajo praktična in teoretična znanja s tega področja, zato bomo podobne delavnice vključevali v učni proces tudi v prihodnje.

Organizaciji Rdeči križ Črnomelj in Gasilski zvezi Črnomelj pa se lepo zahvaljujemo za sodelovanje.

Sonja Malnarič

Dostopnost