Pozdravljeni, bralke in bralci Ustvarjalnega glasila 4. razredov!

Letos smo se učenci 4. razredov odločili, da naredimo svoje ustvarjalno glasilo.  Ideja je nastala pri dodatnem pouku slovenščine. Učiteljica Marjetka nam je predlagala, da bi nastale pesmice in zgodbice objavili v svojem glasilu.


Tako se je dodatni pouk kasneje preimenoval v krožek
kreativnega pisanja.


V našem glasilu lahko najdete različne pesmi, seznam priporočenih
knjig, različne zgodbe, opise interesnih dejavnostih in dnevov dejavnosti, ki
jih obiskujemo četrtošolci, intervjuje, razne uganke in anketo  »Kako ti je všeč v podružnični šoli
Adlešiči?«


Prelistajte ga, saj se v njem skriva še marsikaj zanimivega.


Vsem želimo veliko užitkov pri branju našega prvega glasila!