V soboto,  25. maja 2019 je v Beltincih  potekalo 41. tekmovanje mladih čebelarjev.
Naša šola se je tudi udeležila tega tekmovanja in odšla z dobrimi rezultati, zlato
pa se nam je izmuznilo.


Franc Absec
in Jernej Rožič sta dosegla srebrno priznanje na višji stopnji, Anja Rožič je
dosegla bronasto priznanje na srednji stopnji in Žan Stegne je dosegel
priznanje za sodelovanje na nižji stopnji. Vse čestitke našim mladim čebelarjem
in njihovemu mentorju Dušanu Milinkoviču.


Franc Absec