<![CDATA[Rad bi času pričal svobodno, brez verig. (Vid Kavčič)

                 Vid Kavčič, učenec 9. razreda OŠ Loka Črnomelj, doma v idiličnih Rodinah, je nadobuden, delu predan in samostojen fant, poln raziskovalnega optimizma in poguma. Učno snov osvaja z žarom in navdušenjem ob odkrivanju vedno novih znanj, ki jih deli s sošolci in jim prostovoljno pomaga.

Pri rednem pouku je vsa leta odličen učenec, zadnja leta je bogato pridobljeno znanje še poglobil in nadgradil ob intenzivnih pripravah na najrazličnejša tekmovanja, na katerih je osvojil številne vrhunske rezultate na državnem nivoju – lani 5 zlatih državnih priznanj, od teh 1. mesto iz znanja matematike (mentorica Darinka Rogina), 2. mesto iz znanja kemije (mentorica Vida Muc) in 3. mesto iz znanja fizike (mentorica Jožica Kuzma).

V letošnjem šolskem letu se je razen s slovenščino, novinarstvom in matematiko ukvarjal še z astronomijo, skupno pa je osvojil eno srebrno in 6 zlatih državnih priznanj na tekmovanju iz znanja:

  • razvedrilne matematike – srebrno priznanje (mentorica Katarina Pavlakovič),
  • prostorske predstavljivosti (matemček) – zlato priznanje (mentorica Katarina Pavlakovič),
  • matematike – zlato Vegovo priznanje (mentorica Anja Golobič),
  • kemije – zlato Preglovo priznanje (mentorica Vida Muc),
  • slovenščine – zlato Cankarjevo priznanje (mentorica Darinka Krušič),
  • fizike – zlato Stefanovo priznanje in 8. mesto v državi (mentorica Jožica Kuzma),
  • astronomije – zlato Dominkovo priznanje in 3. nagrado v državi (mentorica Jožica Kuzma).

 

Visoka uvrstitev na slednjem tekmovanju mu je omogočila sodelovanje na sanktpeterburški mednarodni astronomski olimpijadi, ki jo organizira ministrstvo za šolstvo Ruske federacije, in v izjemno ostri mednarodni konkurenci (638 tekmovalcev iz Evrope) je osvojil 48. mesto (zunanji mentor prof. Vincenc Petruna).

Vid se je pod mentorstvom Katarine Pavlakovič lotil tudi raziskovalne naloge iz matematike z naslovom Od sladkorja do odvajanja. Na pobudo vodstva šole in mentorice bo to nalogo kot zanimiv strokovni prispevek predstavil na mednarodni Konferenci o učenju in poučevanju matematike, ki bo junija v Laškem.

Zaradi 3. nagrade na tekmovanju iz znanja astronomije ga Društvo matematikov, fizikov in astronomov vabi na nagradno Poletno šolo DMFA v Plemljevo vilo na Bledu.

S svojim prizadevnim delom in dosežki, ki so pravzaprav presežki, se je Vid Kavčič zapisal v zlato zakladnico najboljših učencev OŠ Loka Črnomelj.

O Vidu veliko pove tudi citat iz njegovega nagrajenega spisa:

»Mogoče je kje na našem planetu kakšno drugo, pisano, toplo mesto, če pa ga ni …, ga bom pa sam ustvaril – kraj, kjer bom in bom rad živel. Kraj, kjer bo dobrodošla tudi Sapramiška.«

Kolektiv OŠ Loka Črnomelj

]]>