V torek, 11. junija 2019,
so imeli učenci 7. razredov  tehniški dan
alternativni viri energije.


Peš smo se odpravili do
nekdanje tovarne Belsad pri Kanižarici. 
Pot smo nadaljevali čez most nad 
reko Dobličico in po kolovozni poti naprej v smeri Jelševnika. Pri
površini, kjer je veliko sončnih panelov smo se ustavili. Učenci so izvedeli
kako delujejo sončne celice in kako deluje sončna elektrarna ter kakšen je njen
ekološki pomen. Zvedeli so tudi kakšne so negativne ekološke posledice ob
uničenju ob lanskoletni močni toči.


Na drugi strani   sončne elektrarne se nahaja nasad azijske
tujerodne drevesne vrste Pavlovnije. Spoznali so tako pozitivne kot negativne
posledice gojenja tujerodnih drevesnih vrst in pomen biomase. Tudi tukaj so
lahko opazovali negativne posledice lanskega neurja, saj so rastline ponovno
pognale v več steblih.


Pot smo nadaljevali do
izletniške kmetije Zupančič, kjer smo najprej imeli zasluženo malico.
Aktivnosti smo nadaljevali v dveh skupinah. Učenci so si ogledali video
posnetek črnega močerila, ki je značilni endemit za Belo krajino, odkrit leta
1986. Spoznali so vse posebnosti te dvoživke, ki se kar v nekaj lastnostih
razlikuje od svetle človeške ribice.


Z Rihardom Zupančičem so
si ogledali  izvir kraškega potoka
Jelševniščice in ob njem opazovalno postajo Biotehniške fakultete. Na lesenem
akacijevem platoju ob potoku so ob določevalnih ključih spoznali nekaj primerov
vodnih in obvodnih rastlin. Spoznali so tudi glavno dejavnost izletniške kmetije,
gojenje rib postrvi, ki zahtevajo hladno vodo, bogato s kisikom.


Po končanih aktivnostih smo pot nadaljevali nazaj do šole.