Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oz. zakoniti zastopniki otroka v mesecu juniju oddali PRIJAVO učenca na šolsko prehrano za šolsko leto 2023/2024. Zaradi možnih sprememb smo pripravili obrazec, ki se nahaja na dnu tega dokumenta. Obrazec odrežite, ustrezno izpolnite ter najkasneje do petka, 1. septembra 2023, oddajte razredniku vašega otroka.

Kosilo in popoldansko malico bomo pričeli pripravljati v ponedeljek, 4. 9. 2023.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, starši odjavite obroke za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan do 8.30 (Pravilnik o šolski prehrani OŠ Loka Črnomelj). Prehrano lahko odjavite pisno na elektronski naslov: prehrana-loka@guest.arnes.si, oz. ustno v tajništvu šole ali na telefonsko številko 07 3569230 ter preko spletnega obrazca. Odjava za nazaj ni mogoča!

V primeru spremembe obroka med letom (npr. odjava hladne malice in prijava na kosilo) morate starši to OBVEZNO pisno potrditi z ANEKSOM, ki ga dobite v tajništvu ali na spletni strani naše šole. Vse spremembe so možne le s prvim dnevom v mesecu.

Starši urejate subvencijo za šolsko prehrano na pristojnem centru za socialno delo, na podlagi katerih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodi centralno evidenco podatkov o udeležencih vzgoje in izobraževanja. Šola ima kot izvajalka vzgoje in izobraževanja dovoljenje za vpogled v omenjen informacijski sistem, preko katerega si pridobi podatke o učencih, upravičenih do subvencije. Temu ustrezno bodo v računovodstvu znižali višino položnice za hladno malico ter kosilo.

Vse stroške, ki bodo nastali med šolskim letom (malica, ekskurzije, vstopnine in drugi stroški), starši mesečno poravnate s položnico, ki jo prejmete skupaj z računom, ali preko trajnika. Soglasje za plačilo obveznosti preko trajnika dobite v računovodstvu šole. V primeru, da ste starši več kot enega otroka na OŠ Loka, lahko v računovodstvu zaprosite tudi za obračun stroškov na združeni položnici ali trajniku. Možnost imate tudi prejema položnice na elektronski naslov ali v spletno banko.

Vsi omenjeni obrazci so na voljo tudi na spletni strani šole. Cene obrokov bomo usklajevali z rastjo življenjskih stroškov.

Črnomelj, 24. 8. 2023                                            

 Vodstvo šole

Dostopnost