V četrtek, 28. 5. 2020, smo na šoli izvedli matematično tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje. Tekmovali so učenci od 1. do 3. razreda OŠ Loka, PŠ Adlešiči in PŠ Griblje.

Bronasto Vegovo priznanje so usvojili naslednji učenci:

1. razred

 • Jana Peteh 1. pa
 • Dora Brajković 1. b
 • Eva Metež 1. pa
 • Peter Gregorič 1. a
 • Elma Veladžić 1. b
 • Jakob Dražumerič 1. pa
 • Jakob Absec 1. a
 • Mark Brinc 1. pg
 • Rok Brodarič 1. pg
 • Marko Grašak 1. pa
 • Jaka Ljubenko 1. a
 • Ana Štrucelj 1. pg

2. razred

 • Nija Jerele 2. a
 • Rok Banovec 2. b
 • Maj Vraničar 2. b
 • Klara Vardjan 2. pa
 • Sara Ferkula 2. pa
 • Lea Cvitkovič 2. pa
 • Lovro Stepan 2. c
 • Nika Banovec 2. c
 • Tian Čurk 2. a
 • Filip Hlebec 2. b
 • Samantha Jakobčič 2. pa
 • Nika Jakofčič 2. b
 • Gal Mišica 2. b
 • Tija Mlečnik 2. pa

3. razred

 • Mark Jurij Črnič 3. a
 • Lara Pezdirc 3. c
 • Tjaša Starešinič 3. b
 • Mark Bradač 3. a
 • Stella Brčina 3. c
 • Toni Klepec 3. a
 • Bor Bunjevac 3. a
 • Rok Vrtin 3. b

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za dosežen rezultat!