Zapisnik 5. sestanka
predstavnikov oddelčnih skupnosti Šolskega parlamenta

Sestanek je
bil 28. 3. 2019, od 7.30 do 8.15 v predavalnici OŠ Loka Črnomelj. Prisotni so
bili predstavniki oddelčni skupnosti od 4. do 9. razreda, razen iz 5. c, 6. c,
8. b in 9. b.

Prisotni sta
bili še pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič in mentorica Šolskega
parlamenta, Marija Špringer. Slednja je bila tudi zapisnikarica.

Sestanek sta
vodila: predsednik ŠP Michel Horn iz 9. a ter podpredsednik ŠP Miha Domitrovič
iz 8. c.

Dnevni red
je bil naslednji:

 1. pregled sklepov 4. sestanka
 2. poročanje učenca Michela Horna z
  občinskega in regijskega srečanja predstavnikov Šolskega parlamenta
 3. razno

K1)
Podpredsednik Miha Domitrovič je povzel nekaj misli, kaj smo od 4. sestanka
izboljšali. Povedal je, da:

 • se
  je odnos  učencev do hrane in obnašanje
  učencev pri malicah in kosilih izboljšal,
 •  je dežurstvo učiteljev pri malicah in kosilih
  dosledno,
 • da
  se dijaki srednje šole Črnomelj ne več v tolikšnem številu nahajajo v
  garderobah naše šole – posledično po opozorilu naše ravnateljice ravnateljici
  srednje šole Črnomelj.

Pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič, pa je opozorila
na slabši odnos do šolske lastnine, konkretno učenci delajo škodo z gasilnimi
aparati na šoli., kar je nedopustno.

Pomočnica je učence opozorila tudi na t. i. »rumeno črto«, ki
je narisana na postajališču pred šolo, do katere se lahko naši učenci še lahko
varno gibljejo.

SKLEP: Predstavniki
Šolskega parlamenta, ki so bili prisotni na sestanku, naj opozorijo razrednike
in sošolce, da se na razrednih urah pogovorijo o čuvanju šolske lastnine. Prav
tako naj se še enkrat pogovorijo o primernem odnosu učencev do sosednjih
stanovalcev v bližini šole.

K2) Predsednik Michel Horn je poročal o Šolskem parlamentu z
občinskega in regijskega srečanja.

 Občinsko srečanje je
bilo 1. marca 2019 v sejno sobi Občine Črnomelj. Na seji so bili prisotni
predstavniki učencev iz OŠ Mirana Jarca, OŠ Vinica, OŠ komandanta Staneta
Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Milke Šobar Nataše in OŠ Loka Črnomelj. Na
seji so učence in mentorje pozdravili črnomaljski župan, g. Andrej Kavšek; pa
tudi predsednica DPM Črnomelj, ga. Sonja Strgar ter njena namestnica, ga. Saša
Balant. Sejo na občinskem parlamentu je odlično vodil naš učenec Michel Horn.
Po koncu občinskega srečanja so učenci izvolili 4 predstavnike, ki so bili
poslani v Novo mesto na regijsko srečanje, to so bili: Michel Horn in Marko
Mikunovič iz OŠ Loka, Jan Škof iz OŠ Mirana Jarca ter Alja Ivančevič iz OŠ
Milke Šobar Nataše.

Ravno tako je Michel poročal o seji z regijskega srečanja v
Novem mestu. Učenec Marko Mikunovič se tega srečanja zaradi poškodbe ni
udeležil. Seja je bila 19. marca 2019 v Rotovžu mestne občine Novo mesto. Tudi
tam sta mentorje in učence pozdravila župan občine novo mesto, g. Gregor
Macedoni in predsednica Zveze prijateljev mladine Novo mesto. Sledila je dolga
razprava o temi Šolstvo in šolski sistem. Učenci so bili razdeljeni v 4
skupine, kjer so razpravljali o štirih podtemah: Učne vsebine, Odnosi v šolah,
Šola za življenje in Metode in načini poučevanja. Michel je tudi na tem
srečanju suvereno sodeloval. Za državno sejo pa so učenci izvolili  7 kandidatov, ki bodo dolenjsko in
belokranjsko regijo zastopali na republiškem otroškem parlamentu v Ljubljani,
in sicer 8. aprila 2019. Iz Bele krajine je bil izvoljen devetošolec Jan Škof
iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

K3) Miha Domitrovič je nagovoril učence, naj še pri zadnji
točki povejo, kaj jim je v šoli všeč in kaj ne. Nekaj idej, kritik, predlogov:

 • letošnji
  petošolci, ki »gostujejo« na srednji šoli, imajo težave z nošenjem malice v
  razred.

Predlagali smo, naj bi jim pri tem
pomagal naš glavni dežurni učenec.

 • osmošolko
  je zanimalo, ali mora dežurni učenec vhodna vrata med glavnim odmorom zaklepati
  in je pomočnica to pritrdila;
 • Michel
  Horn je vprašal učence, ali se jim zdijo odnosi na šoli med učenci, med
  učitelji in učitelji ter učenci v redu; večina je odgovorila pritrdilno.

Priloga: lista prisotnih učencev

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, mentorica Šolskega parlamenta OŠ Loka