Šolska prehrana – dokumenti za šol. leto 2019/20

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavite obroke za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan do 8.30 (iz pravilnika o šolski prehrani, ki je objavljen na spletni strani šole). Prehrano...

Pravila o šolski prehrani

Pravila o šolski prehrani in subvencioniranje (pdf datoteka) Sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (pdf datoteka) Prijava (pdf datoteka) na šolsko prehrano se običajno izvede v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Odjava Odjava prehrane je...